• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Національний банк України  | Постанова від 14.05.2019 № 67
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14.05.2019 № 67
Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 91 від 30.06.2020 № 17 від 11.02.2021 № 72 від 14.04.2022 № 230 від 07.11.2022 № 71 від 30.05.2023 )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 76-р "Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції"", з метою врегулювання порядку здійснення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), та в пункті 14-2 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами), не поширюються на:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 14.04.2022 )
1) товари, які використовуються для виконання робіт із виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектувальних виробів, а також із розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів для суб'єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про космічну діяльність", а також суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості";
2) товари, які експортуються та (або) імпортуються для потреб угоди про розподіл продукції та передбачені такою угодою;
3) товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів (договорів) відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки;
( Підпункт 3 пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 72 від 14.04.2022 )
4) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров'я України зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються централізованою закупівельною організацією - державним підприємством, засновником якого є Міністерство охорони здоров'я України;
5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;
6) медичні послуги, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України із захворюваннями згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров'я України переліком рідкісних (орфанних) захворювань, які призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідізації та для яких існують визнані методи лікування;
7) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються громадською організацією "Національний олімпійський комітет України", необхідні для забезпечення участі національних збірних команд України та офіційних делегацій України в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх, Європейських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських комітетів;
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 91 від 30.06.2020 )
8) туристичні продукти (послуги), що імпортуються відповідно до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у туристичній галузі, - операції з постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристичних продуктів (послуг) нерезидентів.
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 17 від 11.02.2021 )
9) товари, роботи і послуги оборонного призначення, що закуповуються через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 527 "Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення";
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 14.04.2022 )
10) товари, імпорт яких здійснюється державними замовниками у сфері оборони в рамках виконання державних контрактів (договорів) на постачання (закупівлю) товарів, робіт і послуг, укладених відповідно до Законів України "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі", а також постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" (зі змінами);
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 14.04.2022 )
11) товари військового призначення та подвійного використання, відповідно до сертифікатів кінцевого споживача або умов договору (контракту) кінцевим отримувачем яких визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, військові частини Збройних Сил України, інші військові формування та суб'єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, придбані (оплачені) у період воєнного стану в Україні;
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 14.04.2022 )
12) товари, за якими проведені та не завершені до 24 лютого 2022 року експортні та (або) імпортні операції за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, з нерезидентами, на яких поширюються обмеження (мораторії, заборони), встановлені нормативно-правовими актами щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором.
( Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 230 від 07.11.2022 )
1-1. Тимчасово, з 24 лютого 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування припиняється перебіг граничних строків розрахунків для товарів, робіт і послуг, за якими проведені та не завершені до 24 лютого 2022 року операції з експорту та (або) імпорту товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з іноземними суб’єктами господарської діяльності з місцезнаходженням у Російській Федерації або Республіці Білорусь, які створені та діють відповідно до законодавства зазначених країн (крім операцій, за якими граничні строки розрахунків настали до 24 лютого 2022 року).
( Постанову доповнено новим пунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 71 від 30.05.2023 )
2. Підпункт 2 пункту 22 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"2) застосовуються з урахуванням установлених Національним банком за поданням Кабінету Міністрів України, відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту), винятків та (або) особливостей для окремих товарів, та (або) галузей економіки.".
3. Підпункт 2 пункту 9 розділу III Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (зі змінами), після слів "що надійшли від нерезидента за товар" доповнити словом "/акредитив".
4. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій