• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Цивільний процесуальний кодекс України (ст.123 - ст.288)

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки  | Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.07.1963 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
  • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
  • Дата: 18.07.1963
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
  • Тип: Кодекс України, Кодекс, Закон
  • Дата: 18.07.1963
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Б. Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
Глава 29
Загальні положення
Стаття 236. Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, розглядувані судом
Суд розглядає справи:
1) по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі;
1-1) по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад та заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата;
1-2) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;
1-3) по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України;
1-4) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії;
1-5) по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;
2) по скаргах на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень;
3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
3-1) по скаргах на рішення, прийняті відносно релігійних організацій;
3-2) за заявами прокурора про визнання правового акта незаконним;
3-3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;
4) про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню.
Суд розглядає й інші справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесені законом до компетенції судів.
( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1461-X від 23.01.81, N 2994-X від 11.01.82,N 5803-XI від 25.04.88, N 8710-XI від19.01.90, N 659-XII від 28.01.91; Законами N 2857-XII від 15.12.92, N 3039-XII від 03.03.93,N 3906-XII від 02.02.94, N 76/94-ВР від01.07.94, N 403/95-ВР від 31.10.95, N 269/96-ВР від 03.07.96, N 1970-III від 21.09.2000,N 2056-III від 19.10.2000, N 3083-III від07.03.2002, N 917-IV від 05.06.2003 )
Стаття 237. Порядок розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових відносин
Справи, перелічені в статті 236 цього Кодексу, розглядаються судом за правилами цього Кодексу, з винятками і доповненнями, зазначеними в главах 30-32 цього Кодексу.
Справи, перелічені у статті 236 цього Кодексу, вирішуються суддею одноособово. Справи по заявах про дачу висновку з питань наявності підстав скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати та по скаргах на рішення, прийняті щодо релігійних організацій, у разі скасування рішення, постановленого одноособово суддею, а також у випадках, передбачених частинами другою і третьою статті 124-1, розглядаються у колегіальному складі суду.
( Стаття 237 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII від 17.06.92, N 3129-XII від 22.04.93 )
Глава 30
Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі
( Назва глави 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3039-XII від 03.03.93 )
Стаття 238. Підсудність справ по скаргах
Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією або дільничною комісією з референдуму заяв про неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, подаються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної дільниці.
( Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1461-X від 23.01.81, N 8710-XI від 19.01.90, вредакції Закону N 3039-12 від 03.03.93 )
Стаття 239. Право і строк на подання скарги
Суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, які заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, допустила щодо них неправильності, так і скарги осіб, які заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, яка не має виборчого права чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його має.
Скарга може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів або референдуму.
( Стаття 239 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1461-X від 23.01.81, N 8710-11 від 19.01.90; ЗакономN 3039-XII від 03.03.93 )( Статтю 240 виключено на підставі Закону N 2540-III від 21.06.2001 )
Стаття 241. Порядок судового розгляду скарги
Скаргу на неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, суд повинен розглянути у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження скарги, якщо вона подана не пізніше дванадцятої години цього дня.
( Стаття 241 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3039-XII від 03.03.93 )
Стаття 242. Особи, які викликаються в судове засідання
В судове засідання для участі в розгляді справи обов'язково викликаються заявник і представник відповідної дільничної виборчої комісії чи дільничної комісії з референдуму.
Якщо скарга стосується неправильного включення або невключення до списку виборців чи до списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, не самого заявника, а іншої особи, ця особа також викликається до суду.
Неявка зазначених осіб не перешкоджає розглядові справи.
( Стаття 242 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1461-X від 23.01.81, N 8710-XI від 19.01.90;Законом N 3039-XII від 03.03.93 )
Стаття 243. Рішення суду
Рішення суду по скарзі на неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, є остаточним і набирає законної сили негайно після його проголошення.
Суд негайно видає заявникові копію рішення і одночасно надсилає копію рішення відповідній дільничній виборчій комісії чи дільничній комісії з референдуму.
