Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність

Міністерство юстиції України Наказ від 21.08.2019 №2627/5
Остання редакція від 21.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 21.08.2019

Номер 2627/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2019 N 2627/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р.
за N 964/33935
Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність
Відповідно до пункту 11 частини третьої, частини п'ятої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, що додається.
2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С. В.
Перший заступник МіністраО. Сукманова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21 серпня 2019 року N 2627/5
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 20 ___ рік
Розділ I. Загальні відомості
1
(прізвище, ім'я, по батькові боржника, дата його народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))
2Зареєстроване місце проживання/перебування:
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири боржника)
3Місце фактичного проживання:
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири боржника)
4Місце роботи:
(найменування, адреса підприємства, установи, організації, посада)
5Додаткові відомості:
(контактний номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))
6Найменування господарського суду, до якого подається Декларація:
7Дані про членів сім'ї боржника:
Ступінь зв'язкуПрізвище, ініціали, дата народженняРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)
Розділ II. Відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім'ї з усіх джерел в Україні, у тому числі одержані (нараховані) за межами України
Перелік доходівСума одержаного (нарахованого) доходу за рікДжерело доходу (у т. ч. за межами України)
боржникасукупна сума доходів членів сім'ї
8Заробітна плата
9Пенсія
10Стипендія
11Дивіденди, проценти
12Спадщина
13Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
14Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
15Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
16Інші види доходів/грошові виплати
Розділ III. Відомості про нерухоме майно боржника та членів його сім'ї
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника
Перелік об'єктівМісцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Інформація щодо прав на об'єкт (право власності, оренда, інше право користування)Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
17Земельні ділянки
18Житлові будинки
19Квартири
20Садовий (дачний) будинок
21Гаражі
22Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника
Перелік об'єктівПрізвища та ініціали членів сім'їМісцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Інформація щодо прав на об'єкт (право власності, оренда, інше право користування)Вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
23Земельні ділянки
24Житлові будинки
25Квартири
26Садовий (дачний) будинок
27Гаражі
28Інше нерухоме майно
Розділ IV. Об'єкти незавершеного будівництва, що належать боржнику або членам його сім'ї
А. Відомості щодо об'єктів незавершеного будівництва, що належать боржнику
Перелік об'єктівМісцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Інформація щодо об'єкта (об'єкт незавершеного будівництва; об'єкт не прийнято в експлуатацію; об'єкт, право власності на який не зареєстровано в установленому законом порядку)
29
Б. Відомості щодо об'єктів незавершеного будівництва, що належать членам сім'ї боржника
Перелік об'єктівПрізвища та ініціали членів сім'їМісцезнаходження об'єкта, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Інформація щодо об'єкта (об'єкт незавершеного будівництва; об'єкт не прийнято в експлуатацію; об'єкт, право власності на який не зареєстровано в установленому законом порядку)
30
Розділ V. Відомості про рухоме майно боржника та членів його сім'ї
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника
Перелік транспортних засобівМарка, модель, рік випускуМісцезнаходження або місце зберігання майна, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Дата набуття права власності, розмір частки у спільній власностіВартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
31Автомобілі легкові
32Автомобілі вантажні (спеціальні)
33Водні засоби
34Повітряні судна
35Інші транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника
Перелік транспортних засобівПрізвища, ініціали членів сім'їМарка, модель, рік випускуМісцезнаходження або місце зберігання майна, у т. ч. за межами України (країна, адреса)Дата набуття права власності, розмір часткиВартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
36Автомобілі легкові
37Автомобілі вантажні (спеціальні)
38Водні засоби
39Повітряні судна
40Інші транспортні засоби
Розділ VI. Грошові активи
А. Вклади у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності боржника
Вид активуСума грошових коштів (номінальна вартість активу), валютаНайменування банку чи іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т. ч. за межами України)Номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа)
41Готівкові кошти
42Кошти на рахунках
43Інші цінності
Б. Вклади у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї боржника
Вид активуПрізвища, ініціали членів сім'їСума грошових коштів (номінальна вартість активу), валютаНайменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т. ч. за межами України)Номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа)
44Готівкові кошти
45Кошти на рахунках
46Інші цінності
В. Відомості про цінні папери боржника
Вид та форма випуску цінних паперівНайменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання), її реквізити (у т. ч. за межами України)Кількість цінних паперів, їх номінальна вартість
47
Г. Відомості про цінні папери членів сім'ї боржника
Прізвища, ініціали членів сім'їВид та форма випуску цінних паперівНайменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання), її реквізити (у т. ч. за межами України)Кількість цінних паперів, їх номінальна вартість
48
Розділ VII. Цінне рухоме майно боржника та членів його сім'ї (крім транспортних засобів)
А. Відомості про цінне рухоме майно боржника
Вид майнаДата набуття у власність, володіння, користуванняВартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
49
Б. Відомості про цінне рухоме майно членів сім'ї боржника
Прізвища, ініціали членів сім'їВид майнаДата набуття у власність, володіння, користуванняВартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою
50
Розділ VIII. Нематеріальні активи
А. Відомості щодо нематеріальних активів боржника
Перелік активівДата виникнення права (придбання, виробництво, отримання в оренду тощо)Вартість активу на дату виникнення права
51
В. Відомості щодо нематеріальних активів членів сім'ї боржника
Прізвища, ініціали членів сім'їПерелік активівДата виникнення права (придбання, виробництво, отримання в оренду тощо)Вартість активу на дату виникнення права
52
Розділ IX. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації боржника та членів його сім'ї
А. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації боржника
Розмір частки у статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організаціїНомінальна вартість частки (її частини)Найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т. ч. за межами України)
53
Б. Відомості про частку в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації членів сім'ї боржника
Прізвища, ініціали членів сім'їРозмір частки у статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організаціїНомінальна вартість частки (її частини)Найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т. ч. за межами України)
54
Розділ X. Відомості про майно боржника та членів його сім'ї, що передано в заставу (іпотеку) або є обтяженим в інший спосіб
А. Відомості про майно боржника, що перебуває в заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб
Назва майнаМісцезнаходження майнаВартість майна за останньою грошовою оцінкоюЗаставодержатель (іпотекодержатель) / обтяжувач, найменування / П. І. Б., реквізити
55
Б. Відомості про майно членів сім'ї боржника, що передано в заставу (іпотеку) або є обтяженим в інший спосіб
Прізвища, ініціали членів сім'їНазва майнаМісцезнаходження майнаВартість майна за останньою грошовою оцінкоюЗаставодержатель (іпотекодержатель) / обтяжувач, найменування / П. І. Б., реквізити
56
Розділ XI. Відомості про майно і кошти боржника та членів його сім'ї, що перебувають в інших осіб
А. Відомості про майно і кошти боржника, що перебувають в інших осіб
Назва майна / коштиВартість майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта)Місцезнаходження майнаДані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти
57
Б. Відомості про майно і кошти членів сім'ї боржника, що перебувають в інших осіб
Прізвища, ініціали членів сім'їНазва майна / коштиВартість майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта)Місцезнаходження майнаДані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти
58
Розділ XII. Відомості про майно та кошти, належні боржнику та членам його сім'ї від інших осіб
А. Відомості про майно та кошти, належні боржнику від інших осіб
Назва майна, вид грошового зобов'язанняВартість майна, сума грошового зобов'язання (валюта)Місцезнаходження майнаДані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти
59
Б. Відомості про майно та кошти, належні членам сім'ї боржника від інших осіб
Прізвища, ініціали членів сім'їНазва майна, вид грошового зобов'язанняВартість майна, сума грошового зобов'язання (валюта)Місцезнаходження майнаДані про осіб, у яких перебувають майно та/або кошти
60
Розділ XIII. Відомості про майно, яким боржник та члени його сім'ї володіють спільно з іншими особами
А. Відомості про майно, яким боржник володіє спільно з іншими особами
Назва майнаВартість майна за останньою грошовою оцінкоюМісцезнаходження майнаДані про співвласників
61
Б. Відомості про майно, яким члени сім'ї боржника володіють спільно з іншими особами
Прізвища, ініціали членів сім'їНазва майнаВартість майна за останньою грошовою оцінкоюМісцезнаходження майнаДані про співвласників
62
Розділ XIV. Відомості про фінансові зобов'язання боржника та членів його сім'ї та інші витрати, у тому числі за межами України
Перелік фінансових зобов'язань та витратЗагальна сума (за рік)
боржникачленів сім'ї
усьогоу т. ч. за межами Україниусьогоу т. ч. за межами України
63Погашення основної суми позики (кредиту)
64Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
65Добровільне страхування
66Недержавне пенсійне забезпечення
67Інші грошові зобов'язання
68Витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг
69Витрати на утримання майна
70Витрати на побутові потреби
71Інші грошові витрати
З метою здійснення провадження у справі про неплатоспроможність боржника відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства даю згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Згода надається на строк, доки не мине потреба.
Засвідчую достовірність та повноту зазначених у цій Декларації відомостей.
_______________________
(дата)
________________________
(ініціали, прізвище)
Примітки:
1. Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність (далі - декларація) заповнюється фізичною особою або фізичною особою - підприємцем (далі - боржник).
2. Боржник подає декларацію за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
3. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.
4. Декларація заповнюється власноруч або з використанням засобів комп'ютерної техніки українською мовою та не повинна містити виправлень, підчисток, помарок, дописок і закреслень.
5. Декларація заповнюється і підписується особисто боржником із зазначенням дати її складання та подається до господарського суду у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу із застосуванням власного кваліфікованого електронного підпису.
6. У розділі I "Загальні відомості" декларації боржник зазначає адресу реєстрації місця проживання/перебування та адресу місця фактичного його проживання, якщо ця адреса не збігається з адресою реєстрації місця його проживання. Якщо адреса реєстрації місця проживання/перебування збігається з адресою місця фактичного проживання, у відповідному рядку декларації зазначається "Збігається з адресою реєстрації місця проживання/перебування".
7. Під членами сім'ї боржника розуміються особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі, якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
8. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта / номера паспорта у формі картки (ID) членів сім'ї боржника, що зазначаються в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
9. Боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім'ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (правовстановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім'ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається "Член сім'ї не надав інформацію".
10. У разі відсутності майна та/або коштів у боржника або членів його сім'ї у відповідному рядку декларації проставляється прочерк "-".
11. У декларації зазначається вартість майна боржника та членів його сім'ї на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою. Якщо вартість майна не відома боржнику або членам його сім'ї і її не може бути визначено на підставі правовстановлювальних документів, під час заповнення відповідного рядка декларації зазначається "Не відомо".
12. У декларації зазначаються об'єкти незавершеного будівництва, якщо вони:
1) належать боржнику або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;
2) розташовані на земельних ділянках, що належать боржнику або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;
3) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти боржника або членів його сім'ї.
13. Вартість майна, активів, доходи та витрати зазначаються у грошовій одиниці України. Доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, у декларації зазначаються у тій валюті, у якій їх було отримано.
14. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей), заокруглюються до гривні.
15. Під цінним рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
16. До нематеріальних активів включають: авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо); інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпекиО. Олійник
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2019 N 2627/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р.
за N 964/33935
Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність
Відповідно до пункту 11 частини третьої, частини п'ятої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, що додається.
2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С. В.
Перший заступник МіністраО. Сукманова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21 серпня 2019 року N 2627/5
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 20 ___ рік