• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Бланк, Форма типового документа, Положення від 07.06.2010 № 340
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Бланк, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 07.06.2010
 • Номер: 340
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Бланк, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 07.06.2010
 • Номер: 340
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.06.2010  № 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2010 р.
за № 811/18106
Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 № 290 від 01.07.2014 № 278 від 16.08.2016 № 337 від 24.06.2021 Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 947 від 19.12.2022 )
Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, статті 18 Закону України "Про автомобільний транспорт" та з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, що додається.
2. Державній адміністрації автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18 "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 6.1 Положення, затвердженого цим наказом, який набирає чинності для:
нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 150 км, перевезення небезпечних вантажів - з 01.06.2012;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
перевезення вантажів колісними транспортними засобами з повною масою понад 12 тонн, нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю від 50 до 150 км - з 01.06.2013;
( Абзац третій пункту 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
перевезення вантажів колісними транспортними засобами з повною масою від 3,5 тонн до 12 тонн - з 01.06.2015.
( Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранова О.Г.

Міністр

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

Голова Професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та шляхового
господарства України

Виконавчий директор Федерації
роботодавців транспорту України

Президент Всеукраїнської асоціації
автомобільних перевізників

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В.о. президента Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України

Заступник Міністра праці та соціальної
політики України

Перший заступник Міністра -
головний державний санітарний лікар України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
В. БиковецьА.Г. Король


