• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті

Міністерство інфраструктури України, Міністерство доходів і зборів України | Наказ, Звіт, Форма типового документа, Вимоги, Форма, Опис, Порядок від 30.05.2013 № 331/137
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України, Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Форма типового документа, Вимоги, Форма, Опис, Порядок
 • Дата: 30.05.2013
 • Номер: 331/137
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України, Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Форма типового документа, Вимоги, Форма, Опис, Порядок
 • Дата: 30.05.2013
 • Номер: 331/137
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2013 № 331/137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1038/23570
Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті
Відповідно до пункту 4 статті 9 розділу II Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" , підпункту 4.4.7 підпункту 4.4 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України , затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства транспорту України, Державної податкової адміністрації України від 24 жовтня 2001 року № 712/431 "Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2002 року за № 116/6404;
наказ Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної податкової адміністрації України від 23 серпня 2005 року № 482/356 "Про внесення змін до Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2005 року за № 1043/11323;
наказ Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної податкової адміністрації України від 18 грудня 2009 року № 1318/717 "Про затвердження Змін до Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 року за № 217/17512.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Міністр інфраструктури УкраїниВ. Козак
Міністр доходів і зборів УкраїниО. Клименко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Служби безпеки України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


В. Породько


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України,
Міністерства доходів
і зборів України
30.05.2013 № 331/137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1038/23570
ПОРЯДОК
оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, а також встановлює вимоги до форм бланків проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті.
1.2. У цьому Порядку наведені посилання на такі нормативно-правові акти:
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України , затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577 (із змінами) (далі - Правила перевезення пасажирів);
Правила перевезення вантажів , затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082 (із змінами);
Порядок застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом , затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01 листопада 2010 року № 800, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 року за № 478/19216.
1.3. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та організацій (їх структурних підрозділів) залізничного транспорту, що здійснюють оформлення проїзних і перевізних документів при наданні послуг пасажирам та вантажовласникам, а також для організацій, що здійснюють ці операції за договорами.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
автоматизована система керування (далі - АСК) - система, яка на базі обчислювальної техніки сучасних технологічних процесів забезпечує єдиний процес автоматизації технологічних функцій з продажу проїзних і перевізних документів, забезпечує оформлення інших послуг, що надаються підприємствами, установами та організаціями (їх структурними підрозділами) залізничного транспорту;
багаж - речі та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який прямує в тому самому напрямку, що і пасажир;
вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі;
вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських і поштово-багажних поїздах;
електронний документ на повернення - електронний документ, сформований за допомогою програмно-апаратного комплексу з оформлення/повернення електронних проїзних (перевізних) документів для забезпечення пасажирських перевезень (далі - ПАК ЕПД ПП), який є підтвердженням виконання операції на повернення коштів за невикористаний електронний проїзний (перевізний) документ;
електронний документ на послуги - електронний документ, сформований за допомогою ПАК ЕПД ПП, який є підтвердженням операції замовлення послуг;
електронний проїзний (перевізний) документ - електронний документ, сформований відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" за допомогою ПАК ЕПД ПП, який є договором на перевезення пасажира (багажу);
електронний перевізний документ на перевезення вантажів - сукупність електронних документів, що визначені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" , в яких зафіксована інформація у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, і який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму (відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною);
міжнародне сполучення - перевезення пасажирів, вантажів, вантажобагажу, багажу та пошти між Україною та іншими державами;
надавач послуг з продажу/повернення електронних проїзних/перевізних документів - підприємство залізничного транспорту загального користування, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, має право продажу проїзних і перевізних документів відповідно до установчих документів, технічні можливості та засоби для створення і реалізації електронних проїзних і перевізних документів та уклало відповідні договори з перевізниками;
програмно-апаратний комплекс з оформлення електронних проїзних і перевізних документів (ПАК ЕПД ПП) - програмно-апаратний комплекс, однією з основних функцій якого є оформлення/повернення електронних проїзних (перевізних) документів для забезпечення пасажирських перевезень;
посадочний документ - візуальна форма електронного проїзного документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо), що містить унікальний код та унікальний номер електронного проїзного документа, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою;
проїзний документ - розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається пасажиру після оплати ним вартості цієї послуги;
перевізний документ - розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку перевізного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром (вантажовласником) на перевезення вантажу, вантажобагажу, багажу й видається пасажиру (відправнику, одержувачу багажу, вантажобагажу, вантажу) після оплати ним вартості цієї послуги;
спеціалізований реєстратор розрахункових операцій (далі - спеціалізований РРО) - реєстратор розрахункових операцій, що відповідає встановленим фіскальним вимогам та забезпечує виконання інших функцій, пов'язаних із сферою його застосування;
сполучення пасажирське внутрішнє - перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу в пасажирських, швидких, швидкісних, високошвидкісних поїздах, регіональних поїздах та інших категоріях пасажирських поїздів (вагонів) у межах України;
сполучення приміське - перевезення пасажирів у межах приміської зони приміськими і місцевими електро- та дизель-поїздами, рейковими автобусами, поїздами, сформованими з класних вагонів з локомотивною тягою без нумерації місць у вагонах за приміськими тарифами.
II. Загальні вимоги до форми бланків проїзних і перевізних документів
2.1. Бланки проїзних і перевізних документів, що використовуються підприємствами, установами та організаціями (їх структурними підрозділами) залізничного транспорту для надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень, виготовляються відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Бланки проїзних і перевізних документів повинні виготовлятися на спеціальних видах паперу з використанням елементів поліграфічного захисту - водяних знаків УЗ та 0022 або 22 (коду залізничної адміністрації України), захисних волокон різного кольору, видимих при денному світлі та при дії ультрафіолетового проміння, і хімічного захисту, антисканерних елементів (сітки, "паркети" різної геометрії, мікрошрифти тощо), які друкуються термофарбами, видимими або невидимими при денному світлі, що мають свічення при дії ультрафіолетового проміння і які зникають при температурі вище 35° C, та фарбою, невидимою в інфрачервоному світлі, тощо.
Бланки перевізних документів на перевезення вантажів виготовлюються на білому папері, технічні характеристики якого призначені для роздруківки на принтері та якісного проставлення відміток залізниці на всьому шляху перевезення.
2.3. Реквізити проїзних і перевізних документів на лицьовому боці кожного бланка та його корінці повинні бути нанесені друкарським способом. Колір друку реквізитів - чорний. Кожен бланк повинен мати на документі та його корінці нанесені друкарським способом серію (одна або дві літери) та номер (6, 7 або 8 цифр), які повинні збігатися. Серія та номер у межах серії не повинні повторюватися. Квитки, що комплектуються у вигляді книжок, мають бути розміщені в порядку зростання їх номерів.
Бланки перевізних документів на перевезення вантажів виготовлюються без нанесення номера друкарським способом.
2.4. Документами, що використовуються на залізничному транспорті при оформленні розрахункових операцій за послуги з перевезення пасажирів, багажу, багажу на руках пасажира, вантажу та вантажобагажу, є бланки таких проїзних і перевізних документів та квитанцій:
квитки приміського сполучення, коди 101, 102, 103;
абонементний квиток (універсальний);
проїзні документи, коди 11, 12, 21, 22;
військовий проїзний документ;
проїзний документ/плацкарта;
проїзний документ АСК "Експрес";
комплект перевізних документів, форма ЛУ-12;
комплект перевізних документів, форма ЛУ-12а;
комплект перевізних документів, форма ЛУ-12б;
комплект перевізних документів, форма ЛУ-12в;
комплект перевізних документів АСК "Експрес";
квитанції, коди ГУ-57, ГУ-57а, МД4-3, ЛУ-9;
квитанція на користування комплектом постільних речей, код ЛУ-99, ЛУ-99к;
квитанція на послугу, форма ЛУ-99п;
проїзні та перевізні документи для внутрішнього сполучення, УМПС , УМВС , КОТІФ .
2.5. Квитки приміського сполучення кодів 101, 102 і 103, абонементний квиток (універсальний), квитанції кодів ЛУ-99, ГУ-57, ГУ-57а, МД4-3 та ЛУ-9 є формами розрахункових книжок для залізничного транспорту і використовуються лише у випадках, передбачених цим Порядком і статтями 5 і 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" , за умови ведення книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО).
2.6. Форма і зміст проїзних і перевізних документів залежать від виду сполучення (приміське, внутрішнє, міжнародне) та від засобу оформлення - на бланках проїзних і перевізних документів чи у вигляді посадочного проїзного/перевізного документа - для електронних проїзних/перевізних документів.
Форма і зміст перевізних документів на перевезення вантажів залежать від виду сполучення (внутрішнє, міжнародне).
III. Форми бланків проїзних документів, що використовуються на залізничному транспорті в приміському сполученні
3.1. Для оформлення проїзду пасажира в поїздах приміського сполучення використовуються квитки, які видаються через реєстратори розрахункових операцій (електронні контрольно-касові апарати, автомати з продажу товарів (послуг) тощо, далі - РРО), або квитки, оформлені вручну на бланках таких форм:
Назва бланкаРозмір бланка, ммКолір захисних елементів
Квиток приміського сполучення, код 101105 х 80Блакитний
Квиток приміського сполучення, код 102200 х 90Світло-зелений
Військовий квиток приміського сполучення, код 10380 х 105Світло-зелений
Абонементний квиток (універсальний)190 х 105Блакитний
Реквізити цих квитків друкуються українською мовою.
3.2. Квиток приміського сполучення, код 101 (додаток 1 ), виготовляється на двох аркушах: квиток приміського сполучення із захисною сіткою та його корінець білого кольору, виготовлений на самокопіювальному папері. Квиток для зручності відривання має перфорацію. Серія - дві літери.
3.3. Квиток приміського сполучення, код 102 (додаток 2 ), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: квиток приміського сполучення, контрольний талон та корінець квитка. Серія - дві літери. На зворотному боці проїзного документа друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця - інформація для касира.
3.4. Військовий квиток приміського сполучення, код 103 (додаток 3), складається з двох аркушів: квитка та корінця квитка. Бланк корінця квитка виготовляється із самокопіювального паперу. На лицьовий бік квитка наноситься захисна сітка, зворотний бік квитка та корінця квитка - без захисної сітки.
3.5. Абонементний квиток (універсальний) (додаток 4) виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: абонементний квиток (універсальний), контрольний талон та корінець абонементного квитка (універсального). Серія - одна літера. На зворотному боці абонементного квитка (універсального) друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця абонементного квитка (універсального) - інформація для касира.
IV. Форми бланків проїзних документів, що використовуються на залізничному транспорті у внутрішньому та міжнародному (країни СНД та Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка) сполученнях
4.1. Для оформлення проїзду пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях використовуються такі форми бланків:
Назва бланкаРозмір бланка, ммКолір захисних елементів
Проїзний документ повний, код 11260 х 125Рожевий
Проїзний документ дитячий, код 12260 х 125Блакитний
Проїзний документ пільговий, код 21260 х 125Оранжевий
Проїзний документ пільговий груповий, код 22260 х 125Оранжевий
Військовий проїзний документ260 х 125Блакитний
Проїзний документ/плацкарта135 х 105Світло-зелений
Проїзний документ АСК "Експрес"195 х 85Оранжевий
Реквізити на бланках друкуються друкарським способом українською та російською мовами або українською мовою. Серія - дві літери.
4.2. Проїзний документ повний, код 11 (додаток 5), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: проїзний документ, контрольний талон та корінець проїзного документа. На зворотному боці проїзного документа друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця - інформація для касира.
4.3. Проїзний документ дитячий, код 12 (додаток 6), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: проїзний документ, контрольний талон та корінець проїзного документа. На зворотному боці проїзного документа друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця - інформація для касира.
4.4. Проїзний документ пільговий, код 21 (додаток 7), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: проїзний документ, контрольний талон і корінець проїзного документа. На зворотному боці проїзного документа друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця - інформація для касира.
4.5. Проїзний документ пільговий груповий, код 22 (додаток 8), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: проїзний документ, контрольний талон та корінець проїзного документа. На зворотному боці проїзного документа друкується інформація для пасажира, а на зворотному боці корінця - інформація для касира.
4.6. Військовий проїзний документ (додаток 9) виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: військовий проїзний документ, контрольний талон та корінець військового проїзного документа. Серія - дві літери. На зворотному боці військового проїзного документа друкується інформація для пасажира, на зворотному боці корінця військового проїзного документа - інформація для касира.
4.7. Проїзний документ/плацкарта (додаток 10 ) виготовляється на двох аркушах і має дві складові частини: проїзний документ/плацкарта та корінець проїзного документа/плацкарти. Корінець проїзного документа/плацкарти виготовляється із самокопіювального паперу.
На лицьовий бік проїзного документа/плацкарти наноситься захисна сітка світло-зеленого кольору, на корінець проїзного документа/плацкарти - світло-рожевого.
4.8. Проїзний документ АСК "Експрес" (додаток 11) виготовляється на одному аркуші, зворотний бік якого містить надруковану друкарським способом інформацію для пасажира та поле для нанесення компостера.
4.9. Форми проїзних документів, що використовуються для оформлення проїзду в поїздах міжнародного сполучення за межі країн СНД та Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, та порядок їх заповнення мають відповідати вимогам УМПС та СІ УМПС .
V. Електронні документи
5.1. Обов'язковим елементом візуальної форми електронного проїзного (перевізного) документа є його унікальний код.
5.2. Посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо) (додатки 12, 13).
5.3. Перевізний документ (візуальна форма електронного перевізного документа) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо) (додатки 14, 15).
5.4. Документ на повернення (візуальна форма електронного документа на повернення) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо) (додатки 16 - 19).
5.5. Документ на послуги (візуальна форма електронного документа на послуги) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо) (додатки 20, 21).
5.6. Посадочний документ, перевізний документ, документ на повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є розрахунковими документами (транспортними квитками).
VI. Перевезення багажу та вантажобагажу
6.1. Для оформлення перевезення багажу та вантажобагажу використовуються такі форми бланків:
Назва бланкаРозмір бланка, ммСерія (кількість букв)Колір захисних елементів
Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12195 х 2451Світло-зелений
Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12а110 х 1001Світло-зелений
Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12б195 х 2651Світло-оранжевий
Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12в210 х 3401Світло-рожевий
Комплект перевізних документів АСК "Експрес"195 х 1782Світло-зелений
Реквізити на бланках друкуються друкарським способом українською та російською мовами.
6.2. Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12 (додаток 22), складається з трьох аркушів: багажна квитанція, багажна дорожня відомість та корінець багажної квитанції. На зворотному боці квитанції друкується інформація для відправника. На лицьовий бік багажної квитанції та дорожньої відомості наноситься захисна сітка.
6.3. Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12а (додаток 23), складається з двох аркушів: квитанція на перевезення багажу на руках пасажира та корінець квитанції на перевезення багажу на руках пасажира. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка.
6.4. Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12б (додаток 24), складається з трьох аркушів: вантажобагажна квитанція, дорожня вантажобагажна відомість і корінець вантажобагажної квитанції. На лицьовий бік вантажобагажної квитанції і дорожньої вантажобагажної відомості наноситься захисна сітка. На зворотному боці квитанції друкується інформація для відправника.
6.5. Комплект перевізних документів, форма ЛУ-12в (додаток 25), складається з двох аркушів і трьох частин: дорожня відомість, квитанція і корінець дорожньої відомості.
6.6. Комплект перевізних документів АСК "Експрес" (додаток 26) складається з трьох аркушів: перевізного документа, дорожньої відомості, на зворотному боці якої зазначаються інформація для пасажира та відомості про перевантаження, прибуття та видачу багажу чи вантажобагажу, та корінця перевізного документа. На лицьовий бік документів комплекту наноситься захисна сітка, надрукована у дві фарби відтінками зеленого кольору.
VII. Квитанції для оформлення послуг і штрафів
7.1. Для оформлення послуг і штрафів використовуються такі форми бланків універсальних квитанцій:
Назва бланкаРозмір бланка, ммСерія (кількість літер)Колір захисних елементів
Квитанція, код ГУ-57125 х 902Світло-бузковий
Квитанція, код ГУ-57а290 х 801Світло-бузковий
Квитанція, код МД4-3100 х 1201Світло-оранжевий
Квитанція, код ЛУ-9100 х 1401Блакитний
Квитанція на користування комплектом постільних речей, код ЛУ-9948 х 832Блакитний
Квитанція на послугу, код ЛУ-99п195 х 85 Світло-бузковий
Квитанція на користування комплектом постільних речей, код ЛУ-99к110 х 90 Рожевий
Реквізити на бланках друкуються друкарським способом.
7.2. Квитанція, код ГУ-57 (додаток 27), складається з трьох аркушів: квитанції, талона та корінця квитанції. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка. Бланки талона та корінця квитанції виготовляються із самокопіювального паперу. Реквізити друкуються українською та російською мовами.
7.3. Квитанція, код ГУ-57а (додаток 28), виготовляється на одному аркуші і складається з трьох частин: квитанції, контрольного талона та корінця квитанції. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка. Реквізити друкуються українською та російською мовами. На зворотному боці квитанції українською та російською мовами друкується інформація для пасажира. На зворотному боці корінця квитанції українською мовою друкується інформація для касира.
7.4. Квитанція, код МД4-3 (додаток 29), складається з двох аркушів: квитанції та корінця квитанції. Бланк корінця квитанції виготовляється із самокопіювального паперу. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка. Реквізити друкуються українською та російською мовами.
7.5. Квитанція, код ЛУ-9 (додаток 30), складається з двох аркушів: квитанції та корінця квитанції. Бланк корінця квитанції виготовляється із самокопіювального паперу. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка. Реквізити друкуються українською мовою.
7.6. Квитанція на користування комплектом постільних речей, код ЛУ-99 (додаток 31), складається з двох аркушів: квитанції із захисною сіткою блакитного кольору і корінця квитанції білого кольору. Бланк корінця квитанції виготовляється із самокопіювального паперу. Реквізити друкуються українською мовою.
7.7. Квитанція на послугу, код ЛУ-99п (додаток 32), виготовляється на одному аркуші та складається з двох частин: квитанції на послугу та корінця квитанції на послугу. На лицьовий бік бланка наноситься захисна сітка. Реквізити друкуються українською та російською мовами.
7.8. Квитанція на користування комплектом постільних речей, код ЛУ-99к (додаток 33), виготовляється на трьох аркушах: квитанції, талона квитанції і корінця квитанції. Талон квитанції та корінець квитанції виготовляються із самокопіювального паперу. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка рожевого кольору, на зворотний бік - інформація для пасажира, на лицьовий бік талона наноситься захисна сітка зеленого кольору. Реквізити друкуються українською мовою.
VIII. Загальні вимоги до порядку оформлення проїзних і перевізних документів
8.1. Оформлення проїзних і перевізних документів для перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу, крім приміського сполучення, на бланках установленої у цьому Порядку форми дозволяється здійснювати:
з використанням АСК;
з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування;
з використанням спеціалізованих РРО, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;
ручним способом у пунктах продажу проїзних документів (касах);
ручним способом безпосередньо у поїздах;
ручним способом при оформленні перевезення вантажобагажу.
8.2. Програмно-технічні засоби захисту інформації та засоби цифрового підпису в АСК мають бути сертифіковані в порядку, установленому чинним законодавством України.
8.3. При оформленні проїзних і перевізних документів з використанням АСК інформація на лицьовий бік проїзного документа у зону друку вдруковується системою автоматично відповідно до введених касиром даних замовлення пасажира.
8.4. Електронний проїзний документ містить таку обов'язкову інформацію в електронній базі:
прізвище та ім'я пасажира;
позначення типу документа;
20-значний номер документа;
номер поїзда;
категорія поїзда;
станції відправлення та призначення;
дата та час відправлення поїзда;
номер і категорія вагона, клас вагона;
тариф (квиток і плацкарта);
номер місця у вагоні;
власник вагона;
службова інформація;
індивідуальний податковий номер платника податку, надавача послуг з продажу електронних проїзних і перевізних документів (далі - ПН);
фіскальний номер РРО (далі - ФН);
заводський номер РРО (далі - ЗН);
фіскальний номер розрахункового документа (далі - ФК);
вид розрахунку, загальна вартість перевезення та її складові;
інформація щодо оплати вартості сервісних (додаткових) послуг;
дата та час прибуття поїзда;
відомості про страхову компанію.
Електронний проїзний документ може мати іншу додаткову інформацію щодо умов перевезення.
8.5. У разі здійснення продажу електронних проїзних і перевізних документів місцем їх оформлення вважається місцезнаходження надавача послуг з продажу електронних проїзних і перевізних документів.
8.6. Підготовлені ПАК ЕПД ПП дані електронного проїзного і перевізного документа заносяться до спеціалізованого РРО. Після запису даних у фіскальну пам'ять формується електронний проїзний і перевізний документ, візуальна форма якого у вигляді відповідного посадочного документа і перевізного документа роздруковується самостійно пасажиром, чи зберігається ним як сукупність електронних даних (на смартфоні, планшеті тощо), або роздруковується квитковим касиром у квитковій касі.
8.7. На посадочному документі друкується така інформація: номер термінала, на якому здійснювалось оформлення документа, назва документа, найменування і місцезнаходження надавача послуг з продажу/повернення електронних проїзних і перевізних документів, фіскальна інформація, дата та час оформлення (число, місяць, рік, години та хвилини), номер поїзда та категорія, дата та час відправлення (число, місяць, рік, години та хвилини), номер, категорія/клас вагона, вартість квитка та вартість плацкарти (у національній валюті), власник вагона, кількість осіб, на яких оформлюється проїзний документ, назва проїзного документа (повний, дитячий, пільговий, безкоштовний, груповий, військовий тощо), назви та коди станцій відправлення та призначення, номери місць, вид розрахунку та складові вартості проїзду пасажира, дата і час прибуття поїзда на станцію призначення, реквізити страховика, унікальний код та унікальний номер електронного проїзного документа.
На перевізному документі друкується така інформація: номер термінала, на якому здійснювалось оформлення документа, назва документа, найменування і місцезнаходження надавача послуг з продажу/повернення електронних проїзних і перевізних документів, дата та час оформлення (число, місяць, рік, години та хвилини), номер поїзда та категорія, дата та час відправлення і прибуття (число, місяць, рік, години та хвилини), номер, категорія/клас вагона, вартість перевезення (в національній валюті), власник вагона, тип перевезення (тварини і птахи, апаратура, надлишок поклажі тощо), назви та коди станцій відправлення та призначення, вид розрахунку та складові вартості перевезення, унікальний код та унікальний номер електронного перевізного документа.
8.8. Інформація щодо резервування місць або замовлення інших послуг заноситься до спеціалізованого РРО та формується електронний документ на послуги.
8.9. Інформація про кожний електронний проїзний (перевізний) документ міститься в базі даних автоматизованої системи ПАК ЕПД ПП і має відповідний показник стану (статусу).
8.10. Електронні проїзні документи мають такі статуси:
оплачений;
використаний;
погашений;
повернений.
8.11. При оформленні проїзних і перевізних документів ручним способом інформація заноситься касиром у бланки встановленої форми відповідно до нанесених друкарським способом реквізитів розбірливо, без скорочення слів. Дозволяється застосування штемпелів з текстом. Якщо бланк проїзного і перевізного документа містить контрольний талон і корінець, то інформація в них повинна бути ідентичною. Підчищення або виправлення на проїзних і перевізних документах заборонено.
8.12. Бланки проїзних і перевізних документів, які зберігаються в касі, повинні використовуватися для оформлення проїзду або перевезення багажу (вантажобагажу) послідовно, без пропуску номерів, у порядку їх зростання (розміщення в пачці). У разі збою нумерації касир повинен діяти згідно з чинним законодавством.
8.13. Якщо в процесі заповнення бланк проїзного і перевізного документа було зіпсовано, касир повинен двічі перекреслити цей документ по діагоналі, указати причину псування, поставити свій підпис, дату, місяць, рік і завірити його в начальника станції (старшого касира), дані щодо зіпсованого бланка занести до книги ОРО та опису зіпсованих бланків проїзних документів форми ФС-1 (додаток 34). У кінці дня звіт касира АСК "Експрес" або опис форми ФС-1 разом із зіпсованими документами (усіма їх частинами) має бути переданий для перевірки та обліку до відповідних служб залізниці або до Технологічного центру з обробки перевізних документів (далі - ТехПД).
8.14. Зіпсованим вважається проїзний і перевізний документ з нечітко або помилково внесеними в нього даними, з нечітко або помилково нанесеним компостером чи з неправильно розрізаною тарифною сіткою.
8.15. У проїзних і перевізних документах обов'язково повинні бути зазначені загальна вартість перевезення та окремі складові цієї вартості (тариф, податок на додану вартість, страховий збір, комісійний збір, вартість додаткових послуг).
IX. Оформлення проїзних документів з використанням автоматизованих систем
9.1. Проїзд пасажира (дорослого або дитини) чи групи пасажирів має оформлятися на бланках проїзних документів АСК "Експрес".
9.2. Технологія продажу проїзних документів з використанням автоматизованих систем передбачає автоматизоване формування всіх реквізитів (у тому числі вартісних) і друк проїзних документів.
9.3. Відповідно до введених касиром вхідних даних у бланк проїзного документа АСК "Експрес" системою автоматично вдруковується така інформація: номер і категорія поїзда та його шифр, дата відправлення (число, місяць, години, хвилини), номер і категорія вагона, вартість квитка та вартість плацкарти (в національній валюті), кількість осіб, на яких оформлюється проїзний документ, назва проїзного документа (відповідно до позначень АСК - повний, дитячий, пільговий, безкоштовний, груповий, військовий), назви станцій відправлення та призначення, номери місць, вид розрахунку та складові вартості проїзду пасажира, дата і час прибуття поїзда на станцію призначення, реквізити страховика тощо.
9.4. Після оформлення проїзного документа пасажир має оплатити зазначену в документі суму в готівковій або безготівковій формі (як це відображено в оформленому документі), а касир - видати йому цей документ.
X. Оформлення перевізних документів з використанням автоматизованих систем
10.1. Оформлення перевезення багажу, багажу на руках пасажира, вантажобагажу та пошти здійснюється на бланках комплекту перевізних документів АСК "Експрес" (додаток 35).
10.2. Відповідно до введених касиром вхідних даних системою вдруковується у бланк АСК "Експрес" така інформація: номер поїзда та його шифр, дата відправлення (число, місяць, години, хвилини); кількість місць, вага, оголошена цінність, вартість перевезення багажу, багажу на руках пасажира та вантажобагажу в національній валюті, вид відправлення, кількість осіб, на яких оформлено багаж, вид розрахунку, назви станцій відправлення, пересадки та призначення, прізвище та ініціали військового пасажира (тільки для військових перевізних документів), дані (номер і серія) наданих документів, складові загальної вартості перевезення із зазначенням виду розрахунку, вартість перевезення територією кожної з країн, інформація про відстань перевезення територією кожної країни.
10.3. Після оформлення комплекту перевізних документів пасажир/вантажовідправник має оплатити зазначену в документі суму в готівковій або безготівковій формі (як це відображено в оформленому документі), а касир - видати йому перевізний документ. Дорожня відомість має супроводжувати багаж, вантажобагаж та пошту від станції відправлення до станції призначення. При оформленні перевезення багажу, вантажобагажу та пошти в міжнародному сполученні оформлюється додатковий примірник перевізного документа, призначений для прикордонної станції.
Заповнений корінець перевізного документа залишається у касира для складання звітності при оформленні оплати перевезення вантажобагажу в безготівковій формі та подається до ТехПД, в інших випадках корінець перекреслюється двічі по діагоналі та надсилається до відповідних служб згідно з порядком, встановленим на залізниці, зі звітом касира.
XI. Оформлення проїзних і перевізних документів з використанням реєстраторів розрахункових операцій у приміському сполученні
11.1. РРО використовуються для оформлення проїзних/перевізних документів у приміських касах і безпосередньо у вагонах приміських поїздів.
11.2. Проїзні і перевізні документи - квитки і багажні квитанції друкуються за формою, наведеною в додатках 36, 37 до цього Порядку. Друк здійснюється на квитковій рулонній стрічці, виготовленій з термопаперу шириною не менше 57 ± 0,5 мм, з нанесеною захисною сіткою та логотипом Укрзалізниці.
11.3. Контрольна стрічка таких РРО може містити лише основні реквізити і показники виданих касових чеків (номери, вартість, дату і час видачі). Для портативних РРО з автономним джерелом живлення друк контрольної стрічки може виконуватися безпосередньо перед друком касового чека Z-звіту за формою, наведеною в додатку 38 до цього Порядку.
XII. Порядок оформлення проїзних документів ручним способом у приміському сполученні
12.1. Для оформлення проїзду пасажирів використовуються такі бланки проїзних документів:
квиток приміського сполучення, код 101, - для оформлення проїзду пасажира або групи пасажирів роз'їзним касиром (у прямому і/або зворотному напрямку);
квиток приміського сполучення, код 102, - для оформлення разового проїзду пасажира касиром у касі (у напрямку "туди" або "туди і назад");
військовий квиток приміського сполучення, код 103, - для оформлення разового перевезення військових пасажирів в обмін на військовий перевізний документ (ВПД), виданий військовими частинами та установами тільки для перевезень залізницями України, а також за готівковий розрахунок;
абонементний квиток (універсальний) - для оформлення багаторазового проїзду пасажира. Абонементні квитки бувають пільгові, повні, студентські та вихідного дня:
абонементний квиток повний - для оформлення багаторазового проїзду без знижки вартості проїзду (на пред'явника - без написання у квитку прізвища) між зазначеними станціями на визначений період;
абонементний квиток пільговий - для оформлення іменного багаторазового проїзду пасажира (у тому числі дітей та пільгових категорій громадян) між зазначеними станціями на визначений період зі знижкою вартості проїзду;
абонементний квиток студентський - для оформлення іменного багаторазового проїзду студентів між зазначеними станціями на визначений період;
квиток вихідного дня місячний - для оформлення проїзду пасажира у вихідні дні (п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, передсвяткові, святкові дні та наступний за святковим день) протягом місяця.
12.2. Після отримання замовлення касир має занести інформацію у відповідний бланк проїзного документа, після оплати пасажиром зазначеної у проїзному документі суми видати йому цей документ, а контрольний талон (корінець) квитка залишити для складання звітності.
12.3. Кожен з оформлених квитків може бути використаний для проїзду за зазначеним у ньому маршрутом (у всіх поїздах приміського сполучення, передбачених розкладом) протягом зазначеної у квитку календарної доби або визначеного періоду.
XIII. Оформлення проїзду пасажирів у внутрішньому та міжнародному (країни СНД та Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка) сполученнях
13.1. Для оформлення проїзду пасажира ручним способом у внутрішньому та міжнародному (країни СНД та Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка) сполученнях використовуються такі бланки проїзних документів:
проїзний документ повний, код 11;
проїзний документ дитячий, код 12;
проїзний документ пільговий, код 21;
проїзний документ пільговий груповий, код 22.
13.2. Для оформлення проїзду пасажира в регіональних поїздах у внутрішньому сполученні у вагонах, що належать Україні, використовується також бланк проїзного документа/плацкарти.
13.3. Оформлення проїзних і перевізних документів касиром може здійснюватися через оператора, закріпленого за даною квитковою касою диспетчерського термінала (далі - ДТМ), зв'язаного виділеними каналами зв'язку з АСК.
13.4. Оператор ДТМ виконує оформлення замовлення касира на допоміжному документі.
13.5. Касир квиткової каси ручним способом заносить інформацію, отриману від пасажира та оператора ДТМ, у бланк проїзного документа відповідної форми й у верхній його частині накладає компостер (як на проїзний документ, так і на його корінець). Після заповнення бланк має бути розрізаний таким чином, щоб на самому проїзному документі, який видається пасажиру, була зазначена загальна вартість проїзду (з урахуванням тарифу, податку на додану вартість, страхового збору та вартості додаткових послуг).
13.6. Після оплати пасажиром зазначеної у проїзному документі суми касир повинен видати йому цей документ. Контрольний талон та корінець проїзного документа залишаються у касира для складання звітності.
XIV. Загальні вимоги до оформлення перевезення вантажів
14.1. Оформлення перевезення вантажів здійснюється відповідно до вимог УМВС , КОТІФ і Правил перевезення вантажів .
14.2. На кожне відправлення вантажу, порожніх власних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну) (який (яка) не є розрахунковим документом) за встановленою формою відповідно до виду сполучення.
14.3. Вартість перевезення вантажів територією України визначається у встановленому порядку з урахуванням чинних тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України.
XV. Оформлення перевезення вантажів у внутрішньому сполученні
15.1. Для оформлення перевезення вантажів у внутрішньому сполученні використовується накладна внутрішнього сполучення, форма та порядок заповнення якої встановлені Правилами оформлення перевізних документів .
Дані мають бути внесені до накладної у відповідні графи бланків ясно та чітко, без підчищень або виправлень.
Накладна може оформлятися і надаватися вантажовідправником в паперовому та електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).
15.2. У разі пред'явлення до перевезення вантажу груповою відправкою або маршрутом відправник додає до накладної відомість вагонів або відомість вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) , форми яких встановлені правилами.
15.3. Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, здатних забезпечити роботу з електронними перевізними документами згідно з установленим форматом, та у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується на бланку, виготовленому на білому папері формату А4, у трьох примірниках, один з яких після оформлення приймання вантажу до перевезення станцією відправлення видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення.
15.4. Порядок підтвердження приймання вантажу до перевезення за електронною накладною (з накладенням електронного цифрового підпису) визначається договором між вантажовласником і залізницею.
XVI. Оформлення перевезення вантажів у міжнародному сполученні
16.1. Для оформлення перевезення вантажів у міжнародному сполученні використовуються бланки накладної СМГС (малої або великої швидкості), накладної ЦІМ, накладної ЦІМ/СМГС.
16.2. У разі пред'явлення до перевезення вантажу груповою відправкою або маршрутом відправник додає до накладної відомість вагонів або відомість вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за однією накладною.
16.3 Форми накладних та порядок їх заповнення встановлені УМВС та КОТІФ .
XVII. Порядок оформлення розрахункових документів за перевезення вантажів
17.1. Оформлення розрахункових документів за перевезення вантажів здійснюється працівником станції призначення або станції відправлення на підставі належним чином оформлених перевізних документів встановленої відповідно до виду сполучення форми.
17.2. У разі сплати готівкою платежів за перевезення вантажів та пов'язані з ними послуги працівник станції на кожний вид послуги повинен оформити окрему квитанцію форми ГУ-57, у якій зазначаються назва і номер документа, на підставі якого здійснюється оплата (квитанція та її корінець заповнюються відповідно до нанесених друкарським способом реквізитів і використовуються у порядку зростання їх номерів). Усі реквізити у квитанції повинні бути заповнені розбірливо, без скорочення слів.
Після оплати вантажовідправником/вантажоотримувачем вартості послуги, зазначеної у квитанції форми ГУ-57, йому видається квитанція, талон якої залишається у працівника станції для складання звітності.