• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування

Верховна Рада України  | Закон від 14.07.2016 № 1475-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.07.2016
 • Номер: 1475-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.07.2016
 • Номер: 1475-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 34, ст.594)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 261 з наступними змінами):
1) у статті 3-1 цифри та слово "2017 року" замінити цифрами та словом "2025 року";
2) доповнити статтею 3-2 такого змісту:
"Стаття 3-2. Надати право суб'єктам літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, бути засновниками та/або учасниками суб'єктів господарювання, у тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону.
Право суб'єктів літакобудування, передбачене частиною першою цієї статті, реалізується з дотриманням вимог законодавства, у тому числі в частині погодження з суб'єктами управління об'єктами державної власності".
2. Статтю 7 Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст. 23) доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Суб'єкти літакобудування, що є об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" , мають право за попереднім погодженням з Концерном бути засновниками та/або учасниками господарських товариств, у тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону, а також здійснювати управління корпоративними правами, що виникли внаслідок такої участі".
3. Частину першу статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 94, № 30, ст. 321; 2016 р., № 3, ст. 25) після слів "будівництво за кордоном" доповнити словами та цифрою "та суб'єктів літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" .
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 липня 2016 року
№ 1475-VIII