Про впорядкування діяльності субєктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств. Декрет від 31.12.1992 №24-92

Кабінет Міністрів України Декрет від 31.12.1992 №24-92
Увага! Не остання редакція від 01.01.2004. Внесення змін /436-15/
Документ підготовлено в системі iplex
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст.94 )( Із змінами, внесеними згідно з Декретами N 31-93 від 08.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.248 N 45-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.283 Законами N 3298-XII від 18.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.321 N 4033-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.222 Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )( На часткову зміну Декрету установлено, що державніпідприємства не можуть бути учасниками комерційних банків,створених до набуття чинності вказаним Декретом. При цьомуправонаступниками державних підприємств стосовно комерційнихбанків, створених за їхньою участю, є Міністерство фінансівУкраїни (щодо підприємств, які перебувають у загальнодержавнійвласності) та відповідні органи, уповноважені управляти державниммайном (щодо інших державних підприємств) згідно з ДекретомN 45-93 від 30.04.93 )
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що державні підприємства (за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та будівельних матеріалів, які є засновниками господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном) не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності).
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3298-XII від 18.06.93 )
2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).
Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 травня 1993 року у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органи приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 травня 1993 року провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 травня 1993 р. є державні підприємства.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 31-93 від 08.04.93 )
5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.
6. Зупинити дію:
( Абзац другий статті 6 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
частин першої та другої статті 3 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) у частині права державних підприємств бути засновниками або учасниками господарських товариств.
7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями.
( Стаття 7 в редакції Закону N 4033-XII від 25.02.94 )
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Міністр Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА
А.ЛОБОВ
м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 24-92
Опубліковано: "Голос України ", 13.01.93
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що державні підприємства (за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та будівельних матеріалів, які є засновниками господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном) не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності).
2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).
Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 травня 1993 року у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органи приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення.
3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 травня 1993 року провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію.
4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 травня 1993 р. є державні підприємства.
5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.
6. Зупинити дію: