• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків

Міністерство фінансів України  | Наказ від 24.04.2023 № 208 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.04.2023
 • Номер: 208
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.04.2023
 • Номер: 208
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2023 м. Київ № 208
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 травня 2023 р. за № 776/39832
Про затвердження Змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків
Відповідно до статті 94 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2017 року за № 948/30816, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 квітня 2023 року № 208
Зміни
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2017 року за № 948/30816
1. У пункті 3 розділу II після слова "рахунку" доповнити словами "/електронному гаманці".
2. У підпункті 4 пункту 1 розділу III після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій".
3. У розділі VII:
у назві розділу, пунктах 1, 3 після слова "рахунку" доповнити словами "/електронному гаманці";
у пункті 2 слова "банк або інша фінансова установа" замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг, емітент електронних грошей";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. При прийнятті рішення про застосування адміністративного арешту майна банку, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей арешт не може бути накладено на кошти, що знаходяться на кореспондентському рахунку банку, розрахунковому рахунку небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей.".
4. У підпункті 8 пункту 2 розділу VIII після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій".
5. У додатках до цього Порядку:
1) у додатку 1 слова "(зазначаються обставина або кілька обставин, повне найменування (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, а саме: код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта))" замінити словами "(зазначаються обставина або кілька обставин, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*)";
2) у додатку 2 слова "(зміст вимоги та повне найменування (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) платника податків, якому надсилається рішення, а саме: код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта))" замінити словами "(зміст вимоги та повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків, якому надсилається рішення, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*)";
3) у додатку 3 слова "(Власні імена ПРІЗВИЩА та місця проживання понятих)" замінити словами "(прізвища, імена, по батькові (за наявності) та місця проживання понятих)";
4) у додатках 1 - 3:
слова "(найменування (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта))" замінити словами "(найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*)";
доповнити приміткою такого змісту:
"___________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті".
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО