• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків

Міністерство фінансів України  | Наказ від 15.05.2023 № 247 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.05.2023
 • Номер: 247
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 15.05.2023
 • Номер: 247
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.05.2023 м. Київ № 247
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2023 р. за № 825/39881
Про внесення змін до Змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2017 року за № 948/30816, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2023 року № 208, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 травня 2023 року за № 776/39832, такі зміни:
в абзаці другому пункту 3 слово "назві" замінити словом "заголовку";
у пункті 5:
у підпунктах 1, 2 після слів "а саме" розділовий знак ":" виключити;
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) у додатку 3:
слова "(Власні імена ПРІЗВИЩА та місця проживання понятих)" замінити словами "(прізвища, імена, по батькові (за наявності) та місця проживання понятих)";
слова "(найменування (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта))" замінити словами "(найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта**)";
доповнити новою приміткою такого змісту:
"__________
** Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті".";
в абзаці першому підпункту 4 цифри "1 - 3" замінити цифрами "1, 2".
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО