Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності субєктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств". Декрет від 08.04.1993 №31-93

Кабінет Міністрів України Декрет від 08.04.1993 №31-93
Остання редакція від 08.04.1993. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Декрет

Дата 08.04.1993

Номер 31-93

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.248 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. У частині другій статті 2, статтях 3 і 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" слово "квітня" замінити словом "травня".
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА

В.НЕСМІХ
м.Київ, 8 квітня 1993 року
N 31-93
Опубліковано: "Голос України", 21.04.93
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. У частині другій статті 2, статтях 3 і 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" слово "квітня" замінити словом "травня".
2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА

В.НЕСМІХ
м.Київ, 8 квітня 1993 року
N 31-93
Опубліковано: "Голос України", 21.04.93