• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Протокол, Опис, Акт, Заява, Перелік, Повідомлення, Форма типового документа, Порядок від 30.01.2012 № 137
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2012 р. № 137
Київ
Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 485 від 23.09.2014 № 1138 від 23.12.2015 № 141 від 10.03.2017 № 46 від 23.01.2019 № 944 від 19.08.2022 № 514 від 19.05.2023 )( Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/7583/19 від 02.10.2019 )( Додатково див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/7583/19 від 12.02.2020 )( Додатково див. Постанову Верховного Суду № 640/7583/19 від 29.07.20 20 )
Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;
технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. № 137
ПОРЯДОК
проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів
1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015 )
1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;
2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;
2) виконавець - суб’єкт господарювання (його філії, представництва або відокремлені підрозділи), який надає послуги з обов’язкового технічного контролю транспортних засобів у пункті технічного контролю та визначений як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, інформацію про якого згідно із цим Порядком внесено до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю;
( Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;
4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника, а також звірки ідентифікаційних номерів за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків, екологічного рівня транспортного засобу за реєстраційними документами, установлення його комплектності;
( Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 46 від 23.01.2019, № 514 від 19.05.2023 )
5) значна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;
( Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )
6) код оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;
( Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017 )
7) метод контролю засобами перевірки - перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп’ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки;
( Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )
8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;
9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;
10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який не має значного впливу на безпеку транспортного засобу або впливу на навколишнє природне середовище, може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;
( Підпункт 10 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )
11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;
11-1) протокол перевірки технічного стану - електронний документ, що засвідчує позитивні результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 46 від 23.01.2019, № 944 від 19.08.2022, № 514 від 19.05.2023 )( Підпункт 11-2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 46 від 23.01.2019 )
12) пункт технічного контролю - місце, в межах однієї або декількох суміжних земельних ділянок, із необхідною матеріально-технічною базою відповідно до вимог законодавства для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
( Підпункт 12 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;
( Підпункт 13 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017 )
14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;
15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб (зокрема службовий легковий автомобіль), що експлуатується юридичними особами, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності, фізичними особами під час виконання цивільно-правових договорів з метою отримання прибутку;
( Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019; в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
16) вантажність (вантажопідйомність) транспортного засобу - різниця між максимальною масою транспортного засобу (повною масою транспортного засобу) та спорядженою масою транспортного засобу, яка дорівнює масі вантажу, який можна завантажити та перевозити на транспортному засобі.
( Пункт 2 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019 )
3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:
для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;
для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;
для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;
для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.
За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.
4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.
5. Суб’єкт господарювання надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу виконавця вимогам до проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - повідомлення) згідно з додатком 1 у письмовій або електронній формі, підписане керівником суб’єкта господарювання, до якого додаються такі документи:
1) копія виданого згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" атестата про акредитацію власної випробувальної лабораторії або власного органу з інспектування для проведення перевірки та випробувань транспортних засобів в обсягах, передбачених законодавством для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, стосовно яких він повідомляє про свою компетентність і які охоплені сферою акредитації органу з оцінки відповідності, вимоги до якої затверджуються Мінінфраструктури за погодженням із МВС;
2) паспорт випробувальної лабораторії або паспорт органу з інспектування, що містить інформацію про обладнання, підписаний керівником суб’єкта господарювання.
3) копії документів на право володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою та будівлями (частинами внутрішнього об’єму будівель) або тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності (частинами внутрішнього об’єму таких тимчасових споруд);
4) заява про те, що виконавець не залежить від замовника послуг із проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також про забезпечення конфіденційності інформації, підписана керівником суб’єкта господарювання.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
6. Мінінфраструктури протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в повідомленні та документах, доданих до нього, інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам цього Порядку, Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), Технологічним вимогам до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, та в разі підтвердження такої відповідності надсилає повідомлення та додані до нього документи до Головного сервісного центру МВС.
У разі виявлення невідповідностей у повідомленні та доданих до нього документах вимогам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, Мінінфраструктури протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення інформує в письмовій та електронній формі суб’єкта господарювання про виявлені невідповідності із обов’язковим їх зазначенням.
Після усунення такої невідповідності суб’єкт господарювання має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 514 від 19.05.2023 )
7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів із дати надходження повідомлення та доданих до нього документів від Мінінфраструктури вносить дані про виконавця, пункт технічного контролю, його матеріально-технічну базу, обладнання та персонал із зазначенням категорії та призначення транспортних засобів, щодо яких проводиться обов’язковий технічний контроль, адреси місця проведення обов’язкового технічного контролю, номер і строк дії атестата акредитації до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю та інформує виконавця про внесення відомостей про нього до зазначеного реєстру. Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю затверджується МВС.
У разі зміни відомостей про категорії та призначення транспортних засобів в атестаті про акредитацію або зміни місця (адреси) розташування пункту технічного контролю виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець інформує Головний сервісний центр МВС листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбулися зміни.
Головний сервісний центр МВС виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю в разі:
скасування Національним органом з акредитації дії атестата про акредитацію виконавця;
надходження до Головного сервісного центру МВС повідомлення виконавця про припинення діяльності із проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
рішення суду про припинення діяльності виконавця;
встановлення під час проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю факту видачі виконавцем протягом 12 місяців 10 і більше протоколів, складених із порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки;
закінчення строку дії атестата про акредитацію та непоновлення його протягом дев’яти місяців;
перевірки технічного стану транспортних засобів у пункті технічного контролю, який належить на праві володіння чи користування іншому виконавцю.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на власному веб-сайті та інформаційному стенді інформацію про:
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )
категорії транспортних засобів, на проведення обов’язкового технічного контролю яких він має право, відомості про які містяться в реєстрі проведення обов’язкового технічного контролю;
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )
місцезнаходження та контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти) пункту технічного контролю;
( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )
перелік послуг та їх вартість;
режим роботи;
номер виконавця згідно з реєстром суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.
( Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )
11. Для проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу:
( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )
паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);
реєстраційний документ на транспортний засіб.
( Абзац третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою ідентифікації транспортного засобу, звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017 )
У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться. Замовнику видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу (додаток 4).
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 514 від 19.05.2023 )( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017 )
14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.
15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.
16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки.
Обладнання, необхідне для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, не може використовуватися двома і більше виконавцями.
Період між двома послідовними калібруваннями обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, не може перевищувати:
24 місяці для - вимірювання ваги, тиску та рівня звуку;
24 місяці для - вимірювання сили;
12 місяців для - вимірювання газоподібних викидів;
36 місяців для - шаблонів для перевірки автобусів.
Виконавець проводить фото- та відеофіксацію процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу, про що попереджає замовника.
Положення щодо проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.
Фотофіксація процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу проводиться виконавцем із фіксацією:
передньої та лівої або правої частин транспортного засобу, крім причепів і напівпричепів, де фотофіксація проводиться із сторони, з якої чітко видно номерний знак;
перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності);
перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмівному стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування;
панелі приладів транспортного засобу із фіксацією показника одометра;
результатів випробування гальмівної системи транспортного засобу, зафіксованої на гальмівному стенді;
результатів перевірки вмісту у спалинах оксиду вуглецю і вуглеводнів та димності спалин, зафіксованих на відповідних засобах вимірювальної техніки.
У разі проведення обов’язкового технічного контролю учбових транспортних засобів додатково проводиться фотофіксація додаткових педалей зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркала або дзеркал заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.
У разі проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів категорій М2 і М3 додатково проводиться фотофіксація салону транспортного засобу із фіксацією місць для сидіння без урахування місця водія.
Матеріали фото- та відеофіксації мають забезпечувати можливість чітко визначати марку, колір, номерний знак транспортного засобу, обов’язково зазначається дата фото- та відеофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.
Результат фотофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань із фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (крім категорій O1 і O2, не обладнаних інерційною системою гальмування, і категорії L).
Відеофіксація проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу.
Порядок відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу визначається МВС.
( Пункт 16 в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 514 від 19.05.2023 )
17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:
30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів);
40 хвилин - для легкових автомобілів;
60 хвилин - для вантажних автомобілів;
65 хвилин - для автобусів.
Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.
18. Перевірка конструкцій та технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.
У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу виконавець складає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу. Паперова копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу видається замовнику (водію). На вимогу замовника (водія) паперова копія виготовляється та видається на бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.
У разі негативного результату або невідповідності даних у реєстраційних документах на транспортний засіб даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4, який видається замовнику (водію). У разі встановлення незначної невідповідності технічного стану транспортного засобу дозволяється експлуатація транспортного засобу протягом трьох робочих днів з дати видачі акта невідповідності технічного стану транспортного засобу.
Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності наведено в додатку 5.
У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також призначення транспортного засобу в разі проведення додаткової перевірки транспортного засобу згідно з обсягами перевірки для автобуса, призначеного для перевезення школярів або осіб з інвалідністю, автомобіля таксі, спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, великогабаритного та великовагового транспортного засобу, транспортного засобу, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, або учбового транспортного засобу.
Протокол, який видано з порушенням цього Порядку, Вимог до перевірки або містить неповну та/або недостовірну інформацію, є недійсним. Зазначення виконавцем неповної та/або недостовірної інформації в протоколі є порушенням.
( Пункт 18 в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 514 від 19.05.2023 )
19. ( Абзац перший пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
( Абзац другий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )( Абзац третій пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )( Абзац четвертий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: "Міжнародний технічний огляд проведено".
( Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017 )
20. ( Абзац перший пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається значною невідповідністю, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану.
( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 514 від 19.05.2023 )
Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.
21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017 )
22. Передача виконавцем інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється в день проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.
Інформація про результати перевірки технічного стану транспортного засобу формується виконавцем у вигляді електронного документа у відповідному форматі та засвідчується кваліфікованим електронним підписом та/або печаткою.
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фото- та відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.
( Пункт 23 в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 514 від 19.05.2023 )
Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу виконавця вимогам до проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019; в редакції Постанови КМ № 514 від 19.05.2023 )
Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПЕРЕЛІК
обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
1. Пристрої для підйому транспортного засобу, його складових частин та/або оглядова канава, та/або естакада.
2. Роликовий гальмівний стенд для контролю функціонування гальмівних систем із датчиками контролю тиску для пневматичних гальмівних систем (із фіксацією результатів випробувань).
3. Деселерометр (пристрій для визначення сповільнення та гальмівного шляху транспортного засобу) та відповідна ділянка дороги для проведення дорожніх випробувань гальмівних систем (у разі застосування методу дорожніх випробувань).
4. Обладнання для вимірювання тиску повітря у пневматичних гальмівних системах.
5. Обладнання для вимірювання тиску у пневматичних шинах.
6. Обладнання для визначення вагового навантаження на вісь за умови інтеграції в програмне забезпечення стенда для контролю характеристик гальмівних систем, якщо таке обладнання не є складовою стенда для контролю характеристик гальмівних систем.
7. Обладнання для контролю підвіски (детектор люфта коліс) без підіймання осі (у разі відсутності підйомних пристроїв транспортного засобу, його складових частин), яке відповідає таким вимогам:
пристрій повинен бути обладнаний щонайменше двома тяговими елементами, що виконують зворотно-поступальний рух у двох напрямках - поздовжньому і поперечному;
рух цих елементів повинен контролюватися оператором із місця виконання випробовувань.
8. Шумомір не нижче 2 класу.
9. Багатоканальний газоаналізатор для двигунів із іскровим запалюванням (із фіксацією результатів випробувань).
10. Димомір для двигунів із запалюванням від стиснення (із фіксацією результатів випробувань).
11. Обладнання для вимірювання коефіцієнта світлопропускання скла.
12. Обладнання для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар.
13. Обладнання для вимірювання висоти рисунка протектора шин.
14. Обладнання для сканування системи бортової діагностики колісних транспортних засобів (OBD).
15. Обладнання для виявлення витоку газів (за умови перевірки відповідних транспортних засобів).
16. Обладнання для контролю лінійних розмірів відповідно до застосовуваних методів контролю.
17. Обладнання для вимірювання частоти обертання колінчастого вала двигуна (із можливістю визначення обертів бензинових і дизельних двигунів без демонтажу комплектуючих).
18. Обладнання для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмівною системою причепа (за умови перевірки відповідних транспортних засобів).
19. Обладнання для вимірювання сумарного кутового проміжку рульового керування.
20. Шаблони для перевірки автобусів, зокрема:
відстані між сидіннями;
доступу до аварійних дверей;
аварійного люка.
Умови застосування необхідного контрольно-вимірювального обладнання для проведення обов’язкового технічного контролю для категорій транспортних засобів наведені в таблиці.
Таблиця
Категорія транспортних засобів Номери позицій обладнання, яке зазначене в переліку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Транспортні засоби, які мають два, три або чотири колеса (мотоколісні засоби)
L 1 або L 1 e x x x x x x x x x x x x
L 2 або L 2 e x x x x x x x x x x x x
L 3 або L 3 e x x x x x x x x x x x x
L 4 або L 4 e x x x x x x x x x x x x
L 5 або L 5 e x x x x x x x x x x x x
L 6 або L 6 e x x x x x x x x x x x x
L 7 або L 7 e x x x x x x x x x x x x
Транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення пасажирів та їх багажу
M 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
M 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
M 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення пасажирів та їх багажу
M 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
M 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
M 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення вантажів
N 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
N 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
N 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення вантажів
N 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
N 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
N3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Причіпні транспортні засоби, призначені та сконструйовані для перевезення вантажів або людей, а також для використання як житлових приміщень
O 1 x x x x x x x x x
O 2 x x x x x x x x x
O 3 x x x x x x x x x
O 4 x x x x x x x x x