• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати

Міністерство фінансів України  | Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка, Порядок від 16.09.2022 № 291
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка, Порядок
 • Дата: 16.09.2022
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка, Порядок
 • Дата: 16.09.2022
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2022 № 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2022 р.
за № 1151/38487
Про затвердження Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Відповідно до статті 8 розділу III, статті 24 розділу VI Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 453 "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за № 1602/24134.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

В.о. Голови Державної податкової
служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Голова Національного банку України

Голова правління Пенсійного фонду України

Перший заступник Голови СПО
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату СПО роботодавців
на національному рівні

Президент Спілки орендарів і підприємців України
О. Михайлов


Д. Марчак


Т. Кірієнко


О. Вискуб

К. Шевченко

Є. Капінус


О. Шубін


Р. Іллічов

В.М. Хмільовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16 вересня 2022 року № 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2022 р.
за № 1151/38487
ПОРЯДОК
прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати
1. Цей Порядок регулює механізм прийняття надавачами платіжних послуг грошових чеків та платіжних інструкцій на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).
У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
довідка-розрахунок в електронній формі - документ, отриманий платником єдиного внеску в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому статтею 42-1 глави 1 розділу II Податкового кодексу України;
обслуговуючий надавач платіжних послуг - надавач платіжних послуг з обслуговування рахунку платника у розумінні статті 1 Закону України "Про платіжні послуги".
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", Законі України "Про електронні довірчі послуги", Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг", Законі України "Про платіжні послуги".
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
2. Цей Порядок не застосовується щодо:
підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;
підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;
дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;
бюджетних установ, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Казначействі, а також Пенсійного фонду України та його територіальних органів відповідно до пункту 12 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
резидентів Дія Сіті в розумінні положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".
Зазначені підприємства, установи та організації самостійно надають обслуговуючому надавачу платіжних послуг інформацію, що підтверджує такий статус:
під час відкриття рахунку у обслуговуючого надавача платіжних послуг;
у разі набуття статусу з переліку, наведеного у цьому пункті;
у разі якщо обслуговуючого надавача платіжних послуг не було повідомлено під час відкриття у нього рахунку або при набутті такого статусу.
У разі зміни статусу підприємства, установи та організації повідомляють про це обслуговуючого надавача платіжних послуг протягом п’яти робочих днів, що настають за днем зміни статусу.
( Абзац одинадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Інформація, що підтверджує статус підприємства, установи та організації з переліку, наведеного у цьому пункті або його зміну надсилається/подається до обслуговуючого надавача платіжних послуг в електронній або паперовій формі.
3. Обслуговуючі надавачі платіжних послуг приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску платіжних інструкцій про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску, в яких платник в реквізиті "Призначення платежу" зазначив період, за який заробітна плата нарахована, або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Для платника єдиного внеску, який використовує єдиний рахунок, документом, що підтверджує фактичну сплату єдиного внеску є підтвердження (квитанція) про позитивний результат обробки повідомлення про спрямування коштів з єдиного рахунку на небюджетний рахунок, а саме, за напрямом спрямування, що відповідає технологічному коду 71010000 (єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами), яке містить інформацію про період, за який заробітна плата нарахована.
Суми єдиного внеску, сплачені платіжними інструкціями або спрямовані з єдиного рахунку (за період, за який заробітна плата нарахована), повинні становити не менше ніж 22 відсотки суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних інструкціях на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати за цей період.
Якщо у платіжних інструкціях про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску або в підтвердженні (квитанції) про позитивний результат обробки повідомлення про спрямування коштів з єдиного рахунку на небюджетний рахунок сума єдиного внеску менша ніж 22 відсотки суми коштів для виплати заробітної плати, то обслуговуючі надавачі платіжних послуг приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з довідкою-розрахунком в електронній формі або оригіналом довідки-розрахунку у паперовій формі, погодженою з контролюючим органом за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