М.А. Гнаповський


В.М. Рева


В.М. Хмільовський


В. Биковець


В. Коломієць


Г.С. Рожков

А.В. МогильовМ. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України
07.06.2010 № 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2010 р.
за № 811/18106
ПОЛОЖЕННЯ
про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, Регламенту (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85, Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), Кодексу законів про працю України та Законів України "Про автомобільний транспорт", " Про дорожній рух".
( Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
1.2. Це Положення встановлює особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі - водії) та порядок його обліку.
1.3. Вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами (далі - ТЗ).
1.4. Це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються:
фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв;
під час стихійного лиха, аварій та інших надзвичайних ситуацій;
транспортними засобами Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі Національної гвардії України), Міністерства оборони України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України або транспортними засобами, орендованими ними без водія, коли такі перевезення здійснюються з метою виконання завдань, покладених на ці державні органи, та під їх контролем;
( Абзац четвертий пункту 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 290 від 01.07.2014; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
сільськогосподарськими підприємствами або підпиємствами лісового господарства, якщо ці перевезення виконуються тракторами або іншою технікою, призначеною для місцевих сільськогосподарських робіт чи робіт у галузі лісового господарства, та слугують виключно для цілей експлуатації цих підприємств;
закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
( Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше 150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями відповідно до пункту 3.6 розділу 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, за умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів і виникнення інших перешкод у дорожньому русі;
( Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 947 від 19.12.2022 )
1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи/та вантажів транспортними засобами (далі - Перевізник);
відпочинок - безперервний період часу, який водій може використовувати на свій розсуд;
графік змінності - документ, який визначає початок та кінець робочої зміни на кожний день календарного місяця, а також вихідні дні;
змінний період керування - сумарна тривалість періодів керування за робочий день (зміну);
змінна перерва - сумарна тривалість перерв за робочий день (зміну), період, протягом якого водій не керує автомобілем та не виконує іншої роботи і який використовується для відпочинку;
( Абзац шостий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
нічний час - період доби з 22 години до 6 години;
підготовчо-заключний період - час для виконання робіт перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
робоча зміна - період роботи водія відповідно до графіка змінності (зміна), який може бути як безперервним, так і розділеним на частини;
( Абзац дев'ятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
робоче місце водія - місце за кермом ТЗ або місце, де він здійснює виконання своїх обов'язків, визначених трудовим договором;
робочий час водія - час, протягом якого водій зобов'язаний виконувати свої обов'язки, визначені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
тахограф - обладнання, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їх водіїв;
( Абзац дванадцятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
тиждень - період часу від 00.00 годин у понеділок до 24.00 години у неділю;
щоденний відпочинок - період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом доби;
( Абзац чотирнадцятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
щотижневий відпочинок - період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом тижня.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
Термін "первинний документ" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
( Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 947 від 19.12.2022 )
II. Робочий час
2.1. До робочого часу водія включаються:
а) змінний період керування;
б) підготовчо-заключний період;
в) час простоїв не з вини водія (у тому числі коли водій не зобов’язаний перебувати на робочому місці, але має залишатися на зв’язку, бути готовим відповісти на будь-який виклик, почати чи відновити рух або виконувати іншу роботу);
( Підпункт "в" пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
г) час простоїв (у пунктах навантаження та розвантаження вантажів, у місцях посадки та висадки пасажирів);
ґ) час проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
д) час проведення робіт з усунення технічних несправностей ТЗ на маршруті (у рейсі);
е) час охорони ТЗ з вантажем або без нього під час стоянки на кінцевих та проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень у разі, якщо такі обов'язки передбачені трудовим договором, укладеним з водієм;
є) половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського сполучення, при роботі двох водіїв на ТЗ, обладнаному спальним місцем;
ж) інший час, передбачений законодавством України.
2.2. Нормальна тривалість робочого часу водіїв не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
Для водіїв, у яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує Перевізник за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
Для водіїв, у яких встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи водіїв скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
Тривалість роботи (зміни) водія у нічний час скорочується на одну годину.
2.3. Якщо за умовами роботи не може бути додержана встановлена для водіїв щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.
Рішення про запровадження підсумованого обліку робочого часу приймається Перевізником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
У разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) без урахування часу перерви не може перевищувати 10 годин. Тривалість періоду керування не може перевищувати 56 годин на тиждень та 90 годин протягом двох тижнів.
( Абзац третій пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
Якщо нормальна тривалість робочого дня охоплює тривалі простої, очікування у ТЗ чи на робочому місці або якщо водію необхідно дати змогу доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) може бути збільшена до 12 годин за умови, що час керування протягом дня (зміни) не перевищує 10 годин, але не частіше ніж двічі на тиждень, та 9 годин в інші дні.
( Абзац четвертий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
2.4. При підсумованому обліку робочого часу праця водіїв регулюється графіками змінності водіїв колісних транспортних засобів (додаток 1), які складаються на весь обліковий період і якими визначаються тривалість щоденної роботи (зміни), робочих днів (зміни) та вихідних днів, при цьому забезпечується наявність не менше ніж одного вихідного дня протягом тижня.
( Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
2.5. Графік змінності на обліковий період доводиться до відома кожного водія не менше ніж за два тижні до початку облікового періоду.
2.6. Склад робіт підготовчо-заключного періоду, час на їх виконання і час на проведення медичного огляду водія (підпункти "б", "ґ" пункту 2.1 цього Положення) встановлюються Перевізником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
( Пункт 2.7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
2.7. Час присутності на робочому місці водія, коли він не керує ТЗ, при направленні у рейс двох водіїв (підпункт "є" пункту 2.1 цього Положення) зараховується йому в розмірі не менше 50 відсотків робочого часу. Конкретна тривалість часу присутності на робочому місці водія, коли він не керує ТЗ при направленні в рейс двох водіїв, що зараховується в робочий час, встановлюється Перевізником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
2.8. Для водіїв автобусів, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, за їх згодою може встановлюватись робочий день з розподілом зміни на дві частини за умови, що тривалість цих частин не перевищує 4 години 30 хвилин з урахуванням часу, необхідного для повернення на місце стоянки. При цьому тривалість перерви між частинами зміни повинна бути не менше двох годин без урахування часу для відпочинку і харчування. Час перерви між двома частинами зміни в робочий час не включається.
( Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
2.9. Водіям легкових автомобілів (крім таксі) у разі потреби може встановлюватися ненормований робочий день, тобто понад нормальну тривалість робочого часу. Ця робота не вважається надурочною, і за неї не здійснюється додаткова оплата перепрацьованого часу. Кількість годин перепрацьованого часу при такій роботі визначається у колективному договорі.
Водіям з ненормованим робочим днем надається у формі компенсації щорічна додаткова відпустка та у випадках, передбачених законодавством, провадиться відповідна оплата за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу.
2.10. Залучення водіїв до надурочних робіт здійснюється відповідно до статей 62 - 64 Кодексу законів про працю України. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (зміни) (статті 52, 53 і 61 Кодексу законів про працю України). Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного водія 4 годин протягом двох днів поспіль або 120 годин на рік, крім випадків, указаних у пункті 3.3 цього Положення.
III. Період керування
3.1. Змінний період керування водія, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 10 годин не частіше ніж двічі на тиждень та 9 годин в інші дні.
( Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )( Пункт 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
3.2. Змінний період керування водія (не плановий, а фактичний) може бути збільшено понад норми, установлені пунктом 3.1 цього Положення, в разі виникнення непередбачуваних обставин (технічна несправність ТЗ, зупинення руху ТЗ в рейсі (на маршруті), несприятливі погодні умови, перешкоди руху, відсутність місць стоянки).
Водій має вказати на роздруківці тахографа характер і причину виникнення непередбачуваних обставин не пізніше ніж у момент прибуття до місця стоянки.
( Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
3.3. Тривалість керування водія на тиждень, включаючи надурочні роботи, не повинна перевищувати 48 годин.
3.4. На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км направляються два водії, причому період керування кожного повинен становити половину загального періоду керування.
IV. Перерви
4.1. Після керування протягом 4 годин 30 хвилин водій повинен зробити перерву для відпочинку та харчування тривалістю не менше 45 хвилин, якщо не настає період щоденного (міжзмінного) відпочинку.
( Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
4.2. Ця перерва може бути замінена перервою тривалістю не менше ніж 15 хвилин із наступною перервою тривалістю не менше ніж 30 хвилин з урахуванням вимог пункту 4.1 цього розділу.
( Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
4.3. Перерва для відпочинку та харчування не включається в робочий час водія.
4.4. Тривалість перерви для відпочинку та харчування встановлюється Перевізником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4.5. Водії використовують час перерви на свій розсуд.
( Розділ IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
V. Час відпочинку
( Пункт 5.1 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )( Пункт 5.2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )( Пункт 5.3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )( Пункт 5.4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
5.1. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку водія протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, рахуючи від початку робочого дня (зміни), має бути не менше 11 послідовних годин.
( Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
5.2. Якщо протягом робочої зміни ТЗ керують два водії, кожний водій повинен мати щоденний відпочинок тривалістю не менше 9 послідовних годин.
( Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
5.3. Водіям, яким установлено підсумований облік робочого часу, тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку в окремі періоди може бути зменшено до 9 послідовних годин протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, але не частіше ніж тричі на тиждень, рахуючи від початку робочої зміни, при цьому робочий час протягом облікового періоду не повинен перевищувати норми робочого часу, установленої законодавством.
( Абзац перший пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і надаються водієві у вигляді додаткових, вільних від роботи протягом облікового періоду, годин у порядку, передбаченому графіком змінності.
5.4. Тривалість щотижневого відпочинку водія має бути не менше 45 послідовних годин.
5.5. Якщо зупинення роботи неможливо через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства), а також у зв'язку із здійсненням робіт, пов'язаних з необхідністю обслуговування населення і виконання ремонтних та вантажно-розвантажувальних робіт, то допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) робота водіїв у святкові та неробочі дні.
У разі встановлення підсумованого обліку робочого часу передбачена графіком змінності робота у святкові та неробочі дні включається до розрахунку норми робочого часу облікового періоду.
5.6. Щоденний (міжзмінний) відпочинок водія автобуса не може здійснюватися водієм у салоні автобуса, крім випадків, коли автобусом керують два водії і в автобусі є місце для відпочинку водія.
Водій автобуса протягом щоденного (міжзмінного) відпочинку повинен мати належні умови для відпочинку (ліжко або місце для відпочинку в салоні автобуса в разі, коли автобусом керують два водії, користування туалетом, можливість харчування гарячими стравами).
5.7. Щоденний (міжзмінний) відпочинок водія вантажного автомобіля не може здійснюватися водієм у кабіні вантажного автомобіля, крім випадків, коли у вантажному автомобілі є спальне місце для відпочинку водія.
Водій вантажного автомобіля протягом щоденного (міжзмінного) відпочинку повинен мати належні умови для відпочинку (ліжко чи спальне місце для відпочинку в кабіні вантажного автомобіля, користування туалетом, можливість харчування гарячими стравами).
VI. Облік робочого часу
6.1. Автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
Водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
( Пункт 6.1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )( Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
6.2. Облік робочого часу водіїв здійснюється на основі табеля обліку використання робочого часу. Перевізник, який використовує водіїв за наймом, щомісяця складає графік змінності водіїв, веде відомість обліку робочого часу та відпочинку водія (додаток 2), у якій щодо кожної робочої зміни зазначаються планові та фактичні дані щодо маршруту, початок та кінець робочої зміни.
6.3. Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія (додаток 3) або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
( Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011, № 290 від 01.07.2014, № 337 від 24.06.2021 )
6.4. Графік змінності водіїв, відомість обліку робочого часу та відпочинку водіїв зберігаються у Перевізника.
У разі тимчасової непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, Перевізник може заповнювати бланк підтвердження діяльності (додаток 4).
( Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
Водії зберігають бланк підтвердження діяльності протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
( Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
Перевізники зберігають бланк підтвердження діяльності протягом 12 місяців.
( Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )
6.5. У разі підсумованого обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення норми тривалості робочого часу, що встановлена законодавством для водіїв ТЗ, на кількість робочих днів за календарем п'ятиденного робочого тижня, що припадають на обліковий період, з урахуванням її скорочення напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.
6.6. Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі статтею 106 Кодексу законів про працю України.
6.7. Робочий час водіїв, які працюють щоденно в певні години, що встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, обліковується щоденно.
6.8. Робочий час водіїв з ненормованим робочим днем обліковується у робочих днях (крім роботи у святкові дні, яка обчислюється у годинах).
VII. Перевірка дотримання режимів праці та відпочинку водіїв
7.1. Органи, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху проводять перевірку встановленого режиму праці та відпочинку водіїв відповідно до законодавства України.
( Пункт 7.1 розділу VIІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 290 від 01.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )( Пункт 7.2 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )

Голова
Державтотрансадміністрації


С. Доброход
Додаток 1
до Положення про робочий
час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів
ГРАФІК
змінності водіїв колісних транспортних засобів
Додаток 2
до Положення про робочий
час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів
ВІДОМІСТЬ
обліку робочого часу та відпочинку водія
Додаток 3
до Положення про робочий
час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів
ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КНИЖКА ВОДІЯ
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 659 від 29.12.2011 )
Додаток 4
до Положення про робочий час
і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів
(пункт 6.4 розділу VI)
БЛАНК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
( Див. текст )( Положення доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.06.2021 )