Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність. Закон від 25.02.1994 №4033-XII

Верховна Рада України Закон від 25.02.1994 №4033-XII
Остання редакція від 07.12.2000. Внесення змін (закон від 07.12.2000 N 2121-III /2121-14/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.02.1994

Номер 4033-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.222 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
( Стаття I втратила чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )
II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.94) викласти у такій редакції:
"7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями".
III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.283).
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4033-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.94) викласти у такій редакції:
"7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями".
III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.283).
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.