• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України | Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція від 20.05.2008 № 281/171/578/155
Реквізити
 • Видавник: Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція
 • Дата: 20.05.2008
 • Номер: 281/171/578/155
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція
 • Дата: 20.05.2008
 • Номер: 281/171/578/155
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
16.2 Бухгалтерські служби підприємств перевіряють та приймають змінні звіти з доданими до них первинними документами (ТТН, талони, відомості встановленої форми, супровідні відомості за інкасацією готівки та інші), перевіряють правильність перенесення показників лічильників ПРК, ОРК з попередньої зміни, звіти про обсяг реалізації і форми оплати за РРО, визначення фактичних залишків нафтопродуктів у резервуарах АЗС за результатами вимірювання, відображених у формі N 17-НП, та надходження готівки. Зроблені під час перевірки змінних звітів виправлення засвідчуються підписами операторів АЗС, керівника АЗС та головного бухгалтера або за його дорученням іншим працівником бухгалтерської служби підприємства.
16.3 На підставі перевірених змінних звітів та первинних документів бухгалтерська служба підприємства нафтопродуктозабезпечення складає місячну накопичувальну відомість та обігові відомості, у яких відображаються:
кількість завезених на АЗС нафтопродуктів за марками і видами (для дизельного палива залежно від масової частки сірки) та цінами;
закупівельна вартість та вартість реалізації завезених нафтопродуктів;
кількість та вартість нафтопродуктів, реалізованих споживачам за готівку, у тому числі сума ПДВ;
кількість та вартість нафтопродуктів, реалізованих споживачам за безготівковими розрахунками згідно з відомостями, за талонами та платіжними картками;
результати інвентаризації нафтопродуктів та готівки.
17 Визначення втрат нафти і нафтопродуктів та їх списання
17.1 Загальні фактичні втрати нафти та нафтопродуктів уключають:
природні втрати під час транспортування, приймання, зберігання та відпуску;
разові втрати під час проведення планових робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом технологічного обладнання, зачищенням резервуарів і трубопроводів;
разові втрати під час пошкоджень, аварій, порушень правил та технологій обслуговування обладнання та виконання робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом технологічного обладнання, зачищенням резервуарів і трубопроводів та від стихійного лиха (землетрусу, повені тощо).
Втрати нафти і нафтопродуктів у межах затверджених норм визначаються для кожного резервуара і зараховуються на операційні витрати в бухгалтерському обліку підприємства. Норми природних втрат застосовуються лише в разі виявлення фактичних нестач. Для підприємств, укомплектованих для зберігання світлих нафтопродуктів виключно резервуарами місткістю до 100 куб.м, розрахунок для кожного резервуара природних втрат під час приймання, зберігання та відпуску не є обов'язковим. У цьому разі розрахунок природних втрат нафтопродуктів під час приймання, зберігання та відпуску здійснюється за марками нафтопродукту.
17.2 Звіт про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах складається щомісяця за формою N 32-НП (додаток 35), у якому зазначаються втрати власної нафти та нафтопродуктів, а також втрати сторонніх організацій.
17.3 Втрати нафти і нафтопродуктів від періодичних ремонтів, зачищення резервуарів і трубопроводів, а також втрати під час ремонту та технічного обслуговування запірної арматури, засувок, насосів тощо визначаються комісією, призначеною наказом керівника підприємства.
Норми переведення нафтопродуктів до нижчої марки та норми безповоротних втрат нафтопродуктів від зачищення резервуарів мають розроблятись підприємством та затверджуватись його керівником.
17.4 У разі, коли фактичні безповоротні втрати від зачищення резервуарів і трубопроводів або кількість нафтопродуктів, переведених до нижчих сортів, перевищує встановлені підприємством граничнодопустимі норми, документи щодо зачищення резервуарів передаються на розгляд постійно діючої комісії підприємства, яка встановлює причини розходжень, винних у цьому осіб і джерела відшкодування збитку, завданого підприємству.
17.5 У разі ухвалення рішення постійно діючою комісією підприємства про відшкодування збитків за рахунок винних осіб розрахунок суми збитків здійснюється, виходячи з ціни реалізації з ПДВ.
17.6 Вартість безповоротних втрат та втрати від переведення нафтопродуктів до нижчих марок під час виконання планових робіт із зачищення резервуарів у межах затверджених норм відносять на витрати в бухгалтерському обліку та на валові витрати в податковому обліку підприємства.
Списання таких втрат нафтопродуктів здійснюється на підставі акта, підписаного членами комісії, призначеної наказом керівника підприємства, на підставі актів виконаних робіт, висновків випробувальної лабораторії та затверджених норм. Акт складається у двох примірниках, затверджується керівником підприємства і зберігається: один примірник - разом з витратними документами в бухгалтерській службі а другий - на складі нафтопродуктів.
17.7 Втрати нафтопродукту від зачищення резервуарів, трубопроводів під час їх ремонту та заповнення нафтопродуктом трубопроводів у разі пуску визначаються комісією, призначеною наказом керівника підприємства.
17.8 Результати переведення нафтопродуктів з однієї марки до іншої оформлюються актом за формою N 18-НП.
17.9 Нафтопродукти, що не підлягають переведенню до інших марок, у тому числі відпрацьовані, підлягають утилізації або знищенню в установленому порядку.
Директор департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості
Мінпаливенерго
Директор департаменту
економічної конкуренції
та секторальних перетворень
Мінекономіки
Директор департаменту розвитку
та координації систем транспорту
та зв'язку Мінтрансзв'язку
Директор департаменту
стандартизації та метрології
ДержспоживстандартуО.Г.НестеренкоО.В.Пендзин


Г.М.Легенький


А.А.Нелепов
Додаток 1
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 5-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник підприємства
________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___" _______________ 20__р.
АКТ N
приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від ___ ________________ 20____ р.
Комісія у складі:____________________________________________
представник _____________________________________________________,
(найменування підприємства, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі довіреності N _______ від __________________,
склала акт про те, що при прийманні ______________________________
(найменування, марка та вид
нафтопродукту (нафти))
встановлено:
1. Назва та місцезнаходження 11. Умови зберігання вантажу
вантажовідправника ___________________ на складі вантажоодержувача
2. Назва та місцезнаходження до приймання і складання акта
постачальника ________________________ _____________________________
______________________________________ 12. Визначення маси вантажу
3. Місце приймання - під'їзна колія здійснювалось _______________
станції ______________________________ (вказати метод)
4. Дата та номер телеграми про виклик
представника вантажовідправника ______ 13. Технічний стан цистерни,
______________________________________ пломб ЗЗП, наявність відбитків
5. Станція відправлення пломб ЗЗП ____________________
______________________________________ 14. Наявність і стан
6. Станція призначення ущільнювальних прокладок _____
______________________________________ ______________________________
7. Дата відправлення вантажу зі 15. Засоби вимірювальної
станції відправлення _________________ техніки повірено (не повірено)
8. Дата прибуття вантажу на станцію у встановленому порядку ______
призначення __________________________ ______________________________
9. Дата та час видачі вантажу станцією
призначення __________________________ 16. До накладної доданий (не
доданий) паспорт якості ______
______________________________
10. Приймання вантажу розпочато
______________________________________
(зазначити час та дату)
завершено ____________________________
(зазначити час та дату)
______________________________________
(якщо приймання вантажу проведено з
порушенням установленого терміну,
______________________________________
зазначити причину і час його
виникнення)
Під час розкривання цистерн і перевірки маси встановлено:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Номер | Знаки і | Показники за відвантажувальними документами
|відпра-|цистерни|наклад-| відбитки |------------------------------------------------------------------------
|влення |(вагона)| ної | на пломбах |тип |зага- |рівень|гус- |темпе- |маса |Маса баласту (для |маса |
| | | |-------------|цис-|льний |підто-|тина,|ратура,|нафти | нафти і темних |нафти |
| | | | з | з |тер-|рівень|варної|кг/ |град.С |або |нафтопродуктів), кг |або |
| | | |одного|іншого|ни |напов-|води, |куб.м| |нафто- |----------------------|нафто- |
| | | | боку | боку | |нення,|мм | | |продук-|усьо-| у тому числі |продук-|
| | | | | | |мм | | | |ту |го |----------------|ту нет-|
| | | | | | | | | | |брутто,| |води|меха-|хло- |то, кг |
| | | | | | | | | | |кг | | |ніч- |рис- |(ст.11-|
| | | | | | | | | | | | | |них |тих |ст.12) |
| | | | | | | | | | | | | |домі-|солей| |
| | | | | | | | | | | | | |шок | | |
|-------+--------+-------+------+------+----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+--------+-------+------+------+----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+--------+-------+------+------+----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактична наявність | Результат |Відно-|Фактич-|Фактич-|Підля-|
|-----------------------------------------------------------------------+----------------------------|сна |на нес-|ний |гає |
|тип |зага- |рівень|гус- |темпе- |маса |Маса баласту (для |маса | Нестача, кг |над- |похиб-|тача, |надли- |опри- |
|цис-|льний |підто-|тина,|ратура,|нафти | нафти і темних |нафти |---------------------|лишок,|ка ви-|кг (ст.|шок, кг|бутко-|
|тер-|рівень|варної|кг/ |град.С |або |нафтопродуктів), кг |або |усьо-|у межах|понад |кг |мірю- |30-ст. |(ст.31-|вуван-|
|ни |напов-|води, |куб.м| |нафто- |----------------------|нафто- |го: |норм |норми | |вання,|32) |ст.32) |ню, кг|
| |нення,|мм | | |продук-|усьо-| у тому числі |продук-| |природ-|(ст.28-| |кг (*)| | | |
| |мм | | | |ту |го: |----------------|ту нет-| |них |ст.29) | | | | | |
| | | | | |брутто,| |води|меха-|хло- |то, кг | |втрат | | | | | | |
| | | | | |кг | | |ніч- |рис- |(ст.22-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |них |тих |ст.23) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |домі-|солей| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |шок | | | | | | | | | | |
|----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+-------+-------+------|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+-------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-------+-------+------+------+-------+-------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок комісії про причини та місце виникнення нестачі ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Комісія з правилами приймання продукції за кількістю ознайомлена. Усі особи, що брали участь у прийманні, попереджені про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, наведених в акті.
Документи, що додаються до акта _____________________________
__________________________________________________________________
Члени комісії: __________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
---------------
(*) Стовпчик 32 заповнюється лише в разі, якщо договором постачання нафти або нафтопродуктів обумовлено відносну похибку вимірювання відповідно до ГОСТ 26976.
Директор департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості
Мінпаливенерго
Директор департаменту
економічної конкуренції
та секторальних перетворень
Мінекономіки
Директор департаменту розвитку
та координації систем транспорту
та зв'язку Мінтрансзв'язку
Директор департаменту
стандартизації та метрології
ДержспоживстандартуО.Г.НестеренкоО.В.Пендзин


Г.М.Легенький


А.А.Нелепов
Додаток 2
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 6-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЖУРНАЛ
обліку надходження нафти і нафтопродуктів
_____________________________
(найменування підприємства)
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 5 років.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Наймену-| Назва | Дата |Номер |Цистерна | Дата | Показники за відвантажувальними |
|запису| вання, |вантажо-|відван-|заліз-|---------|подачі | документами |
| | марка, |відправ-|таження|ничної|номер|тип| під |--------------------------------------|
| | вид | ника | |накла-| | | виван-|загаль-|рівень|темпе-|густина |маса |
| | нафто- | | | дної | | |таження| ний |підто-|ратура| нафти |нафти |
| |продукту| | | | | | |рівень |варної|нафти | або | або |
| |(нафти) | | | | | | |напов- | води,| або | нафто- |нафто |
| | | | | | | | |нення, | мм |нафто-|продукту,|проду-|
| | | | | | | | | мм | |проду-|кг/куб.м | кту, |
| | | | | | | | | | | кту, | | кг |
| | | | | | | | | | |град.С| | |
|------+--------+--------+-------+------+-----+---+-------+-------+------+------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+--------+--------+-------+------+-----+---+-------+-------+------+------+---------+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|------+--------+--------+-------+------+-----+---+-------+-------+------+------+---------+------|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактично прийнято |Номер | Результат, кг |Акт |Підпис |
|-----------------------------------------------------|резер- |-----------------|прий- |матері-|
|зага- |рівень| час |темпе- |густина |маса |вуара, |нестача |над- |мання |ально |
|льний |підто-|------------|ратура |нафто- |нафто- |у який |нафто- |лишок |(номер,|відпо- |
|рівень|варної|поча-|завер-|нафто- |продукту|продукту|злито |продукту|нафто- |дата) |відаль-|
|напов-| води,|ток |шення |продукту|(нафти),|(нафти),|нафто- |(нафти) |продукту| |ної |
|нення,| мм |зли- |злива-|(нафти),|кг/куб.м| кг |продукт| |(нафти) | |особи |
| мм | |вання|ння |град.С | | |(нафту)| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| 14 | 15 | 16 | 17| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|------+------+-----+------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 1-ТТН (нафтопродукт)
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
на відпуск нафтопродуктів (нафти) N_____________
"_____" _________________ 20___р.
Автопідприємство: ___________ Автомобіль: державний N _________ До подорожнього листа N _____
Замовник (платник): _________ Прізвище, ім'я, по батькові водія Вид перевезень: _____________
Вантажоодержувач: ___________ _________________________________
Пункт навантаження: _________ Причіп: державний N _____________
Пункт розвантаження: ____________ Код:
-----------------------------------------------------------------
|Наймену-| Номер | Об'єм | Метод |Густина |Темпера-| Маса |
| вання, |резервуа-| нафто- |визначе-| нафто- | тура | нафто- |
| марка, | ра |продукту|ння маси|продукту| нафто- |продукту|
| вид | |(нафти),| нафто- |(нафти),|продукту|(нафти),|
| нафто- | | куб.дм |продукту|кг/куб.м|(нафти),| кг |
|продукту| | |(нафти) | | град.С | |
|(нафти) | | | | | | |
|--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------
Довіреність N ____ серія _____ від "____"_____________ 20__р.
Видана ______________________________________________________
(найменування підприємства )
Відпустив: ________ _____________________________ Дата і час виїзду з
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) підприємства-вантажовідправника ___________
М.П. (штамп)
Прийняв: водій ________ _____________________________ Дата і час прибуття до
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) вантажоодержувача _________________________
Вантаж одержав: ________ _____________________________ Дата і час виїзду від
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) вантажоодержувача _________________________
М.П. (штамп)
Додаток 4
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 33-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної
особи-платника податків ------------
| |
------------
ЖУРНАЛ
реєстрації результатів вимірювань СВКН
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Години | Результати вимірювань об'єму | Кількість | Середня | Середній |Примітки|
|з/п| | та хвилини | і маси брутто нафти | прийнятої |температура| тиск за | |
| | | | (свідчення ПОІ | нафти | нафти за | інтервал, | |
| | | | або вторинних приладів | | інтервал, | МПа | |
| | | | ПВН) | | град.С | | |
| | |--------------+---------------------------------+--------------+-----------+-----------| |
| | |поча- |завер- | об'єм, куб.м | маса брутто, т |об'єм,| маса | у |у блоці| у |у блоці| |
| | |ток |шення |----------------+----------------|куб.м |брутто,|ПВН|вимірю-|ПВН|вимірю-| |
| | |вимі- |вимірю-|на поча-|в кінці|на поча-|в кінці| | т | |вання | |вання | |
| | |рювань|вань |тку |вимірю-|тку |вимірю-| | | |параме-| |параме-| |
| | | | |вимірю- |вань |вимірю- |вань | | | |трів | |трів | |
| | | | |вань | |вань | | | | |якості | |якості | |
| | | | | | | | | | | |нафти | |нафти | |
|---+----+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 | 15 |
|---+----+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| Усього за зміну | | | - | - | - | - | |
|---------------------------------------------------------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------+------+-------+---+-------+---+-------+--------|
| Усього за добу | | | - | - | - | - | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представники підприємства, Представники підприємства,
що здає нафту що приймає нафту
Зміну здав ________ ________________ Зміну здав ________ ________________
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
Зміну прийняв ________ ________________ Зміну прийняв ________ ________________
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
Додаток 5
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 34-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної
особи-платника податків ------------
| |
------------
АКТ
приймання-здавання нафти N _______від __________20__ р.
Пункт приймання-здавання нафти, номер вузла обліку нафти ____
__________________________________________________________________
Договір на транспортування нафти від "____" __________20___р.
N _________________________
Підприємство (власник) пункту приймання-здавання ____________
__________________________________________________________________
Маршрутне доручення N _______________________________________
Виробник ____________________________________________________
Перший власник нафти ________________________________________
Останній власник нафти ______________________________________
Вантажовідправник ___________________________________________
Вантажоотримувач ____________________________________________
Експортер (імпортер)(*) _____________________________________
Митна декларація(**) ________________________________________
Уповноважений представник сторони, що здає нафту ____________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
і діє на підставі довіреності N _______ від "____" __________
20___ р., з одного боку, і вповноважений представник сторони, що
приймає __________________________________________________________
(найменування підприємства)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
і діє на підставі довіреності N ____ від "____" _________20___ р.,
з іншого боку, склали цей акт про те, що перший здав, а другий
прийняв нафту такої кількості та якості:
------------------------------------------------------------------
| Дата (день, місяць, рік) | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Зміна (години, хвилини) | | | | |За добу|
|----------------------------------------------------------------|
|Показники вторинних приладів|Од. вим. |
|вузла обліку | |
|----------------------------+-----------------------------------|
|під час завершення |об'єм | куб.м | | | | | |
|попереднього |--------+-----------+---+---+---+---+-------|
|здавання |маса | т | | | | | |
|-------------------+--------+-----------+---+---+---+---+-------|
|на момент |об'єм | куб.м | | | | | |
|завершення |--------+-----------+---+---+---+---+-------|
|поточного здавання |маса | т | | | | | |
|-------------------+--------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Нафта з баластом |об'єм | куб.м | | | | | |
| |--------+-----------+---+---+---+---+-------|
| |маса | т | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Середня температура | град.С | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Середній тиск | МПа | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|N паспорта якості нафти | | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Густина, приведена до умов | кг/куб.м | | | | | |
|вимірювання об'єму | | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Густина нафти при 20 град.С | кг/куб.м | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Поправка на масу нафти(*) | т | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Масова частка води | % | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Концентрація хлористих солей| % | | | | | |
| |-----------+---+---+---+---+-------|
| | мг/куб.дм| | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Масова частка механічних | % | | | | | |
|домішок | | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Масова частка сірки | % | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Маса баласту |масова | % | | | | | |
| |частка | | | | | | |
| |------------+-----------+---+---+---+---+-------|
| | | | | | | | |
| |------------+-----------+---+---+---+---+-------|
| |маса | т | | | | | |
|----------------------------+-----------+---+---+---+---+-------|
|Маса нафти нетто | т | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Здано нафти нетто _____________________________тонн
__________________________________________________________________
(словами) (позначення нафти за стандартом)
_______________
(*) Заповнюється при відмові потокового перетворювача густини.
(**) Заповнюється при наявності вказаних даних у маршрутному дорученні.
Примітка. У разі, коли сторони, які складають акт, є представниками різних держав, допускається оформлення акта державною мовою однієї з цих країн з дублюванням його державною мовою (мовами) іншої країни(країн), що представлені вищезазначеними сторонами.
Додаток 6
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 7-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної
особи-платника податків ------------
| |
------------
ЖУРНАЛ
реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах
_____________________________
(найменування підприємства)
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 5 років.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Наймену-|Прийнято|Відпущено|Залишок |Номер | Рівень | Об'єм, куб.м |Густина |Темпе- |Маса |Поправка|
|запису|вання, |нафто- |нафто- |нафто- |резер-|наповнення, мм|-----------------------|нафто- |ратура |(брутто)|на нахил|
| |марка, |продукту|продукту |продукту|вуара |--------------|зага-|підтова-|нафто- |продукту|нафто- |нафто- |корекцію|
| |вид |(нафти),|(нафти), |(нафти),| |зага-|підтова-|льний|рної |продукту|(нафти) |продукту|продукту|днища, |
| |нафто- |т |т |т | |льний|рної | |води |(нафти) |при тем-|(нафти) |(нафти),|кг |
| |продукту| | | | | |води | | |без води|пературі|при |кг | |
| |(нафти) | | | | | | | | |(ст.9 - |вимірю- |вимірю- |(ст.11 х| |
| | | | | | | | | | |ст.10) |вання |ванні |ст.12) | |
| | | | | | | | | | | |рівня, |рівня, | | |
| | | | | | | | | | | |кг/куб.м|град.С | | |
|------+--------+--------+---------+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------+--------+--------+---------+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Уміст|Маса |Маса (нетто) | Крім того, маса |Усього в |
|води |понтона,|нафтопродукту| нафтопродукту (нафти), |наявності,|
|-----|кг |(нафти) в | т |кг |
|кг|% | |резервуарі, |--------------------------|(ст.19 + |
| | | | кг (ст.14 + |у трубо-|у тарі|у не |ст.20 + |
| | | |ст.15 - ст.16|проводі | |злитих |ст.21 + |
| | | |- ст.18) | | |цистернах,|ст.22) |
| | | | | | |суднах | |
|--+--+--------+-------------+--------+------+----------+----------|
|16|17| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|--+--+--------+-------------+--------+------+----------+----------|
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 4-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ВІДВАНТАЖУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
N______ від ____________20__р.
Вантажоодержувач ____________________________________________
Найменування, марка та вид нафтопродукту (нафти) ____________
Номер нормативного документа на нафтопродукт (нафту) ________
Паспорт якості N _______ від "____" _________________________
Густина нафти або нафтопродукту _________кг/куб.м.
Температура нафтопродукту (нафти)_____ град.С
Початок наливання___год___хв Завершення наливання___год____хв
------------------------------------------------------------------
|Номер | Тип | Рівень | Маса | Номер |Стан-|Ванта- |Заліз-|
|цисте-|цисте-| налитого |нафтопро- |заліз- | ція |жоодер-|ничний|
| рни | рни |нафтопро- | дукту |ничної |приз-| жувач |тариф |
|(ваго-| | дукту | (нафти), |наклад-|наче-| | |
| на) | | (нафти), | кг | ної | ння | | |
| | | мм | | | | | |
|------+------+----------+----------+-------+-----+-------+------|