• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 28.02.2022 № 169 | Документ не діє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2022 р. № 169
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1275 від 11.11.2022 )
Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178 від 12.10.2022 )
Відповідно до статті 64 Конституції України, статті 12-1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пункту 3 частини першої статті 4 Закону України "Про оборонні закупівлі", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що в умовах воєнного стану:
1) державні замовники у сфері оборони та служби державного замовника (далі - державні замовники у сфері оборони) здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України "Про оборонні закупівлі";
( Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 723 від 24.06.2022, № 1178 від 12.10.2022 )
( Підпункт 1-1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1178 від 12.10.2022 )
2) переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення визначаються рішеннями державних замовників у сфері оборони, що здійснюють такі закупівлі;
( Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 02.03.2022, в редакції Постанов КМ № 201 від 05.03.2022, № 1178 від 12.10.2022 )
3) під час здійснення оборонних закупівель державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі" дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:
своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;
ефективність використання коштів, результативність.
Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами здійснення таких закупівель в електронній системі закупівель за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, державний замовник у сфері оборони оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю, а також всі додатки та зміни до нього після його укладення, але не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
( Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 02.03.2022; в редакції Постанов КМ № 201 від 05.03.2022, № 1178 від 12.10.2022 )
( Підпункт 4 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 201 від 05.03.2022 )
4-1) відповідальною за організацію та проведення оборонних закупівель може бути уповноважена особа державного замовника у сфері оборони або інша визначена ним особа;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022; в редакції Постанови КМ № 1178 від 12.10.2022 )
5) попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 195 від 04.03.2022 )
5-1) військові адміністрації, сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 290 від 16.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 874 від 02.08.2022 )
6) дія пункту 4 та абзацу другого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) не поширюється на державних замовників у сфері оборони та військові адміністрації під час здійснення попередньої оплати відповідно до підпункту 5- 1;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 195 від 04.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 290 від 16.03.2022 )
7) державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 335 від 20.03.2022 )
8) зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями не складається та не подається на затвердження Кабінетові Міністрів України.
Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями подаються державними замовниками у сфері оборони Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
( Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 777 від 07.07.2022 )

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21