• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон від 15.12.1992 № 2857-XII
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 15.12.1992
  • Номер: 2857-XII
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 6, ст.35 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2858-XII від 15.12.92, ВВР, 1993, N 6, ст.36 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою, прийняттям законів України "Про прокуратуру", "Про державне мито", Арбітражного процесуального кодексу України та з метою дальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
IV. Частину четверту статті 259 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:
"Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами".
V. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106, Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40):
1. У назві Кодексу слова "Української РСР" замінити словом "України".
2. Доповнити Кодекс статтею 185-8 такого змісту:
"Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
Невиконання службовою особою законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки, про подання необхідних матеріалів -
тягне за собою накладення штрафу до половини одного мінімального розміру заробітної плати.
Ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру -
тягне за собою накладення штрафу на громадян до половини одного мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного мінімального розміру заробітної плати".
3. Частину другу статті 185-6 після слова "розгляду" доповнити словом "протесту".
4. У статті 221 цифри "185-7" замінити цифрами "185-8".
5. У статті 250 слова "Відповідно до Закону СРСР про прокуратуру СРСР прокурор, здійснюючи нагляд за виконанням законів" замінити словами "Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів".
6. Пункт 3-4 частини першої статті 255 після цифр "185-6" доповнити словом і цифрами "стаття 185-8".
7. У частині другій статті 288 слово "СРСР" замінити словом "України".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
15 грудня 1992 року
N 2857-XII