• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності

Міністерство охорони здоровя України , Фонд соціального страхування України, Міністерство соціальної політики України | Наказ від 15.09.2022 № 1667/250/384од
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Фонд соціального страхування України, Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.09.2022
 • Номер: 1667/250/384од
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Фонд соціального страхування України, Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.09.2022
 • Номер: 1667/250/384од
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.09.2022 № 1667/250/384од
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2022 р.
за № 1282/38618
Про внесення змін до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності
Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 14 березня 2022 року № 133 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 18 квітня 2022 року № 259 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 17 травня 2022 року № 341 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 12 серпня 2022 року № 573 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", та з метою реалізації прав пацієнтів, які тимчасово втратили свою непрацездатність та внаслідок проведення бойових дій не можуть звернутися до того ж закладу охорони здоров’я для виправлення помилки в виданому листку непрацездатності, НАКАЗУЄМО:
1. Доповнити Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджену спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1456/10055, новими пунктами такого змісту:
"13. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування у випадках особистого звернення пацієнта, якому видано бланк ЛН, стосовно виправлення помилок в раніше виданому бланку ЛН, рішення про виправлення приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності керівник закладу охорони здоров’я за місцем проживання пацієнта (або за місцем отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги) при дотриманні таких умов:
13.1. У разі неможливості звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я, лікарем якого було видано бланк ЛН, у зв’язку з розташуванням такого закладу в районі проведення воєнних (бойових) дій, або перебуванням в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), чи припиненням діяльності внаслідок обставин непереборної сили;
13.2. Помилки виправляються головою лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, а за її відсутності керівником закладу охорони здоров’я з урахуванням підпункту 3.3 пункту 3 та підпункту 4.5 пункту 4 цієї Інструкції;
13.3. Виправлення помилки можливе лише в таких графах ЛН:
"прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного" - при умові внесення змін не більше ніж на 35 відсотків літер кожного слова;
"місце роботи: назва підприємства, установи, організації";
"причина непрацездатності" - за наявності первинної облікової медичної документації.
14. На випадки виправлення помилок відповідно до пункту 13 цієї Інструкції не поширюються вимоги щодо оформлення дублікатів ЛН, передбачені пунктом 12 цієї Інструкції.
15. Дія пунктів 13 та 14 цієї Інструкції поширюється на ЛН, що були видані згідно з пунктом 8-1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350.".
2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Савічева О.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
охорони здоров’я України


В.К. Ляшко

Міністр
соціальної політики України


О.І. Жолнович

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
УкраїниТ.О. Михайленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

О. Шубін