• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Міністерство освіти і науки України | Наказ, Перелік, Форма типового документа, Порядок від 12.01.2004 № 12
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ, Перелік, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 12.01.2004
 • Номер: 12
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ, Перелік, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 12.01.2004
 • Номер: 12
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.01.2004 № 12
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2004 р.
за № 110/8709
Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 462 від 01.06.2009 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
На виконання статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" НАКАЗУЮ:
( Преамбула в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )
1. Затвердити Порядок проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи та Перелік документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва (додаються).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики від 29.04.96 № 79, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.08.96 за № 478/1503.
3. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) подати Порядок проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника міністра Гуржія А.М.

Міністр

В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
12.01.2004 № 12
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2004 р.
за № 110/8709
ПОРЯДОК
проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
( У тексті Порядку абревіатуру "МОН" замінено словами "Держінформнауки України" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )( У тексті Порядку "Держінформнауки України" замінено словом "МОН" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
1.2. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи (далі акредитація) - це державне визнання кваліфікації фізичної та юридичної особи у сфері наукової та науково-технічної експертизи.
1.3. Порядок визначає організаційні та правові засади розгляду документів, видачі й анулювання державного свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (далі свідоцтво), що підтверджує кваліфікацію фізичної та юридичної особи з питання організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.
1.4. Державну акредитацію здійснює Міністерство освіти і науки України.
( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013, Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
2. Основні функції МОН при проведенні акредитації:
розгляд заявок на проведення наукової та науково-технічної експертизи;
перевірка фахової відповідності і кваліфікації юридичних та фізичних осіб, щодо спроможності здійснювати наукову та науково-технічну експертизу;
( Абзац третій глави 2 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )
видача свідоцтва;
контроль за додержанням вимог здійснення експертної діяльності суб'єктами, які проводять наукову і науково-технічну експертизу;
ведення Єдиного реєстру виданих державних свідоцтв на право організації, проведення або організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи;
підготовка та прийняття інструктивних та методичних документів з питань проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи;
( Абзац сьомий глави 2 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )( Абзац восьмий глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )
надання консультативних, інформаційних та інших послуг заінтересованим особам щодо державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи.
3. Порядок подання документів на отримання свідоцтва
3.1. Право на одержання свідоцтва надається фізичним особам, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичним особам, предметом статутної діяльності яких є організація чи проведення або організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи, і які підлягають державній акредитації на право проведення наукової і науково-технічної експертизи.
3.2. Наукові організації Національної академії наук та національних галузевих академій наук, заснованих на державній власності, державні заклади вищої освіти, провідні державні науково-технічні установи центральних органів виконавчої влади можуть здійснювати спеціалізовану експертну діяльність без додаткової акредитації, на підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається.
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013, Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
Фізичні особи, які мають дипломи про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння вченого звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника), доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право здійснювати наукову і науково-технічної експертизу без отримання свідоцтва.
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
Усі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичні особи, у статуті яких передбачена така діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача на право організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.
3.3. Керівництво зазначених академій, центральних органів виконавчої влади веде контроль за діяльністю організацій у сфері наукової та науково-технічної експертизи, що перебувають у їх віданні. МОН має право подавати до Національної академії наук, національних галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади свої висновки щодо експертної діяльності організацій, що перебувають у їх віданні, які діють на підставі документів, що замінюють свідоцтво.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )
3.4. Для отримання свідоцтва заінтересовані особи - фізичні та юридичні - подають відповідні заявки до МОН.
3.5. До заявки на отримання свідоцтва додаються:
1) юридичними особами:
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження установою державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності";
( Абзац третій підпункту 1 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;
копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, методика, за якою провадилася експертиза, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;
інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;
2) фізичними особами:
засвідчені в установленому порядку копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності;
копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;
копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;
інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності.
3.6. Галузі науково-технічної діяльності, в яких передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, визначаються за Державним класифікатором України ДК 015-97 "Класифікація видів науково-технічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822 та Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871.
( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 462 від 01.06.2009; Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013 )
4. Розгляд заявок про видачу або відмову щодо видачі свідоцтва фізичним і юридичним особам на право організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи та прийняття рішення з цих питань
4.1. МОН реєструє подані матеріали, перевіряє наявність необхідних документів і матеріалів та передає їх на попередню експертизу до державної установи з питань науково-технічної експертизи.
4.2. Державна установа аналізує матеріали, оцінює наявність виконання умов щодо права організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи відповідно до вимог Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" і цього Порядку та готує висновок попередньої експертизи.
4.3. МОН розглядає подані документи та на підставі висновку попередньої державної експертизи приймає рішення щодо видачі чи відмови у видачі державного свідоцтва.
4.4. У разі необхідності МОН надсилає подані документи на первинну експертизу до державної установи з питань науково-технічної експертизи та на повторну експертизу до наукових установ і організацій, інших учасників наукової та науково-технічної діяльності і на підставі висновків експертиз приймає рішення щодо видачі чи відмови у видачі свідоцтва.
4.5. Фінансування державної наукової і науково-технічної експертизи відбувається відповідно до вимог Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
4.6. Рішення про видачу свідоцтва або відмову у його видачі приймається МОН у термін не пізніше 60 днів з дня одержання заявки та необхідних документів, а у разі передання їх на повторну експертизу відповідним суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності цей строк продовжується до 90 днів, про що у письмовій формі повідомляється заявникові.
4.7. Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути прийнято через:
невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства;
відсутність в установчих документах юридичної особи вказівки на право займатися експертною діяльністю у сфері наукової та науково-технічної експертизи;
відсутність документів, які засвідчують проходження організацією чи установою державної атестації;
відсутність в організації чи установі досвіду діяльності у зазначеній галузі науково-технічної діяльності;
відсутність спеціальної професійної кваліфікації фізичної особи та досвіду роботи у зазначеній галузі науково-технічної діяльності.
4.8. Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.
4.9. За відсутності недоліків щодо наданих документів МОН приймає рішення про видачу свідоцтва. У свідоцтві вказуються найменування органу, що його видав, повна назва та адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, вид діяльності у сфері наукової і науково-технічної експертизи, галузь науково-технічної діяльності, з яких особа має право на організацію чи проведення або організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи, номер реєстрації свідоцтва, дата його видачі та термін дії.
Державне свідоцтво підписується керівником МОН і засвідчується печаткою.
Державне свідоцтво видається строком на 5 років.
Продовження терміну дії свідоцтва здійснюється в порядку, установленому для його отримання.
4.10. Свідоцтво за відповідним номером підлягає обліку в Єдиному реєстрі державних свідоцтв на право організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, що ведеться МОН.
4.11. Після реєстрації свідоцтво вручається фізичній чи юридичній особі, на ім'я якої воно видано.
В Єдиному реєстрі державних свідоцтв на право організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи робиться відмітка (особистий підпис) отримувача та особи, що вручила свідоцтво.
У разі втрати свідоцтва з поважних причин МОН видає його дублікат на прохання отримувача.
5. Відповідальність за порушення чинного законодавства та вимог державної акредитації на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
5.1. Особи, винні у правопорушеннях, зазначених у статті 35 Закону "Про наукову і науково-технічну експертизу" у сфері наукової та науково-технічної експертизи, притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
5.2. Експертиза, проведена особами, які позбавлені права проведення наукової і науково-технічної експертизи, та підготовлені ними експертні висновки є недійсними.

Директор департаменту
науково-технологічного
розвиткуВ.О. Свіженко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
12.01.2004 № 12
СВІДОЦТВО
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
( Див. текст )( Форма свідоцтва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 6 від 04.01.2013, Наказом Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12 січня 2004 року № 12
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
)
ПЕРЕЛІК
документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання державного свідоцтва
1. Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) у відповідній галузі знань.
2. Диплом про присудження наукового ступеня доктора наук у відповідній галузі знань.
3. Атестат про присвоєння вченого звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника).
4. Атестат про присвоєння вченого звання доцента.
5. Атестат про присвоєння вченого звання професора.
( Перелік в редакції Наказ Міністерства освіти і науки № 980 від 15.08.2023 )