• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про військовий обовязок і військову службу

Верховна Рада України  | Закон від 25.03.1992 № 2232-XII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.03.1992
 • Номер: 2232-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.03.1992
 • Номер: 2232-XII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
( Частину першу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022 )
які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
( Частину першу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022 )
які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
( Частину першу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022 )
які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
( Частину першу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022 )
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
( Абзац частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами № 116-VIII від 15.01.2015, № 720-IX від 17.06.2020 )
яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.
Стаття 18-1. Особливості призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану
1. Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.
2. Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев’ятої статті 23 цього Закону, та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у порядку, встановленому відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби.
( Статтю 18-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3161-IX від 28.06.2023 )
3. Під час дії воєнного стану призовні комісії утворюються для розгляду питань щодо:
організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
направлення призовників, які виявили бажання вступити до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
( Абзац третій частини статті 18-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
( Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом № 2678-IX від 18.10.2022 )
Стаття 19. Загальні умови укладення контракту про проходження військової служби
( Назва статті 19 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 )
1. Військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, громадяни призовного віку, які мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну), повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не перебувають на військовому обліку і вирішили вступити на військову службу за контрактом, укладають контракт про проходження військової служби за контрактом з додержанням умов, передбачених статтею 20 цього Закону.
( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
При прийнятті на військову службу за контрактом може встановлюватися випробування.
( Частину першу статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
( Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1073-VI від 05.03.2009, № 1634-VII від 12.08.2014, № 1357-IX від 30.03.2021 )
2. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження військової служби.
( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
3. У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним контракт припиняється, а з таким військовослужбовцем укладається відповідний контракт для проходження відповідного виду військової служби на строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону.
( Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
4. Форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом.
( Частина четверта статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2397-VIII від 05.04.2018 )
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну), повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
( Абзац другий частини першої статті 20 в редакції Закону № 1073-VI від 05.03.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1127-VII від 17.03.2014, № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Законів № 1634-VII від 12.08.2014, № 2523-VIII від 06.09.2018; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2995-IX від 21.03.2023 )
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
( Частину першу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015; в редакції Закону № 2523-VIII від 06.09.2018; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2995-IX від 21.03.2023 )
особи, які мають повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, - на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3353-VI від 12.05.2011; в редакції Закону № 3409-VI від 19.05.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-VII від 17.03.2014; в редакції Закону № 2397-VIII від 05.04.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
військовослужбовці, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, здобули рівень фахової передвищої військової освіти та яким присвоєно військове звання сержантського чи старшинського складу, - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
( Частину першу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1127-VII від 17.03.2014, № 116-VIII від 15.01.2015 )
військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, громадяни призовного віку, особи, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, віком від 20 до 32 років та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
( Частину першу статті 20 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2978-IX від 20.03.2023 )
особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-VII від 17.03.2014; в редакції Законів № 1634-VII від 12.08.2014, № 161-IX від 03.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )
офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1127-VII від 17.03.2014, № 1275-VII від 20.05.2014, № 1357-IX від 30.03.2021 )
громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п’ятої статті 5 цього Закону.
( Частину першу статті 20 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015; в редакції Закону № 2397-VIII від 05.04.2018 )
2. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України, розвідувальні органи України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та Управління державної охорони України приймаються також громадяни України, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, а також жінок, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу.
( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1194-VII від 09.04.2014, № 2523-VIII від 06.09.2018, № 161-IX від 03.10.2019 )
3. У період дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу, перелік яких визначається відповідно Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Особи офіцерського складу, зазначені в абзаці першому цієї частини, не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану проходять курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2978-IX від 20.03.2023 )
4. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою зазначеної статті.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2523-VIII від 06.09.2018 )
5. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 )
6. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями).
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 697-IX від 16.06.2020, № 2995-IX від 21.03.2023 )
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2397-VIII від 05.04.2018 )
7. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
8. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 )
Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, приймаються на такі посади у разі:
( Частину статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014 )
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання результатів спеціальної перевірки;
( Частину статті 20 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014 )
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, рішення про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - без проведення спеціальної перевірки.
( Частину статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
9. Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; в редакції Закону № 1975-VIII від 23.03.2017; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2995-IX від 21.03.2023 )
Звільнення осіб від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачене абзацом першим цієї частини, не поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
( Абзац частини статті 20 в редакції Закону № 1975-VIII від 23.03.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )
На військових посадових осіб поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".
( Абзац третій частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1975-VIII від 23.03.2017, № 524-IX від 04.03.2020 )
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
Примітка. Термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
( Статтю 20 доповнено приміткою згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 )
Стаття 20-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1. Військові посадові особи зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
( Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 524-IX від 04.03.2020 )
Стаття 20-2. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом
1. При прийнятті громадян України вперше на військову службу за контрактом встановлення випробування є обов’язковим.
2. Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом.
3. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом не встановлюється для:
1) курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
2) військовослужбовців, які раніше проходили кадрову військову службу або військову службу за контрактом строком не менше шести місяців;
3) військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
4. Порядок проходження випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби, якщо інше не передбачено цим Законом.
5. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом.
6. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом такий контракт розривається достроково, а військовослужбовці з числа:
1) жінок, які до укладення контракту не перебували на військовому обліку, звільняються з військової служби відповідно до підпункту "м" пункту 1 та підпункту "ї" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
2) громадян призовного віку, які до укладення контракту не проходили строкову військову службу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України), якщо вони не вислужили встановлених строків цієї військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1, підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
3) військовозобов’язаних, які до укладення контракту перебували на військовому обліку:
у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - звільняються з військової служби відповідно до підпункту "м" пункту 1 та підпункту "ї" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - направляються для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України) або звільняються з військової служби відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
4) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили строкову військову службу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків строкової військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1, підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
5) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
6) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом осіб офіцерського складу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків цієї військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1 та підпункту "б" чи "ґ" пункту 2, підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону.
( Закон доповнено статтею 20-2 згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу
1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
( Частина перша статті 21 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 )
( Частина перша статті 21 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 глави XII "Прикінцеві положення" цього Закону )
2. Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
( Частина друга статті 21 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021 )
3. Перевезення громадян України, пов'язані з призовом на військову службу, до місця служби та їх харчування в дорозі здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, до яких направляються військовослужбовці.
4. Перевезення громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця служби здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, в яких проходять військову службу військовослужбовці.
Глава III-1.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ТРАНСПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
( Назва глави III-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-1. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України іноземців та осіб без громадянства
( Назва статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.
( Частина перша статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
2. На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають таким вимогам проходження військової служби:
мають вік, передбачений статтею 22 цього Закону;
придатні до військової служби за станом здоров’я;
пройшли професійно-психологічний відбір;
мають достатній рівень фізичної підготовки.
3. Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони мають бажання проходити службу за контрактом.
( Частина третя статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2863-IX від 12.01.2023 )
4. Процедура прийому та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань іноземцям та особам без громадянства визначаються відповідними положеннями про проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства, якщо інше не передбачено законом.
( Частина четверта статті 21-1 в редакції Закону № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-2. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства
1. У контракті про проходження військової служби іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробування строком два місяці.
( Частина перша статті 21-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2397-VIII від 05.04.2018; в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 )
2. Для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років.
( Статтю 21-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2197-IX від 14.04.2022 )
3. Під час дії особливого періоду військовослужбовцям із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом, гарантується можливість припинення (розірвання) контракту за власним бажанням.
( Статтю 21-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2197-IX від 14.04.2022 )
4. Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
5. Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України можливе лише після отримання громадянства України у встановленому законом порядку.
( Частина п'ята статті 21-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-3. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України
( Назва статті 21-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Розмір грошового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, визначається на рівні, встановленому для військовослужбовців - громадян України, які проходять службу за контрактом.
( Частина перша статті 21-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України
( Назва статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (далі - одноразова грошова допомога), - це гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
( Частина перша статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
( Пункт 1 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;
( Пункт 2 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
3) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після її звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби;
5) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
( Пункт 5 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених цим Законом.
4. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця мають члени сім’ї, батьки загиблого (померлого) військовослужбовця. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.
5. На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців - громадян України та членів їх сімей.
( Частина п'ята статті 21-4 в редакції Закону № 2409-VIII від 19.04.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
( Закон доповнено главою III-1 згідно із Законом № 716-VIII від 06.10.2015 )
Глава IV
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі
1. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:
1) для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;
2) для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 50 років;
3) для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 55 років;
4) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;
5) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;
6) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;
7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років;
вищого офіцерського складу - до 65 років.
( Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 з урахуванням змін, внесених Законом № 680-IX від 04.06.2020 )
2. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
( Частина друга статті 22 в редакції Закону № 1014-V від 11.05.2007 )
Стаття 23. Строки військової служби
1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:
для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;
для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра, - до 12 місяців;
( Абзац третій частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 711-VIII від 06.10.2015, № 161-IX від 03.10.2019 )
( Частина перша статті 23 в редакції Закону № 116- VIII від 15.01.2015 )
2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;
для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - час навчання у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти;
( Абзац четвертий частини другої статті 23 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 )
для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, - 5 років;
( Частину другу статті 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
для осіб офіцерського складу з числа:
( Абзац частини другої статті 23 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019 )
військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:
( Частину другу статті 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019 )
спеціальностями льотного складу авіації - 10 років;
( Частину другу статті 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019 )
іншими спеціальностями - 5 років;
( Частину другу статті 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019 )
громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років;
( Абзац частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019 )
інших громадян - від 1 до 5 років.
( Абзац частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 116-VIII від 15.01.2015, № 161-IX від 03.10.2019 )
( Частина друга статті 23 в редакції Закону № 1634-VII від 12.08.2014 )
3. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період та призначаються на посади, крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої цієї статті.
( Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється один рік. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.