Про внесення змін до Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові

Пенсійний фонд України Постанова від 06.03.2023 №12-1
Реквізити

Видавник: Пенсійний фонд України

Тип Постанова

Дата 06.03.2023

Номер 12-1

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.03.2023 м. Київ № 12-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 березня 2023 р. за № 425/39481
Про внесення змін до Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2023 року за № 372/39428, такі зміни:
1) у заголовку цього Порядку слово "ПОРЯДОК" замінити словом "Порядок";
2) у пункті 1 слова та цифри "відповідно до частини четвертої статті 72-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"" виключити;
3) в абзаці першому пункту 2:
слова та цифри "банку, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, що визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25 "Про визначення уповноваженого банку, який проводить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України" замінити словами та цифрами "АТ "Ощадбанк", який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25-р "Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України";
друге речення після слова "України" доповнити словами "(https://portal.pfu.gov.ua)";
4) у пункті 4 слова та цифри "форма якої затверджена постановою правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", у графі" замінити словами та цифрами "оформленій відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженій постановою правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, у реквізиті".
2. Фінансово-економічному департаменту (Калита Ю.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС
 
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.03.2023 м. Київ № 12-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 березня 2023 р. за № 425/39481
Про внесення змін до Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2023 року за № 372/39428, такі зміни:
1) у заголовку цього Порядку слово "ПОРЯДОК" замінити словом "Порядок";
2) у пункті 1 слова та цифри "відповідно до частини четвертої статті 72-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"" виключити;
3) в абзаці першому пункту 2:
слова та цифри "банку, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, що визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25 "Про визначення уповноваженого банку, який проводить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України" замінити словами та цифрами "АТ "Ощадбанк", який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25-р "Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України";
друге речення після слова "України" доповнити словами "(https://portal.pfu.gov.ua)";

30 днiв передплати безкоштовно!