( Стаття 243 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1461-X від 23.01.81, N 8710-XI від 19.01.90;Законом N 3039-XII від 03.03.93 )
Глава 30-А
Скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії
Стаття 243-1. Підсудність справ по скаргах, заявах
Скарги на рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата в депутати або на посаду голови Ради, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, з питань передвиборної агітації, про визнання виборів недійсними та заяви виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання підпорядкованих кандидату і довіреним особам засобів масової інформації для організації агітаційної роботи розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
Стаття 243-2. Подання скарги, заяви
Кандидат або його довірена особа вправі звернутися до суду із скаргою на рішення окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, з питань передвиборної агітації у триденний строк після прийняття рішення, а на рішення про визнання виборів недійсними - у триденний строк після обнародування територіальною виборчою комісією підсумків виборів.
На рішення територіальної виборчої комісії з питань, не зазначених у частині першій цієї статті, мають право подати скаргу до суду особи, за скаргами, заявами або зверненнями яких це рішення прийнято, або яких воно стосується, у триденний строк після його прийняття.
Із заявою про скасування рішення про реєстрацію кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання підпорядкованих кандидату і довіреній особі засобів масової інформації для організації агітаційної роботи вправі звернутися до суду окружна (територіальна) виборча комісія, яка зареєструвала цього кандидата.
Стаття 243-3. Порядок судового розгляду скарги, заяви
Скарги на рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії і заяви про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата розглядаються судом у п'ятиденний строк. При цьому скарги на рішення окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, на рішення з питань передвиборної агітації і заяви про скасування рішення виборчої комісії розглядаються не пізніш як за день до виборів.
Стаття 243-4. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі у розгляді справи обов'язково викликаються заявник, кандидат у депутати або на посаду голови Ради, представник відповідної територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії.
Стаття 243-5. Рішення суду
Встановивши, що відмова в реєстрації кандидата в депутати або на посаду голови Ради, скасування рішення про реєстрацію кандидата, визнання виборів недійсними, вирішення питання щодо передвиборної агітації чи іншого питання, вимоги заяви про скасування рішення про реєстрацію кандидата не відповідають виборчому законодавству, суд відповідно - задовольняє скаргу, скасовує рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії чи визнає її дії незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії, відмовляє в задоволенні заяви.
Якщо буде встановлено, що: кандидат є особою, яка не може бути обраною; рішення про висунення кандидатом прийнято з порушенням встановленого порядку і є неправомочним; кандидат не подав необхідних для реєстрації документів чи документи виявились недостовірними; суб'єкт, який висунув зареєстрованого кандидата, скасував своє рішення; кандидат втратив виборче право або право балотуватись по даному виборчому округу; в ході голосування чи під час підрахунку голосів допущено порушення законодавства про вибори, яке вплинуло на результати виборів; питання щодо передвиборної агітації чи інші питання вирішено відповідно до цього Закону; кандидат чи його довірена особа використовували для організації агітаційної роботи підпорядковані їм засоби масової інформації - суд відповідно відмовляє у задоволенні скарги, задовольняє заяву.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копію рішення суд негайно надсилає заявникові і відповідній виборчій комісії.
( Кодекс доповнено главою 30-А згідно з Указом ПВР N 8710-11 від19.01.90; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3906-12 від02.02.94, в редакції Закону N 76/94-ВР від 01.07.94 )
Глава 30-Б
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України
Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій розглядаються відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами у складі трьох суддів.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України розглядаються Верховним Судом України у складі трьох суддів.
Стаття 243-7. Подання заяви, скарги
Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних, дільничних виборчих комісій можуть бути подані в суд кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також не менш як двадцятьма виборцями протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення або вчинення дії.
Скарги на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації претендента на кандидата у Президенти України можуть бути подані в суд претендентами на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), ініціативної групи виборців, які висунули даних претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.
Заява про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України подається до Верховного Суду України Центральною виборчою комісією в п'ятиденний строк з дня виявлення порушення вимог виборчого законодавства.
Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги, заяви
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних або територіальних виборчих комісій розглядаються судом протягом трьох днів, а в разі надходження скарги (заяви) менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.