4. Довідка-розрахунок у паперовій формі складається платником єдиного внеску у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Контролюючі органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок в електронній або паперовій формі, надану платником єдиного внеску.
Контролюючі органи відмовляють у погодженні за умови:
невідповідності довідки-розрахунку формі, визначеній у додатку 1 до цього Порядку;
недостовірності викладеної в довідці-розрахунку інформації;
подання довідки-розрахунку до контролюючого органу не за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.
Один примірник погодженої довідки-розрахунку в паперовій формі надається обслуговуючому надавачу платіжних послуг, другий - контролюючому органу, третій - залишається у платника єдиного внеску.
( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Довідка-розрахунок в електронній формі надається платником єдиного внеску до обслуговуючого надавача платіжних послуг з дотриманням Закону України "Про електронні довірчі послуги", Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".
( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Інформація про погодження або надання відмови у погодженні довідки-розрахунку в електронній або паперовій формі вноситься до журналу реєстрації та опрацювання довідок-розрахунків в електронній або паперовій формі, який ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи контролюючих органів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
( Абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
5. У разі подання до обслуговуючого надавача платіжних послуг одночасно з грошовим чеком та/або платіжною інструкцією на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати за відповідний період документального підтвердження раніше сплаченого єдиного внеску, довідки-розрахунку в електронній формі або оригіналу довідки-розрахунку в паперовій формі, погодженої з контролюючим органом, обслуговуючий надавач платіжних послуг має видати суму, зазначену в грошовому чеку, та/або виконати платіжну інструкцію.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного внеску є платіжні інструкції в електронній формі (оформлені з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", Закону України "Про електронні документи та документообіг") або у паперовій формі про перерахування єдиного внеску (у тому числі з рахунку, відкритого в іншого надавача платіжних послуг), у яких платник в реквізиті "Призначення платежу" зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а надавач платіжних послуг платника заповнив реквізит "Дата виконання".
6. Платникам єдиного внеску, які звертаються до контролюючих органів за погодженням довідки-розрахунку, у якій сума перерахування єдиного внеску менша ніж 22 відсотки суми коштів для виплати заробітної плати, у зв’язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, та які протягом дванадцяти календарних місяців, що передують даті звернення до контролюючого органу за видачою довідки не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, за рішенням керівника контролюючого органу або уповноваженої ним особи надається довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску (в електронній або паперовій формі) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Строк дії довідки, що надається платнику єдиного внеску для пред’явлення обслуговуючому надавачу платіжних послуг, не повинен перевищувати дванадцяти календарних місяців, починаючи з місяця видачі довідки включно.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Обслуговуючий надавач платіжних послуг після отримання від платника довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску приймає від платника грошові чеки та платіжні інструкції для перерахування (видачі) заробітної плати без перевірки сум єдиного внеску, сплачених за платіжними інструкціями.
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
У разі виявлення контролюючим органом порушення законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником, якому видана довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, зазначена довідка відкликається контролюючим органом до закінчення строку її дії шляхом направлення повідомлення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку платнику єдиного внеску та обслуговуючому надавачу платіжних послуг. Обслуговуючий надавач платіжних послуг наступного робочого дня після отримання такого повідомлення приймає від платника грошові чеки та/або платіжні інструкції для перерахування (видачі) заробітної плати відповідно до пункту 3 цього Порядку.
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )

Директор Департаменту
податкової політики


В. Овчаренко
Додаток 1
до Порядку прийняття надавачами
платіжних послуг на виконання
платіжних інструкцій на виплату
заробітної плати
(пункт 4)
ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
Додаток 2
до Порядку прийняття надавачами
платіжних послуг на виконання
платіжних інструкцій на виплату
заробітної плати
(пункт 6)
ДОВІДКА
про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 06.10.2022 )
Додаток 3
до Порядку прийняття надавачами
платіжних послуг на виконання
платіжних інструкцій на виплату
заробітної плати
(пункт 6)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску