• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії

Державна інспекція ядерного регулювання України | Наказ від 01.05.2023 № 225 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна інспекція ядерного регулювання України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 01.05.2023
 • Номер: 225
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна інспекція ядерного регулювання України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 01.05.2023
 • Номер: 225
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.05.2023 м. Київ № 225
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2023 р. за № 810/39866
Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії
Відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, пункту 10 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії, що додаються.
2. Управлінню з питань ядерної захищеності та гарантій (Віктор ПАЩЕНКО) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Виконуючий обов'язки Голови -
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України

Олег КОРІКОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
01 травня 2023 року № 225
Критерії
визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії
1. Визначення установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії, здійснюється за такими критеріями:
1) перебування у сфері управління Держатомрегулювання;
2) середня заробітна плата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії, складає не нижче середньої заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 1,5;
3) провадження виду виробництва або надання послуг у сфері безпеки використання ядерної енергії, що забезпечує потреби суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії в матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до неспроможності виконання такими суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії вимог з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
2. Підставою для прийняття рішення про визначення установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері безпеки використання ядерної енергії, є відповідність двом або більше критеріям, зазначеним у підпунктах 1 - 3 пункту 1 цих Критеріїв.
 

Заступник начальника Управління
з питань ядерної захищеності та гарантій -
начальник відділу фізичного захисту
ядерних установок - державний інспектор

Віктор ПАЩЕНКО