Скарги на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України або про відмову в реєстрації претендента на кандидата у Президенти України, а також заява Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються Верховним Судом України у складі трьох суддів в семиденний строк, але не пізніш як за день до виборів.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій, за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців, скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються відповідними судами у складі трьох суддів.
Скарги (заяви), подані з порушенням встановлених законом строків, а також скарги (заяви) щодо порушень Закону України "Про вибори Президента України", які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24-ої години дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду.
Стаття 243-9. Особи, які викликаються у судове засідання
Про розгляд у судовому засіданні скарги (заяви) повідомляються заявник, автор скарги, представник відповідної виборчої комісії, інші заінтересовані особи.
Неявка в судове засідання осіб, яких було повідомлено про слухання справи, не перешкоджає розгляду справи.
Стаття 243-10. Рішення суду
Встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність відповідної виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд відповідно задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.
Якщо в процесі розгляду заяви Центральної виборчої комісії буде встановлено, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові, Центральній виборчій комісії або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.
( Кодекс доповнено главою 30-Б згідно із Законом N 3039-XII від 03.03.93; в редакції Законів N 76/94-ВР від 01.07.94, N 1970-III від 21.09.2000 )
Глава 30-В
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України
Стаття 243-11. Право на оскарження
Скарги, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян (суб'єкти оскарження).
Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів може бути подана виборцем, кандидатом у народні депутати України, політичною партією чи виборчим блоком політичних партій в особі керівника або уповноваженої особи партії (блоку).
Скарга на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції, що стосуються виборів народних депутатів України, може бути подана суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, а також виборчими комісіями.
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду у строки, передбачені законом про вибори народних депутатів України.
Скарга повинна містити:
1) назву суду, до якого вона подається;
2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;
3) назву суб'єкта оскарження;
4) суть порушеного питання;
5) зазначення вимог;
6) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник обгрунтовує свої вимоги;
7) підпис заявника (представника юридичної особи-заявника) із зазначенням дати.
При надходженні скарги, оформленої без дотримання зазначених вимог, суд ухвалою повертає її заявнику (представнику юридичної особи-заявника) не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги.
Строк подання скарги поновленню не підлягає.
Стаття 243-12. Підсудність справ по скаргах
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії або її членів розглядаються місцевим судом за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії; окружної виборчої комісії чи її членів - апеляційним судом за місцезнаходженням окружної виборчої комісії; Центральної виборчої комісії або її членів - Верховним Судом України.
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидата у народні депутати України, на акти та дії об'єднань громадян розглядаються місцевим судом за місцезнаходженням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян чи місцем роботи посадової або службової особи, місцем балотування кандидата у народні депутати України.
Стаття 243-13. Порядок судового розгляду скарги
Скарга розглядається відповідним судом протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів або в наступний за ним день, - невідкладно.
Про день і час розгляду скарги заявник повідомляється невідкладно.
Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.
Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання обов'язково викликаються заявник, суб'єкт оскарження або його представник, а також представник відповідної виборчої комісії.
Неявка до суду зазначених у частині першій цієї статті осіб, якщо їх було оповіщено про місце, день і час судового засідання, не перешкоджає розгляду справи.
Стаття 243-15. Рішення суду
Встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають закону про вибори народних депутатів України, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення або визнає дії чи бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновити порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, чи зобов'язує суб'єкта оскарження та (або) інший орган, юридичну, посадову чи службову особу здійснити передбачені законами, що регулюють організацію та порядок проведення виборів народних депутатів України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності неправомірними.
Суд відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, що оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.
Рішення суду підлягає негайному виконанню.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Копія рішення суду після його проголошення негайно видається чи надсилається заявникові, суб'єкту оскарження та відповідній виборчій комісії.
( Кодекс доповнено главою 30-В згідно із Законом N 3906-XII від 02.02.94, в редакції Законів N 1970-III від 21.09.2000, N 3083-III від07.03.2002 )
Глава 30-Г
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії
Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах, заявах
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.
