• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

Міністерство фінансів України  | Наказ від 14.06.2024 № 290
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.06.2024
 • Номер: 290
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.06.2024
 • Номер: 290
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2024 м. Київ № 290
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 червня 2024 р. за № 976/42321
Про внесення змін до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації
Відповідно до пункту 2-1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Закону України від 23 лютого 2024 року № 3603-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства", Закону України від 01 грудня 2022 року № 2801-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року № 1089, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1471/26248, такі зміни:
1) у пункті 2.2 розділу II:
в абзаці п'ятому слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
в абзаці восьмому слова "засобами телекомунікацій" замінити словами "засобами електронної комунікації";
2) у додатках до цього Порядку:
у пункті 2 додатка 1 слова "для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті у формі книжечки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі картки проставлене слово "відмова"" замінити словами "для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті";
у примітці "*" додатків 2, 4, 5 слова "Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті у формі книжечки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі картки проставлене слово "відмова"" замінити словами "Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті";
доповнити розділ 7 "Категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога" додатка 3 новим підпунктом такого змісту:
"8. Військовослужбовці (резервісти), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час безпосередньої участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, у разі якщо такі особи безпосередньо перебували в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких військовослужбовців (резервістів), які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва (абзац п'ятий підпункту "в" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)".
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