• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12

Міністерство освіти і науки України | Наказ від 15.08.2023 № 980
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.08.2023
 • Номер: 980
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.08.2023
 • Номер: 980
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.08.2023 м. Київ № 980
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2023 р. за № 1513/40569
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства освіти і науки України  від 4 вересня 2023 року № 1071 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу", статті 28 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", частини першої статті 1 та підпункту 8 пункту 2 розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про вищу освіту", підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 255 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади", підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630,
НАКАЗУЮ:
( преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
1. Внести до Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за № 110/8709, такі зміни:
( абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
1) у пункті 1.4 глави 1 слова "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки України)" замінити словами "Міністерство освіти і науки України";
( підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
2) у пункті 3.2 глави 3:
( абзац перший підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
в абзаці першому слова і цифри "вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації" замінити словами "заклади вищої освіти";
в абзаці другому слова "вченого ступеня кандидата" замінити словами "наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)", слова "звання старшого наукового співробітника" замінити словами "вченого звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника)";
( абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
3) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 3.5 глави 3 цифри та слова "07.04.98 № 469 "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ" замінити цифрами та словами "19 липня 2017 року № 540 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності";
( пункт 1 доповнено новим підпунктом 3 згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071, у зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4 )
4) у тексті Порядку слова "Держінформнауки України" замінити словом "МОН".
2. Внести до форми свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за № 110/8709, такі зміни:
слова "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України" замінити словами "Міністерство освіти і науки України";
цифри "200_" замінити цифрами "20__";
( абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
слова "повна назва" замінити словом "найменування";
після слова "батькові" доповнити словами "(за наявності);
( пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим )
слово "П. І. Б." замінити словами "Власне Ім'я ПРІЗВИЩЕ".
( абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )
3. Внести зміни до Переліку документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за № 110/8709, виклавши його у новій редакції, що додається.
4. Директорату науки та інновацій (Таранов І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітки у справах архіву.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Курбатова Д.
 

Міністр

Оксен ЛІСОВИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Наукового комітету
Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій

Олексій КОЛЕЖУК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 січня 2004 року № 12
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 15 серпня 2023 року № 980)
Перелік
документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання державного свідоцтва
1. Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) у відповідній галузі знань.
2. Диплом про присудження наукового ступеня доктора наук у відповідній галузі знань.
3. Атестат про присвоєння вченого звання старшого дослідника (старшого наукового співробітника).
4. Атестат про присвоєння вченого звання доцента.
5. Атестат про присвоєння вченого звання професора.
 

Генеральний директор директорату
науки та інновацій

Ігор ТАРАНОВ
( Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 04.09.2023 р. № 1071 )