Стаття 243-17. Подання скарги, заяви
Скаргу на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, крім зазначених у главах 30-Б, 30-В цього Кодексу, може бути подано до Верховного Суду України протягом семи днів відповідно з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Із скаргою до Верховного Суду України вправі звернутися визначені законом суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких було порушено рішенням, дією або бездіяльністю Центральної виборчої комісії.
( Стаття 243-17 із змінами, внесними згідно із Законом N 3083-III від 07.03.2002 )
Стаття 243-18. Розгляд скарги, заяви
Скарга розглядається судовою колегією у цивільних справах Верховного Суду України протягом десяти днів, а у разі надходження скарги до Верховного Суду України менше ніж за десять днів до виборів розгляд має бути завершено не пізніш як за день до дня виборів.
Стаття 243-19. Особи, які викликаються у судове засідання
У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник Центральної виборчої комісії, заінтересовані особи.
Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.
Стаття 243-20. Рішення суду
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
При встановленні обгрунтованості скарги суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і зобов'язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення.
Якщо оскаржувані рішення, дії Центральної виборчої комісії відповідають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для виконання.
( Кодекс доповнено главою 30-Г згідно із Законом N 3906-XII від 02.02.94, в редакції Закону N 1970-IIIвід 21.09.2000 )
Глава 30-Д
Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності
Стаття 243-21. Підсудність справ по заявах
Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності розглядаються Київським міським судом.
( Офіційне тлумачення до статті 243-21 див. в РішенніКонституційного Суду України N 1-зп від 13.05.97 )
Стаття 243-22. Право на звернення з заявою
З заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності звертається Голова Верховної Ради України особисто або на вимогу не менше 25 народних депутатів України.
( Офіційне тлумачення до статті 243-22 див. в РішенніКонституційного Суду України N 1-зп від 13.05.97 )
Стаття 243-23. Порядок судового розгляду заяви
Заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата України суд розглядає у семиденний строк.
Стаття 243-24. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі в розгляді заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України обов'язково викликаються представник заявника і народний депутат України, щодо якого порушено питання про дострокове припинення повноважень.
Стаття 243-25. Рішення суду
Встановивши, що народний депутат України в порушення вимог статті 78 Конституції України має інший представницький мандат або перебуває на державній службі чи займається іншими видами діяльності, що відповідно до закону є несумісними з депутатською діяльністю, суд постановляє рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України.
Якщо заняття діяльністю, несумісною з депутатською, не підтверджується доказами, суд відмовляє в задоволенні заяви.
У мотивувальній частині рішення обов'язково повинно бути зазначено, якою діяльністю, несумісною з депутатською, займається депутат, якими доказами це стверджується і яким законом встановлено несумісництво даної діяльності з депутатською діяльністю, або наведені мотиви, з яких суд визнав заяву необгрунтованою.
Рішення суду може бути оскаржено до Верховного Суду України.
Копії рішення суд не пізніше трьох днів надсилає заявникові і народному депутату України.
З набранням рішення суду законної сили повноваження народного депутата України вважаються припиненими.
( Офіційне тлумачення до статті 243-25 див. в РішенніКонституційного Суду України N 1-зп від 13.05.97 )( Кодекс доповнено главою 30-Д згідно із Законом N 269/96-ВР від 03.07.96 )
Глава 31
Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень
Стаття 244. Подача скарги
Постанова про накладення адміністративного стягнення, інша постанова органу (крім суду) чи службової особи у справі про адміністративне правопорушення у випадках, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої винесено постанову, або потерпілим.
Скарга подається до районного (міського) суду за місцезнаходженням органу чи місцем роботи службової особи.
На постанову може бути подано скаргу протягом десяти днів з дня винесення постанови, а у разі, якщо постанова про даний вид адміністративного стягнення підлягала попередньому оскарженню до вищестоящого органу (вищестоящої службової особи) - протягом десяти днів з дня прийняття рішення по скарзі останніми. У разі пропуску цього строку з поважних причин він може бути поновлений судом за заявою особи, щодо якої винесено постанову.
Особа, яка оскаржила постанову, звільняється від сплати державного мита.
