Про впорядкування діяльності субєктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств. Декрет від 31.12.1992 №24-92

Кабінет Міністрів України Декрет від 31.12.1992 №24-92
Увага! Не остання редакція від 31.12.1992. Прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст.94 )
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності).
2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).
Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 квітня 1993 року у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органи приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення.
3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 квітня 1993 року провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію.
4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 квітня 1993 р. є державні підприємства.
5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.
6. Зупинити дію:
абзацу першого пункту 1 статті 5 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272) у частині права державних підприємств виступати засновниками підприємств;
частин першої та другої статті 3 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) у частині права державних підприємств бути засновниками або учасниками господарських товариств.
7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом банки, біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями.
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Міністр Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА
А.ЛОБОВ
м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 24-92
Опубліковано: "Голос України ", 13.01.93
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств
З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності).
2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).
Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 квітня 1993 року у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органи приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення.
3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 квітня 1993 року провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію.
4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 квітня 1993 р. є державні підприємства.
5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.
6. Зупинити дію: