• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Переліку наукових спеціальностей

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України | Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 14.09.2011
 • Номер: 1057
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 14.09.2011
 • Номер: 1057
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2011 № 1057
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2011 р.
за № 1133/19871
Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012 Наказами Міністерства освіти і науки № 394 від 06.04.2015 № 1093 від 02.12.2022 )
На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік наукових спеціальностей, що додається.
2. Установити, що за науковими спеціальностями здійснюється підготовка наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 № 377 "Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за № 713/10993 (зі змінами).
4. Директору департаменту атестації кадрів (В.Д.Бондаренко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є.М.Суліму.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
14.09.2011 № 1057
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2011 р.
за № 1133/19871
ПЕРЕЛІК
наукових спеціальностей
Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
1 2 3
01 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
01.01.00 Математика
01.01.01 Математичний аналіз фізико-математичні
01.01.02 Диференціальні рівняння фізико-математичні
01.01.03 Математична фізика фізико-математичні
01.01.04 Геометрія та топологія фізико-математичні
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика фізико-математичні
01.01.06 Алгебра та теорія чисел фізико-математичні
01.01.07 Обчислювальна математика фізико-математичні
01.01.08 Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика фізико-математичні
01.01.09 Варіаційне числення та теорія оптимального керування фізико-математичні
01.01.10 Дослідження операцій та теорія ігор фізико-математичні
01.02.00 Механіка
01.02.01 Теоретична механіка фізико-математичні
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла фізико-математичні, технічні
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми фізико-математичні, технічні
01.03.00 Астрономія
01.03.01 Астрометрія і небесна механіка фізико-математичні
01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія фізико-математичні
01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи фізико-математичні
01.04.00 Фізика
01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем фізико-математичні
01.04.02 Теоретична фізика фізико-математичні
01.04.03 Радіофізика фізико-математичні
01.04.04 Фізична електроніка фізико-математичні
01.04.05 Оптика, лазерна фізика фізико-математичні
01.04.06 Акустика фізико-математичні
01.04.07 Фізика твердого тіла фізико-математичні, технічні
01.04.08 Фізика плазми фізико-математичні, технічні
01.04.09 Фізика низьких температур фізико-математичні
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків фізико-математичні
01.04.11 Магнетизм фізико-математичні
01.04.13 Фізика металів фізико-математичні
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика фізико-математичні
01.04.15 Фізика молекулярних та рідких кристалів фізико-математичні
01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій фізико-математичні, технічні
01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху фізико-математичні, хімічні
01.04.18 Фізика і хімія поверхні фізико-математичні, хімічні
01.04.19 Фізика полімерів фізико-математичні
01.04.20 Фізика пучків заряджених частинок фізико-математичні, технічні
01.04.21 Радіаційна фізика та ядерна безпека фізико-математичні
01.04.22 Надпровідність фізико-математичні
01.04.24 Фізика колоїдних систем фізико-математичні
01.05.00 Інформатика і кібернетика
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики фізико-математичні
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи фізико-математичні, технічні
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем фізико-математичні, технічні
01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень фізико-математичні, технічні
( Групу спеціальностей 01.06.00 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
( Спеціальність 01.06.01 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
02 ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01 Неорганічна хімія хімічні
02.00.02 Аналітична хімія хімічні
02.00.03 Органічна хімія хімічні
02.00.04 Фізична хімія хімічні
02.00.05 Електрохімія хімічні
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук хімічні
02.00.08 Хімія елементоорганічних сполук хімічні
02.00.09 Хімія високих енергій хімічні
02.00.10 Біоорганічна хімія хімічні, біологічні
02.00.11 Колоїдна хімія хімічні
02.00.13 Нафтохімія і вуглехімія хімічні
02.00.15 Хімічна кінетика і каталіз хімічні
02.00.19 Хімія високочистих речовин хімічні
02.00.21 Хімія твердого тіла хімічні
( Спеціальність 02.00.22 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
03 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.01 Радіобіологія біологічні, медичні
03.00.02 Біофізика біологічні, фізико-математичні, медичні
03.00.03 Молекулярна біологія біологічні
03.00.04 Біохімія біологічні, сільськогосподарські, медичні, ветеринарні
03.00.05 Ботаніка біологічні
03.00.06 Вірусологія біологічні, медичні
03.00.07 Мікробіологія біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.08 Зоологія біологічні
03.00.09 Імунологія біологічні
03.00.10 Іхтіологія біологічні
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія біологічні
03.00.12 Фізіологія рослин біологічні, сільськогосподарські
03.00.13 Фізіологія людини і тварин біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні
03.00.14 Біологія розвитку біологічні, медичні
03.00.15 Генетика біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.16 Екологія біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.17 Гідробіологія біологічні
03.00.18 Ґрунтознавство біологічні
03.00.19 Кріобіологія біологічні
03.00.20 Біотехнологія біологічні, технічні, сільськогосподарські
03.00.21 Мікологія біологічні, медичні
03.00.22 Молекулярна генетика біологічні
( Спеціальність 03.00.23 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
03.00.24 Ентомологія біологічні
03.00.25 Паразитологія, гельмінтологія біологічні
04 ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
04.00.01 Загальна та регіональна геологія геологічні
04.00.02 Геохімія геологічні, хімічні
04.00.04 Геотектоніка геологічні
04.00.05 Геологічна інформатика геологічні, фізико-математичні
04.00.06 Гідрогеологія геологічні
04.00.07 Інженерна геологія геологічні
04.00.08 Петрологія геологічні
04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія геологічні
04.00.10 Геологія океанів і морів геологічні
04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин геологічні, технічні
04.00.16 Геологія твердих горючих копалин геологічні
04.00.17 Геологія нафти і газу геологічні
04.00.19 Економічна геологія геологічні, економічні
04.00.20 Мінералогія, кристалографія геологічні
04.00.21 Літологія геологічні
04.00.22 Геофізика геологічні, фізико-математичні
( Спеціальність 04.00.23 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.00 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка технічні
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення технічні
05.01.03 Технічна естетика технічні
05.01.04 Ергономіка технічні, біологічні, психологічні
05.02.00 Машинознавство
05.02.01 Матеріалознавство технічні
05.02.02 Машинознавство технічні
05.02.04 Тертя та зношування в машинах технічні
05.02.08 Технологія машинобудування технічні
05.02.09 Динаміка та міцність машин технічні
05.02.10 Діагностика матеріалів і конструкцій технічні
05.03.00 Обробка матеріалів у машинобудуванні
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти технічні
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском технічні
05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології технічні
05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки технічні
05.05.00 Галузеве машинобудування
05.05.01 Машини і процеси поліграфічного виробництва технічні
05.05.02 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій технічні
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки технічні
05.05.04 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт технічні
05.05.05 Піднімально-транспортні машини технічні
05.05.06 Гірничі машини технічні
05.05.08 Машини для металургійного виробництва технічні
05.05.10 Машини легкої промисловості технічні
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва технічні
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості технічні
05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв технічні
05.05.14 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання технічні
05.05.16 Турбомашини та турбоустановки технічні
05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати технічні
05.05.18 Машини та обладнання промислового рибальства технічні
05.07.00 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
05.07.01 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів технічні
05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів технічні
05.07.06 Наземні комплекси, стартове обладнання технічні
05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження технічні, фізико-математичні, геологічні
05.07.14 Авіаційно-космічні тренажери технічні
05.08.00 Кораблебудування
05.08.01 Теорія корабля технічні
05.08.03 Конструювання та будування суден технічні
05.09.00 Електротехніка
05.09.01 Електричні машини й апарати технічні
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи технічні
05.09.05 Теоретична електротехніка технічні
05.09.07 Світлотехніка та джерела світла технічні
05.09.08 Прикладна акустика та звукотехніка технічні
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії технічні
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів технічні
05.11.00 Прилади
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин технічні
05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи технічні
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин технічні
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин технічні
05.11.07 Оптичні прилади та системи технічні
05.11.08 Радіовимірювальні прилади технічні
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин технічні
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи технічні
05.12.00 Радіотехніка та телекомунікації
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі технічні
05.12.07 Антени та пристрої мікрохвильової техніки технічні
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій технічні
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи технічні
05.12.20 Оптоелектронні системи технічні
05.13.00 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
05.13.03 Системи та процеси керування технічні
05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти технічні
05.13.06 Інформаційні технології технічні
05.13.07 Автоматизація процесів керування технічні
05.13.09 Медична та біологічна інформатика і кібернетика технічні
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт технічні
05.13.21 Системи захисту інформації технічні
05.13.22 Управління проектами і програмами технічні
05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту технічні
05.14.00 Енергетика
05.14.01 Енергетичні системи та комплекси технічні
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи технічні
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика технічні
05.14.08 Перетворювання відновлюваних видів енергії технічні
05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки технічні
05.15.00 Розробка корисних копалин
05.15.01 Маркшейдерія технічні
05.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин технічні
05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин технічні
05.15.04 Шахтне та підземне будівництво технічні
05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ технічні
05.15.08 Збагачення корисних копалин технічні
05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка технічні
05.15.10 Буріння свердловин технічні
05.15.12 Розробка морських родовищ корисних копалин технічні
05.15.13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища технічні
05.16.00 Металургія
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів технічні
05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів технічні
05.16.04 Ливарне виробництво технічні
05.16.06 Порошкова металургія та композиційні матеріали технічні
05.17.00 Хімічні технології
05.17.01 Технологія неорганічних речовин технічні
05.17.03 Технічна електрохімія технічні
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу технічні
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів технічні
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів технічні
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології технічні
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів технічні
05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії технічні
05.17.15 Технологія хімічних волокон технічні
05.17.18 Мембрани та мембранна технологія технічні
05.17.21 Технологія водоочищення технічні
05.18.00 Технологія харчової та легкої промисловості
05.18.01 Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів технічні
05.18.02 Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур технічні
05.18.04 Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів технічні
05.18.05 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння технічні
05.18.06 Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів технічні
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв технічні
05.18.13 Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів технічні
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні
05.18.16 Технологія харчової продукції технічні
05.18.18 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра технічні
05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів технічні
05.22.00 Транспорт
05.22.01 Транспортні системи технічні
05.22.02 Автомобілі та трактори технічні
05.22.06 Залізнична колія технічні
05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів технічні
05.22.09 Електротранспорт технічні
05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми технічні
05.22.12 Промисловий транспорт технічні
05.22.13 Навігація та управління рухом технічні
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту технічні
05.23.00 Будівництво
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди технічні
05.23.02 Основи і фундаменти технічні
05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання технічні
05.23.04 Водопостачання, каналізація технічні
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби технічні
05.23.06 Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини технічні
05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного будівництва технічні
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія технічні
05.23.17 Будівельна механіка технічні
05.23.20 Містобудування та територіальне планування технічні
05.24.00 Геодезія
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія технічні
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель технічні, біологічні
05.26.00 Безпека життєдіяльності
05.26.01 Охорона праці технічні
05.27.00 Електроніка
05.27.01 Твердотільна електроніка технічні
05.27.02 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка технічні
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки технічні
( Групу спеціальностей 05.28.00 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
( Спеціальність 05.28.01 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
06 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
06.01.00 Агрономія
06.01.01 Загальне землеробство сільськогосподарські
06.01.02 Сільськогосподарські меліорації сільськогосподарські, технічні
06.01.03 Агроґрунтознавство і агрофізика сільськогосподарські
06.01.04 Агрохімія сільськогосподарські
06.01.05 Селекція і насінництво сільськогосподарські
06.01.06 Овочівництво сільськогосподарські
06.01.07 Плодівництво сільськогосподарські
06.01.08 Виноградарство сільськогосподарські
06.01.09 Рослинництво сільськогосподарські
06.01.10 Субтропічні культури сільськогосподарські
06.01.11 Фітопатологія сільськогосподарські, біологічні
06.01.12 Кормовиробництво і луківництво сільськогосподарські
06.01.13 Гербологія сільськогосподарські
06.01.15 Первинна обробка продуктів рослинництва сільськогосподарські
06.02.00 Зоотехнія
06.02.01 Розведення та селекція тварин сільськогосподарські, ветеринарні
06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів сільськогосподарські
06.02.03 Рибництво сільськогосподарські
06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва сільськогосподарські
06.03.00 Лісове господарство
06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація сільськогосподарські, біологічні
06.03.02 Лісовпорядкування і лісова таксація сільськогосподарські
06.03.03 Лісознавство і лісівництво сільськогосподарські, біологічні
( Групу спеціальностей 06.04.00 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
( Спеціальність 06.04.01 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
07 ІСТОРИЧНІ НАУКИ
07.00.01 Історія України історичні
07.00.02 Всесвітня історія історичні
07.00.04 Археологія історичні
07.00.05 Етнологія історичні
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни історичні
07.00.07 Історія науки й техніки історичні
07.00.09 Антропологія історичні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні
08.00.03 Економіка та управління національним господарством економічні
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка економічні
08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища економічні
08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика економічні
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит економічні
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.10 Статистика економічні
08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці економічні
09 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія філософські
09.00.02 Діалектика і методологія пізнання філософські
09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії філософські, історичні
09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури філософські
09.00.05 Історія філософії філософські, історичні
09.00.06 Логіка філософські
09.00.07 Етика філософські, історичні, соціологічні
09.00.08 Естетика філософські, історичні, соціологічні
09.00.09 Філософія науки філософські
09.00.10 Філософія освіти філософські
09.00.11 Релігієзнавство філософські, історичні, соціологічні
09.00.12 Українознавство філософські, історичні
09.00.14 Богослов'я філософські
10 ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
10.01.00 Літературознавство
10.01.01 Українська література філологічні
10.01.02 Російська література філологічні
10.01.03 Література слов'янських народів філологічні
10.01.04 Література зарубіжних країн філологічні
10.01.05 Порівняльне літературознавство філологічні
10.01.06 Теорія літератури філологічні
10.01.07 Фольклористика філологічні, мистецтвознавство
10.01.09 Літературне джерелознавство і текстологія філологічні
10.01.10 Кримськотатарська література філологічні
10.02.00 Мовознавство
10.02.01 Українська мова філологічні
10.02.02 Російська мова філологічні
10.02.03 Слов'янські мови філологічні
10.02.04 Германські мови філологічні
10.02.05 Романські мови філологічні
10.02.06 Балтійські мови філологічні
10.02.07 Індоіранські мови філологічні
10.02.08 Тюркські мови філологічні
10.02.09 Фінно-угорські та самодійські мови філологічні
10.02.10 Іберійсько-кавказькі мови філологічні
10.02.11 Монгольські мови філологічні
10.02.12 Семітські мови філологічні
10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії філологічні
10.02.14 Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови філологічні
10.02.15 Загальне мовознавство філологічні
10.02.16 Перекладознавство філологічні
10.02.17 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство філологічні
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика філологічні, фізико-математичні, технічні
11 ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів географічні
11.00.02 Економічна та соціальна географія географічні
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія географічні
11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів географічні
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія географічні
11.00.08 Океанологія географічні
11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія географічні
11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів географічні
11.00.12 Географічна картографія географічні
( Спеціальність 11.00.13 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень юридичні
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право юридичні
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право юридичні
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право юридичні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення юридичні
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право юридичні
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право юридичні