Стаття 245. Витребування судом документів, на підставі яких провадиться стягнення
Суддя, одержавши скаргу, повинен витребувати від відповідного органу чи службової особи справу про накладення адміністративного стягнення.
Стаття 246. Порядок розгляду скарги
Скарга розглядається судом з викликом заявника і, в разі необхідності, представника органу чи службової особи, якими винесено постанову. Неявка їх в судове засідання не перешкоджає розглядові справи.
Суд повинен розглянути скаргу не пізніш як у десятиденний строк з дня її надходження.
Стаття 247. Перевірка обгрунтованості скарги
Розглядаючи скаргу на постанову, суд перевіряє законність і обгрунтованість постанови, зокрема:
1) чи накладено стягнення правомочним органом;
2) чи є в діях особи, щодо якої винесено постанову, ознаки проступку, за який законом встановлено адміністративну відповідальність;
3) чи в межах, встановлених законодавчим актом, що передбачає відповідальність за вчинене правопорушення, накладено стягнення;
4) чи не закінчився строк давності для застосування стягнення;
5) чи враховано при визначенні заходу адміністративного стягнення характер вчиненого проступку, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Стаття 248. Рішення по скарзі
Залежно від встановлених обставин суд постановляє одне з таких рішень:
1) про відмову в задоволенні скарги, якщо постанова у справі про адміністративне правопорушення є законною і обгрунтованою;
2) про скасування постанови і направлення справи про адміністративне правопорушення на новий розгляд, якщо органом чи службовою особою, що її постановили, не були з'ясовані обставини, які мають значення для справи, та якщо справа закрита всупереч закону, або про направлення справи на розгляд правомочного органу чи службової особи, якщо постанову було винесено неправомочними органом чи службовою особою;
3) про скасування постанови і закриття справи про адміністративне правопорушення, якщо встановлено обставини, які відповідно до закону виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення;
4) змінює стягнення в межах, передбачених законодавчим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено, якщо його було визначено без додержання цих меж або загальних правил накладення стягнень за адміністративне правопорушення.
Рішення районного (міського) суду по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення є остаточним і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Копію рішення в цих справах суд повинен надіслати органу чи службовій особі, постанова яких оскаржувалась.
( Стаття 248 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2540-III від 21.06.2001 )( Глава 31 в редакції Закону N 2857-XII від 15.12.92 )
Глава 31-А
Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
( Назва глави 31-А в редакції Закону N 917-IV від 05.06.2003 )
Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою до суду
Громадянин має право звернутися до суду (військовослужбовець - до військового суду) із скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової і службової особи порушено його права, свободи чи законні інтереси.
Скаргу в суд може бути подано особою, її представником або на її прохання - уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.
У випадку порушення прав та свобод людини і громадянина скаргу в суд може бути подано Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо особи, яка за станом здоров'я чи з інших поважних причин не може зробити цього самостійно.
До суб'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржено до суду, належать: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, керівні органи і керівники об'єднань громадян, а також службові особи, які виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов'язки або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.
( Стаття 248-1 в редакції Закону N 917-IV від05.06.2003 )
Стаття 248-2. Предмет судового оскарження
До рішень, дій або бездіяльності, що підлягають оскарженню, належать колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв'язку з якими особа вважає, що:
порушено або порушуються її права, свободи чи законні інтереси;
створено або створюються перепони для реалізації нею своїх прав, свобод чи законних інтересів або що вжиті заходи щодо реалізації її прав є недостатніми;
покладено на неї обов'язки, не передбачені законом або передбачені законом, але без урахування конкретних обставин, за яких ці обов'язки повинні покладатися, або що вони покладені не уповноваженими на це особою чи органом;
її притягнено до відповідальності, яку не передбачено законом, або до неї застосовано стягнення за відсутності передбачених законом підстав, або неправомочною службовою особою чи органом.
Посадові, службові особи чи органи, зазначені в частині четвертій статті 248-1 цього Кодексу, несуть відповідальність за невиконання лише тих обов'язків, які було на них покладено законами або іншими нормативно-правовими актами.
