Про впорядкування діяльності субєктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств

Кабінет Міністрів України Декрет від 31.12.1992 №24-92
Документ підготовлено в системі iplex
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст.94 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Декретами N 31-93 від 08.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.248 N 45-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.283 Законами N 3298-XII від 18.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.321 N 4033-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.222 Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законами N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 1475-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, N 34, ст.594 N 1630-IX від 13.07.2021 ) ( На часткову зміну Декрету установлено, що державні підприємства не можуть бути учасниками комерційних банків, створених до набуття чинності вказаним Декретом. При цьому правонаступниками державних підприємств стосовно комерційних банків, створених за їхньою участю, є Міністерство фінансів України (щодо підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності) та відповідні органи, уповноважені управляти державним майном (щодо інших державних підприємств) згідно з Декретом N 45-93 від 30.04.93 )
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що державні підприємства (за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та будівельних матеріалів, які є засновниками господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном, державних підприємств оборонно-промислового комплексу, у тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром" або на момент припинення Державного концерну "Укроборонпром" входили до його складу, та створених ним юридичних осіб, заснованих на державній власності в оборонно-промисловому комплексі) не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності).
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1475-VIII від 14.07.2016, N 1630-IX від 13.07.2021 )
Дозволити державним науковим (науково-дослідним, науково-технологічним, науково-технічним, науково-практичним) установам та державним університетам, академіям, інститутам бути співзасновниками господарських товариств виключно шляхом внесення майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу таких товариств.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 848-VIII від 26.11.2015 ) ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3298-XII від 18.06.93 )
2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).
Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 травня 1993 року у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органи приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 травня 1993 року провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 травня 1993 р. є державні підприємства.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.
6. Зупинити дію:
( Абзац другий статті 6 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
частин першої та другої статті 3 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) у частині права державних підприємств бути засновниками або учасниками господарських товариств.
7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями.
( Стаття 7 в редакції Закону N 4033-XII від 25.02.94 )
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМАМіністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 24-92
Опубліковано: "Голос України ", 13.01.93
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!