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право юридичні
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність юридичні
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура юридичні
12.00.11 Міжнародне право юридичні
12.00.12 Філософія права юридичні, філософські
13 ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки педагогічні
13.00.02 Теорія та методика навчання (з галузей знань) педагогічні
13.00.03 Корекційна педагогіка педагогічні
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти педагогічні
13.00.05 Соціальна педагогіка педагогічні
13.00.06 Теорія і методика управління освітою педагогічні
13.00.07 Теорія і методика виховання педагогічні
13.00.08 Дошкільна педагогіка педагогічні
13.00.09 Теорія навчання педагогічні
13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті педагогічні
14 МЕДИЧНІ НАУКИ
14.01.00 Клінічна медицина
14.01.01 Акушерство та гінекологія медичні
14.01.02 Внутрішні хвороби медичні
14.01.03 Хірургія медичні
14.01.04 Серцево-судинна хірургія медичні
14.01.05 Нейрохірургія медичні
14.01.06 Урологія медичні
14.01.07 Онкологія медичні, біологічні
14.01.08 Трасплантологія та штучні органи медичні, технічні
14.01.09 Дитяча хірургія медичні
14.01.10 Педіатрія медичні
14.01.11 Кардіологія медичні
14.01.12 Ревматологія медичні
14.01.13 Інфекційні хвороби медичні
14.01.14 Ендокринологія медичні, біологічні
14.01.15 Нервові хвороби медичні
14.01.16 Психіатрія медичні
14.01.17 Наркологія медичні
14.01.18 Офтальмологія медичні
14.01.19 Оториноларингологія медичні
14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби медичні
14.01.21 Травматологія та ортопедія медичні
14.01.22 Стоматологія медичні
14.01.23 Променева діагностика та променева терапія медичні
14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина медичні
14.01.25 Судова медицина медичні
14.01.26 Фтизіатрія медичні
14.01.27 Пульмонологія медичні
14.01.28 Клінічна фармакологія медичні
14.01.29 Клінічна алергологія медичні
14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія медичні
14.01.31 Гематологія та трансфузіологія медичні, біологічні
14.01.32 Медична біохімія медичні, біологічні
14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія медичні
14.01.34 Космічна медицина медичні
14.01.35 Кріомедицина медичні
14.01.36 Гастроентерологія медичні
14.01.37 Нефрологія медичні
14.01.38 Загальна практика - сімейна медицина медичні
14.01.39 Клінічна лабораторна діагностика медичні, біологічні
14.01.40 Медицина катастроф медичні
14.02.00 Профілактична медицина
14.02.01 Гігієна та професійна патологія медичні, біологічні
14.02.02 Епідеміологія медичні
14.02.03 Соціальна медицина медичні
( Спеціальність 14.02.04 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
14.03.00 Теоретична медицина
14.03.01 Нормальна анатомія медичні, біологічні
14.03.02 Патологічна анатомія медичні
14.03.03 Нормальна фізіологія медичні
14.03.04 Патологічна фізіологія медичні, біологічні
14.03.05 Фармакологія медичні, біологічні, фармацевтичні
14.03.06 Токсикологія медичні, біологічні
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки медичні, біологічні
14.03.08 Імунологія та алергологія медичні
14.03.09 Гістологія, цитологія, ембріологія медичні
14.03.10 Біомеханіка медичні, технічні
14.03.11 Медична та біологічна інформатика і кібернетика медичні, біологічні
15 ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація фармацевтичні
15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія фармацевтичні
15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів фармацевтичні
( Спеціальність 15.00.04 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
16 ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
16.00.01 Діагностика і терапія тварин ветеринарні
16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин ветеринарні
16.00.03 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія ветеринарні
16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія ветеринарні
16.00.05 Ветеринарна хірургія ветеринарні
16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія ветеринарні, сільськогосподарські
16.00.07 Ветеринарне акушерство ветеринарні
16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза ветеринарні
16.00.10 Ентомологія ветеринарні, сільськогосподарські
16.00.11 Паразитологія ветеринарні, медичні
( Спеціальність 16.00.12 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012
)
17 МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
17.00.02 Театральне мистецтво мистецтвознавство
17.00.03 Музичне мистецтво мистецтвознавство
17.00.04 Кіномистецтво. Телебачення мистецтвознавство
17.00.05 Образотворче мистецтво мистецтвознавство
17.00.06 Декоративне і прикладне мистецтво мистецтвознавство
17.00.07 Дизайн мистецтвознавство
18 АРХІТЕКТУРА
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури архітектура
18.00.02 Архітектура будівель та споруд архітектура
18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура архітектура
19 ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
19.00.01 Загальна психологія, історія психології психологічні
19.00.02 Психофізіологія психологічні
19.00.03 Психологія праці; інженерна психологія психологічні, технічні
19.00.04 Медична психологія психологічні, медичні
19.00.05 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи психологічні