( Офіційне тлумачення до статті 248-2 див. в РішенніКонституційного Суду України N 6-зп від 25.11.97 )( Стаття 248-2 в редакції Закону N 917-IV від05.06.2003 )
Стаття 248-3. Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам
Судам не підвідомчі скарги:
на акти органів законодавчої і виконавчої влади, що підлягають розгляду щодо їх конституційності;
( Абзац третій статті 248-3 втратив чинність (є неконституційним) на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2001 від 23.05.2001 )
на акти, що стосуються забезпечення обороноздатності держави, державної безпеки, зовнішньополітичної діяльності держави, збереження державної, військової і службової таємниці;
( Абзац четвертий статті 248-3 втратив чинність (є неконституційним) в частині щодо непідвідомчості судам скарг "на акти і дії службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури...", якщо законодавством встановлено виключно позасудовий порядок оскарження на підставі Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2001 від 23.05.2001 )
на акти і дії службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, якщо законодавством встановлено інший порядок оскарження;
на акти і дії об'єднань громадян, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або їх виключної компетенції.
( Стаття 248-3 із змінами, внесеними згідно з РішеннямКонституційного Суду N 6-рп/2001 від 23.05.2001 )
Стаття 248-4. Подання скарги
Скаргу може бути подано безпосередньо до суду або до суду після оскарження до органу, службової особи вищого рівня по відношенню до того органу, службової особи, що постановили рішення чи здійснили дії або допустили бездіяльність.
Скарга подається за місцезнаходженням суб'єкта оскарження.
Подання скарги до суду зупиняє виконання оскарженого акта. Про подання скарги суд повідомляє орган державної влади, орган місцевого самоврядування, посадову чи службову особу не пізніше наступного дня після її прийняття.
( Стаття 248-4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 917-IV від 05.06.2003 )
Стаття 248-5. Строки для звернення із скаргою
Скаргу може бути подано в суд:
у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли особі стало відомо або їй повинно було стати відомо про порушення її прав, свобод чи законних інтересів;
у місячний строк з дня одержання особою письмової відповіді про відмову у задоволенні скарги органом, службовою особою вищого рівня по відношенню до того органу, посадової, службової особи, що постановили рішення чи здійснили дії або допустили бездіяльність, або з дня закінчення місячного строку після подання скарги, якщо особою не було одержано на неї письмової відповіді.
Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин.
( Стаття 248-5 в редакції Закону N 917-IV від05.06.2003 )
Стаття 248-6. Розгляд скарги
Скарга розглядається у десятиденний строк у відкритому судовому засіданні з участю заявника (громадянина, який подав скаргу) і службової особи, представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються.
Якщо заявник або службова особа не можуть з'явитися до суду з поважних причин, справу може бути розглянуто з участю їх представників. Неявка в судове засідання з неповажних причин осіб, зазначених у частині першій цієї статті, або їх представників не є перешкодою для розгляду скарги, проте суд може визнати їх явку обов'язковою.
У судовому засіданні можуть брати участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника, а також представники громадських організацій і трудових колективів.
Відмова представника громадської організації чи трудового колективу від скарги, поданої ними на прохання заявника, не є підставою для закриття провадження у справі, якщо заявник вимагає розгляду скарги по суті.
Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, не працює на попередній посаді, він залучає до участі в справі службову особу, до компетенції якої входить вирішення питання про усунення порушення прав, свобод чи законних інтересів заявника.
Якщо при розгляді скарги буде встановлено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, припинили свою діяльність, суд залучає до участі у справі їх правонаступників, а за їх відсутності - орган, до компетенції якого входить вирішення питання про усунення порушення прав, свобод чи законних інтересів заявника.
Суд, встановивши при розгляді скарги наявність спору про право, який розглядається у порядку позовного провадження, залишає скаргу без розгляду і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову на загальних підставах.
