• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо окремих питань проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства

Верховна Рада України  | Закон від 14.04.2022 № 2197-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2022
 • Номер: 2197-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2022
 • Номер: 2197-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо окремих питань проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) такі зміни:
1) статтю 21-2 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"2. Для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років.
3. Під час дії особливого періоду військовослужбовцям із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом, гарантується можливість припинення (розірвання) контракту за власним бажанням".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
2) пункт 3 частини п’ятої статті 26 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2197-IX