• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України | Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція від 20.05.2008 № 281/171/578/155
Реквізити
 • Видавник: Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція
 • Дата: 20.05.2008
 • Номер: 281/171/578/155
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство палива та енергетики України , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , Міністерство транспорту та звязку України , Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Розпорядження, Звіт, Акт, Форма, Інструкція
 • Дата: 20.05.2008
 • Номер: 281/171/578/155
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------+------+----------+----------+-------+-----+-------+------|
| | | | | | | | |
|------+------+----------+----------+-------+-----+-------+------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Платник за транспорт ____________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Платник за послуги ______________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Документи оформив: ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Вимірювання проводив: _____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 8
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 8-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
АКТ N __________
приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів
від _____________________ 20____р.
Представник _________________________________________________
(найменування підприємства-вантажовідправника)
____________________________________________________________ здав,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
а представник ____________________________________________________
(найменування підприємства-вантажоодержувача)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
прийняв __________________________________________________________
(найменування нафтопродукту, марка, вид)
у резервуарах ____________________________________________________
(найменування підприємства вантажоодержувача)
у кількості: ___________________________________кг.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | До приймання | Після приймання |Прийнято |
|резер-|-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|нафто- |
|вуара | Рівень, мм | Об'єм, куб.дм |густина,|темпе- |маса,| Рівень, мм | Об'єм, куб.дм |густина,|темпе- |маса,|продукту,|
| |--------------+-----------------------|кг/куб.м|ратура,| кг |--------------+-----------------------|кг |ратура,| кг |кг |
| |під- |зага-|під- |зага-|нафто- | |град.С | |під- |зага-|під- |зага-|нафто- |/куб.м |град.С | |(ст.17 - |
| |товарної|льний|товарної|льний|продукту| | | |товарної|льний|товарної|льний|продукту| | | |ст.9) |
| |води | |води | |(ст.5 - | | | |води | |води | |(ст.13 -| | | | |
| | | | | |ст.4) | | | | | | | |ст.12) | | | | |
|------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+-------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+--------+-------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+-------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+--------+-------+-----+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| Усього: | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього прийнято (здано)_______________________________ тонн.
(кількість словами)
Прийняв ___________________ Здав ____________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 9-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЖУРНАЛ
реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення
на ____________________________________________
(найменування приймально-здавального пункту)
та їх опломбування
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 5 років.
---------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Відкриття|Закриття|Номери | Представник | Представник |
|з/п| і | засувок |засувок |засувок| вантажо- | вантажо- |
| |час | | | | відправника | одержувача |
| | | | | |---------------+---------------|
| | | | | |прізвище|підпис|прізвище|підпис|
| | | | | | та | | та | |
| | | | | |ініціали| |ініціали| |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| | | | | | | | | |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| | | | | | | | | |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| | | | | | | | | |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| | | | | | | | | |
|---+----+---------+--------+-------+--------+------+--------+------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 10-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЖУРНАЛ
реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону
на ____________________________________________
(найменування приймально-здавального пункту)
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 5 років.
------------------------------------------------------------------
| N |Дата і час | Номери | Номери | Опломбував і здав |
|з/п | | закритих |опломбованих | вузол під охорону |
| | | засувок | засувок |-------------------|
| | | | | прізвище, |підпис|
| | | | | ім'я, по | |
| | | | | батькові | |
|----+-----------+-------------+-------------+------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------+-------------+-------------+------------+------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 11-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЗВЕДЕНИЙ АКТ N
приймання-здавання нафтопродуктів
____________________________________________
(найменування приймально-здавального пункту)
за ___________________ 20____ р.
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування,|Дата і час | Номер | Номер | Маса |
|з/п | марка, вид | здавання |приймально-|резерву-|нафтопродук-|
| |нафтопродукту|нафтопроду-|здавального| ара | ту, т |
| | | кту | пункту | | |
|----+-------------+-----------+-----------+--------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------------+-----------+-----------+--------+------------|
| | | | | | |
|----+-------------+-----------+-----------+--------+------------|
| | | | | | |
|----+-------------+-----------+-----------+--------+------------|
| | | | | | |
|----+-------------+-----------+-----------+--------+------------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------+------------|
| Усього за актом: | |
------------------------------------------------------------------
Прийняв: __________ ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Здав: __________ ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 12
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 12-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ТОВАРНИЙ БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ
перекачувальних станцій
________________________________
(назва станції)
за період __________________________ 20___ року
---------------------------------------------------------------------
| N |Назва операції | Одиниця | Найменування,| Нестандартні|Усього|
|з/п| |вимірювання| марка, вид |нафтопродукти| |
| | | |нафтопродуктів|(технологічні| |
| | | |--------------| та інші | |
| | | | | | | | суміші) | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |Залишки на | т | | | | | | |
| |_______________| | | | | | | |
| | (дата | | | | | | | |
| | попередньої | | | | | | | |
| |інвентаризації)| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |а) у | т | | | | | | |
| |резервуарах | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |б) у | т | | | | | | |
| |технологічній | | | | | | | |
| |обв'язці, | | | | | | | |
| |технологічному | | | | | | | |
| |обладнанні, | | | | | | | |
| |ємностях | | | | | | | |
| |технологічного | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |в) у | т | | | | | | |
| |трубопроводах | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |г) нічне | | | | | | | |
| |наливання (у | | | | | | | |
| |дорозі) | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |ґ) ресурси | т | | | | | | |
| |сторонніх | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 2 |Надійшло | т | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
| |а) | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| | (від кого) | т | | | | | | |
| |б) | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| | (від кого) | т | | | | | | |
| |в) | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| | (від кого) | т | | | | | | |
| |г) | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| | (від кого) | т | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |ґ) від | т | | | | | | |
| |сторонніх | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 3 |Змішування | т | | | | | | |
| |(розпуск | | | | | | | |
| |сумішей) | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 4 |Переведено з | т | | | | | | |
| |однієї марки в | | | | | | | |
| |іншу | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 5 |Усього надійшло| т | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
| |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |від сторонніх | т | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 6 |Баланс | т | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва операції | Одиниця | Найменування,|Нестандартні |Усього|
|з/п| |вимірювання| марка, вид |нафтопродукти| |
| | | |нафтопродуктів|(технологічні| |
| | | |--------------| та інші | |
| | | | | | | | суміші) | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |Відвантажено: | т | | | | | | |
| |у тому числі | | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| | (залізницею) | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |(автомобільним транспортом)| т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |(водним транспортом) | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |(трубопровідним | т | | | | | | |
| |транспортом) | | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |стороннім організаціям | т | | | | | | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 2 |Змішування | т | | | | | | |
| |(розпуск сумішей) | | | | | | | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 3 |Переведено з | т | | | | | | |
| |однієї марки в іншу | | | | | | | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 4 |Залишки на | т | | | | | | |
| |_______________________ | | | | | | | |
| |(початок нового місяця) | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |а) у резервуарах | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |б) у технологічній обв'язці| т | | | | | | |
| |технологічному обладнанні, | | | | | | | |
| |ємностях технологічного | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |в) у трубопроводах | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |г) нічне наливання | т | | | | | | |
| |(у дорозі) | | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |ґ) ресурси сторонніх | т | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 5 |Втрати | | | | | | | |
| |а) у межах норм природних | | | | | | | |
| |втрат | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |б) разові: | | | | | | | |
| |при зачищенні резервуарів і| | | | | | | |
| |трубопроводів | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |врізаннях | т | | | | | | |
| |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| |аваріях | т | | | | | | |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 6 |Баланс | т | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 13
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 13-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЖУРНАЛ
обліку надходження нафтопродуктів
на АЗС ___________________________________
(місцезнаходження)
Початок ___________________________
Завершення ________________________
Усього аркушів ____________________
Термін зберігання: 5 років.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Номер| Дані за ТТН | Виміряно в резервуарі |Фактич-|Віднос-|Прізви-| Підпис |
|з/п|надход-|ТТН |------------------------------------------+----------------------------------------------------|но |на |ще й |оператора|
| |ження | |Наймену-|об'єм |темпера-|густина|маса | до зливання | після зливання |прийня-|похибка|ініціа-| |
| |нафто- | |вання, |нафто- |тура |нафто- |нафто- |--------------------------------+-------------------|тий |вимірю-|ли опе-| |
| |продук-| |марка, |продукту|нафто- |продук-|продук-|темпе-|гус- |об'єм |об'єм|об'єм |об'єм |об'єм|об'єм |об'єм |вання(+|ратора | |
| |ту | |вид |за ТТН, |продукту|ту, кг/|ту, кг |ратура|тина,|палива|під- |нафто-|палива|під- |нафто-|нафто- |(+0,8%)| | |
| | | |нафто- |куб.дм |град.С |куб.м | |град.С|кг/ |з під-|това-|проду-|з під-|това-|проду-|продук-|куб.дм | | |
| | | |продукту| | | | | |куб.м|товар-|рної |кту, |товар-|рної |кту, |ту, | | | |
| | | | | | | | | | |ною |води,|куб.дм|ною |води,|куб.дм|куб.дм | | | |
| | | | | | | | | | |водою,|куб. |(ст.11|водою,|куб. |(ст.14|(ст.16 | | | |
| | | | | | | | | | |куб.дм|дм |- |куб.дм|дм |- |- | | | |
| | | | | | | | | | | | |ст.12)| | |ст.15)|ст.13) | | | |
|---+-------+-----+--------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-------+-------+-------+---------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---+-------+-----+--------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-------+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 14
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 17-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
ЗМІННИЙ ЗВІТ АЗС ____________________
(місцезнаходження)
Оператор______________________ зміна з_______ год
"____" _____________ 20___р. до ______ год "____" ______________ 20____р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- |N |Ціна | А - рух нафтопродуктів по АЗС |Обліковий|
|вання і |резер-|реалі-|--------------------------------------------------------------------------------|залишок |
|марка |вуара |зації |зали- |надійшло,| відпущено, л |налито |списа- |на кінець|
|нафто- | | |шок на| л | |в зраз-|но при-|зміни, л |
|продуктів| | |поча- |---------+-----------------------------------------------|ковий |родних |(ст.4+ |
| | | |ток |за |за |всьо-| у тому числі за видами реалізації |мірник |втрат |ст.5+ст.6|
| | | |зміни,|ТТН|акта-|го |-----------------------------------------|за |(****) |-ст.7-ст.|
| | | |л | |ми | |за |за відо-|за |за |за |проби|актами | |14-ст.15)|
| | | | | |(*) | |готі-|мостями |тало-|платі-|іншими |(**) |(***) | | |
| | | | | | | |вку | |нами |жними |доку- | | | | |
| | | | | | | | | | |карт- |ментами| | | | |
| | | | | | | | | | |ками | | | | | |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Кількість нафтопродукту, злитого із зразкового мірника в резервуар після проведення перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною колонкою (на підставі акта).
(**) Кількість нафтопродукту, відібраного для перевірки його якості (на підставі акта відбору проб нафтопродукту).
(***) Кількість налитого нафтопродукту в еталонний мірник при проведенні перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною (оливороздавальною) колонкою (на підставі акта).
(****) Заповнюється у разі проведення інвентаризації.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- | Б - облік нафтопродуктів у резервуарах | В - робота лічильних | Г - суми виторгу за |
|вання і | | механізмів ПРК |електронним контрольно-|
|марка | | | касовим апаратом |
|нафто- |--------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------|
|продуктів|номер | висота |міст- |залишок | різниця |номер| показники |відпу- |величина | надійшло за зміну |
| |резер-|наливання, мм |кість |нафто- | (ст.16- | ПРК | лічильників |щено за|похибки |-----------------------|
| |вуара | |трубо-|продукту| ст.21) |(ОРК)| |показ- |вимірювань|готівки,|за |усього,|
| | | |прово-|на | | | |никами |ПРК(ОРК) | грн |платі-|грн |
| | |--------------|дів, л|кінець |------------| |--------------|лічиль-|----------| |жними |(ст.30+|
| | |зага-|під- | |зміни, л|над- |нес- | | на | на |ника | % | л | |карт- |ст.31) |
| | |льна |товарної| | |лишок,|тача,| |кінець|початок|(ст.25-| | | |ками | |
| | | |води | | |л |л | |зміни,|зміни, |ст.26) | | | | | |
| | | | | | | | | | л | л | | | | | | |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28| 29 | 30 | 31| 32 |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Залишок готівки на кінець зміни _____________________________
(словами)
Виручка всього, _____________________________________________
(словами)
у т.ч. за готівку ___________________________________________
(словами)
Здано грошових коштів (інкасовано) __________________________
(словами)
Залишок грошових коштів на кінець зміни _____________________
(словами)
Звіт склав, зміну здав _____________________________ ________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Звіт перевірив, зміну прийняв ________________ __________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
До звіту додаються первинні документи (одиниць) _____________
__________________________________________________________________
Звіт прийняв бухгалтер _____________________________ ________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Додаток 15
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах
і організаціях України
___________________________ Форма N 15-НП
(підприємство, організація,
місцезнаходження)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер фізичної ------------
особи-платника податків | |
------------
АКТ
приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС
_________________________________________
(місцезнаходження АЗС)
"___"___________________ 20__ р.
Комісія у складі: представників підприємства
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
та оператора АЗС _______________________________ здійснили
(прізвище, ім'я, по батькові)
приймання-здавання нафтопродуктів, що надійшли трубопроводом до
резервуарів АЗС:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену-|Час |Час |N | Результати вимірювання в резервуарах АЗС |Густина |Темпе- |Маса |Маса |
|вання |поча-|завер- |резер-|-------------------------------------------|нафто- |ратура |нафто- |прий- |
|марка, |тку |шення |вуара | | рівень, мм | об'єм, куб.м |продукту,|нафто- |продукту,|нятого- |
|вид |пере-|перека-| | |------------+----------------------|кг/куб.м |продукту,|кг |зданого |
|нафто- |качу-|чування| | |зага-|у тому|усьо- | у тому числі: | |град.С | |нафто- |
|продукту|вання| | | |льний|числі |го |---------------| | | |продукту,|
| | | | | | |підто-| |підто-|нафто- | | | |кг |
| | | | | | |варної| |варної|продукту| | | | |
| | | | | | |води | |води | | | | | |
| | | | |-------+-----+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------|
| | | | |До | | | | | | | | | |
| | | | |поча- | | | | | | | | | |
| | | | |тку | | | | | | | | | |
| | | | |пере- | | | | | | | | | |
| | | | |качу- | | | | | | | | | |
| | | | |вання | | | | | | | | | |
|--------+-----+-------+------+-------+-----+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------|
| | | | |Після | | | | | | | | | |
| | | | |перека-| | | | | | | | | |
| | | | |чування| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здав _______________ Маса прийнятого нафтопродукту ____________
(підпис) (словами)
Прийняв ________ Представник від керівництва підприємства ________
(підпис) (підпис)
Додаток 16
до Інструкції про порядок
приймання, транспортування,
зберігання, відпуску
та обліку нафти
і нафтопродуктів
на підприємствах