( Стаття 248-6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 917-IV від 05.06.2003 )
Стаття 248-7. Рішення суду по скарзі
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
При встановленні обгрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує орган державної влади, орган місцевого самоврядування, посадову чи службову особу задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовує покладений на нього обов'язок чи застосовані до нього заходи відповідальності або іншим шляхом поновлює його порушені права, свободи чи законні інтереси.
Якщо оскаржувані рішення чи дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової або службової особи і права, свободи чи законні інтереси заявника не було порушено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
При задоволенні скарги суд може допустити негайне виконання рішення.
Рішення суду по справі може бути оскаржено.
( Стаття 248-7 в редакції Закону N 917-IV від05.06.2003 )
Стаття 248-8. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
Витрати, пов'язані з розглядом скарги, включаючи й витрати для надання юридичної допомоги, а також витрати, пов'язані з поїздками, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову у задоволенні його скарги, або на орган державної влади, орган місцевого самоврядування, посадову чи службову особу, якщо було постановлено рішення про задоволення скарги заявника.
( Стаття 248-8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 917-IV від 05.06.2003 )
Стаття 248-9. Виконання рішення суду
Рішення суду по скарзі надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадовій чи службовій особі для виконання, а також заявнику.
Про виконання рішення орган державної влади, орган місцевого самоврядування, посадова чи службова особа повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду.
( Стаття 248-9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 917-IV від 05.06.2003 )( Статтю 248-10 виключено на підставі Закону N 2056-III від 19.10.2000 )( Кодекс доповнено главою 31-А згідно з Указом ПВР N 5803-XI від 25.04.88, в редакції Закону N 403/95-ВР від 31.10.95 )
Глава 31-Б
Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій
Стаття 248-11. Рішення державних органів, прийняті відносно релігійних організацій, що можуть бути оскаржені в судовому порядку
У судовому порядку можуть бути оскаржені рішення державних органів з питань:
перевищення встановленого законом строку прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій;
відмови в реєстрації статутів (положень) релігійних організацій;
володіння та користування культовими будівлями та майном.
( Стаття 248-11 в редакції Закону N 2295-XII від23.04.92 )
Стаття 248-12. Подання скарги
Скаргу може бути подано в суд громадянами-засновниками релігійної організації у разі відмови в її реєстрації або релігійною організацією, права якої порушено.
Скарги на рішення місцевих державних органів подаються до Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, а на рішення державного органу України у справах релігій - до Верховного Суду України.
Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний з дня прийняття рішення державним органом.
( Стаття 248-12 із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 2295-XII від 23.04.92, N 4018-XII від24.02.94 )
Стаття 248-13. Розгляд скарги
Скаргу на рішення відповідного державного органу суд повинен розглянути в десятиденний строк у відкритому засіданні за участю громадян-засновників чи їх представників або представників релігійної організації та представника державного органу, рішення якого оскаржується. Неявка в судове засідання зазначених осіб не перешкоджає розгляду скарги.
( Стаття 248-13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2295-XII від 23.04.92 )
Стаття 248-14. Рішення суду по скарзі
Якщо суд визнає, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням вимог закону, він постановляє рішення, яким зобов'язує відповідний державний орган усунути допущене порушення.
Якщо суд встановить, що оскаржуване рішення прийнято відповідно до закону, він постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
Рішення суду по скарзі надсилається до державного органу, що прийняв рішення, та заявникові.
( Стаття 248-14 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2295-XII від 23.04.92 )( Кодекс доповнено главою 31-Б згідно з Указом ПВР N 659-XII від 28.01.91 )
Глава 31-В
Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи
Стаття 248-15. Подача заяви прокурором
Прокурор має право звернутися до суду із заявою про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компетенції Конституційного Суду України.
Заява подається в разі відхилення протесту прокурора в порядку загального нагляду або якщо протест не був розглянутий службовою особою чи органом у десятиденний строк після його надходження.
Подача заяви зупиняє дію правового акта.
Суддя відмовляє у прийнятті заяви прокурора, якщо вона має бути розглянута в порядку позовного провадження.
Стаття 248-16. Строки для звернення прокурора до суду
Заяву до суду може бути подано прокурором протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або якщо він не був розглянутий у встановлений десятиденний строк.