Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях

Національний банк України Положення, Постанова від 26.03.1998 №118
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Положення, Постанова

Дата 26.03.1998

Номер 118

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/) 02.01.2018 внесення змін (постанова від 26.12.2017 N 143 /v0143500-17/) 12.06.2017 внесення змін (постанова від 25.05.2017 N 41 /v0041500-17/) 16.09.2016 внесення змін (постанова від 14.09.2016 N 385 /v0385500-16/) 18.08.2016 внесення змін (постанова від 11.08.2016 N 368 /v0368500-16/) 04.05.2016 внесення змін (постанова від 28.04.2016 N 302 /v0302500-16/) 13.03.2016 внесення змін (постанова від 11.03.2016 N 150 /v0150500-16/) 25.03.2014 внесення змін (постанова від 06.02.2014 N 45 /z0343-14/) 25.06.2013 внесення змін (постанова від 17.05.2013 N 172 /z0895-13/) 07.12.2012 внесення змін (постанова від 29.10.2012 N 449 /z1934-12/) 09.11.2012 внесення змін (постанова від 29.10.2012 N 450 /z1844-12/) 27.06.2012 внесення змін (постанова від 28.05.2012 N 209 /z0939-12/) 09.09.2011 внесення змін (постанова від 14.07.2011 N 233 /z1004-11/) 14.09.2009 внесення змін (постанова від 06.08.2009 N 467 /z0828-09/) 05.06.2009 внесення змін (постанова від 31.03.2009 N 178 /z0393-09/) 05.02.2008 внесення змін (постанова від 29.12.2007 N 494 /z0054-08/) 18.11.2007 внесення змін (постанова від 28.09.2007 N 353 /z1253-07/) 31.07.2007 внесення змін (постанова від 22.06.2007 N 235 /z0842-07/) 10.02.2007 внесення змін (постанова від 29.12.2006 N 496 /z0078-07/) 21.03.2006 внесення змін (постанова від 20.02.2006 N 57 /z0254-06/) 24.04.2005 внесення змін (постанова від 31.03.2005 N 98 /z0388-05/) 20.11.2004 внесення змін (постанова від 14.10.2004 N 484 /z1430-04/) 08.12.2003 внесення змін (постанова від 10.11.2003 N 485 /z1092-03/) 02.06.2003 внесення змін (постанова від 16.04.2003 N 154 /z0390-03/) 20.03.2003 внесення змін (постанова від 12.02.2003 N 56 /z0129-03/) 20.11.2002 внесення змін (постанова від 17.10.2002 N 392 /z0865-02/) 10.12.2001 внесення змін (постанова від 04.12.2001 N 495 /z1022-01/) 22.05.2001 внесення змін (постанова від 07.05.2001 N 185 /z0435-01/) 06.12.2000 внесення змін (постанова від 20.11.2000 N 457 /z0891-00/) 18.07.2000 внесення змін (постанова від 25.05.2000 N 209 /z0434-00/) 21.01.2000 внесення змін (постанова від 27.12.1999 N 621 /z0053-00/) 01.10.1999 внесення змін (постанова від 15.09.1999 N 456 /z0665-99/) 17.06.1999 внесення змін (постанова від 10.06.1999 N 281 /z0380-99/) 15.02.1999 внесення змін (постанова від 27.01.1999 N 38 /z0097-99/) 23.12.1998 внесення змін (постанова від 04.12.1998 N 507 /z0813-98/) 04.11.1998 внесення змін (постанова від 21.09.1998 N 381 /z0708-98/) 21.08.1998 внесення змін (лист від 21.08.1998 N 13-108/1439-6031 /v6031500-98/) 26.03.1998 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
26.03.1998 № 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 1998 р.
за № 231/2671
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях
З метою подальшого впорядкування операцій в гривнях та іноземній валюті через кореспондентські рахунки та розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання та Юридичного департаменту щодо внесення змін та доповнень до встановленого порядку здійснення розрахунків через рахунки банків-нерезидентів, Правління
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
- пункт 2 постанови Правління Національного банку України "Про стабілізацію валютного ринку України" від 18.09.95 р. № 227 ;
- додаток 2 "Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України", затверджений постановою Правління Національного банку України "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України" від 23.09.96 р. № 245, реєстраційний № 386;
- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України" (додаток 2 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.96 р. № 245, реєстраційний № 386)" від 10.04.97 р. № 98 , реєстраційний № 435;
3. Подати "Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" для державної реєстрації в Міністерство юстиції України в установленому порядку.
4. Положення набуває чинності через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С.Стельмаха та Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).
ГоловаВ.А. Ющенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.03.1998 № 118
ПОЛОЖЕННЯ
про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях
( Назва Положення в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )( У тексті Положення слова "товари (роботи, послуги)" у всіх відмінках замінено словами "товари (продукція, роботи, послуги)" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012 )( У тексті Положення слова "податковий орган", "державні податкові адміністрації" у всіх відмінках та числі замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках та числі згідно зПостановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
1. Загальні положення
Відкриття кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами), Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законів і нормативно-правових актів Національного банку України.
( Абзац перший розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 233 від 14.07.2011 )
Після отримання від Національного банку України банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - банківська ліцензія та генеральна ліцензія) уповноважені банки України можуть укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків.
( Абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012 )( Абзац третій розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 392 від 17.10.2002 )( Абзац четвертий розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 392 від 17.10.2002 )
2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин
( У тексті розділу 2 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012 )
2.1. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в іноземній валюті:
2.1.1. Банків-резидентів України:
- заява на відкриття рахунку;
- копія банківської ліцензії та генеральної ліцензії (засвідчена нотаріально);
- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац п'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац шостий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;
( Абзац сьомий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )
- перелік банків-кореспондентів;
2.1.2. Банків-резидентів країн СНД і Балтії (крім центральних банків іноземних країн):
( Абзац перший підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
- заява на відкриття рахунку;
- копія ліцензії (засвідчена нотаріально) Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);
- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац п'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац шостий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- картка з зразками підписів (2 прим., засвідчені в нотаріальному порядку) або альбом зі зразками підписів, засвідчений печаткою банку;
( Абзац шостий підпункту 2.1.2 в редакції Постанови Нацбанку № 381 від 21.09.98 )
- перелік банків-кореспондентів;
2.1.3. Банків-резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії, центральних банків іноземних країн та кореспондентських рахунків Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР):
( Абзац перший підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016 )
- заява про відкриття рахунку;
- копія легалізованої* ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);
__________
*Легалізація документів здійснюється в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.
Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції від 05.10.61 , що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
( Виноска до абзацу третього підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;
- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац п'ятий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
( Абзац шостий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
- альбом зразків підписів;
- перелік банків-кореспондентів.
2.1.4. ЄБРР та центральних банків іноземних країн:
( Абзац перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016 )
- заява про відкриття рахунку;
- альбом зразків підписів;
- перелік банків-кореспондентів.
( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом 2.1.4 згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007 )
2.2. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях
2.2.1. Банків-резидентів країн СНД і Балтії (крім центральних банків іноземних країн).
( Абзац перший підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
Перелік документів - див. підпункт 2.1.2.
2.2.2. Банків-резидентів інших країн, крім країн СНД і Балтії, кореспондентських рахунків ЄБРР та центральних банків іноземних країн.
( Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 494 від 29.12.2007, № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016 )
Перелік документів - див. підпункти 2.1.3, 2.1.4.
( Абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007 )
2.3. Оформлення документів з виправленнями не допускається.
У разі якщо банк-нерезидент відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті та в гривнях в одному уповноваженому банку, він надає тільки один пакет документів.
2.4. Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банкові-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин (надалі - Угода).
2.5. В Угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:
I. Предмет Угоди;
II. Порядок ведення рахунку;
III. Обов'язки сторін;
IV. Відповідальність сторін;
V. Розв'язання спорів;
VI. Чинність Угоди;
VII. Особливі умови;
VIII. Підсумкові положення;
IX. Реквізити сторін;
Х. Тарифи;
В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів.
Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.
Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:
- Угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;
- Угоду про прискорення розшуку платежів;
- Угоду про проведення міжбанківських операцій;
- Угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України тощо.
Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.
В Угоді додатково можуть бути передбачені інші умови.
( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98 )( Пункт втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку № 456 від 15.09.99 )
2.6. Уповноважений банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України, зобов'язаний у день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком уповноваженого банку України в іноземній валюті є дата відкриття цього рахунку.
Уповноважений банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого уповноваженого банку України в іноземній валюті, та уповноважений банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов'язані надіслати повідомлення про його закриття до контролюючого органу, у якому обліковується уповноважений банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
2.7. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок банку-кореспонденту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, зобов'язаний у порядку, визначеному законодавством України, повідомити державного виконавця про відкриття такого кореспондентського рахунку та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого кореспондентського рахунку на суму обтяження.
Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України.
( Розділ 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Постановою Національного банку № 233 від 14.07.2011 )
2.8. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків.
Не забороняється встановлення кореспондентських відносин та відкриття уповноваженими банками України кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT, TELEX.
( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 154 від 16.04.2003 )
2.9. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
Уповноважений банк України, який закриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016 ) ( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті
( У тексті розділу 3 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012 )
3.1. Кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України.
3.1.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:
- на користь резидентів;
- на користь нерезидентів;
- на користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії, в тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) готівка для поповнення кореспондентського рахунку;
- за міжбанківськими операціями щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;
- за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
- за іншими операціями відповідно до чинного законодавства України.
3.1.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:
- платежі за дорученням клієнтів-резидентів:
а) на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявністю підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;
б) на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;
в) на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;
г) для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
- платежі за дорученням нерезидентів згідно з чинним законодавством України;
- власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії, в тому числі:
а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;
- міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;
- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
- інші операції відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента в іноземній валюті відкритий в уповноваженому банку України.
( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 172 від 17.05.2013 )
3.2.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:
- на користь нерезидентів;
- на користь самого банку-нерезидента, в тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;
- за міжбанківськими операціями:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;
- внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;
- за неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;
- за іншими операціями, які не суперечать чинному законодавству України.
3.2.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:
- платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:
а) на користь резидентів;
б) на користь нерезидентів;
- власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:
а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
- міжбанківські операції:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;
- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;
- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
- інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.
( Пункт 3.3 розділу 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013 )
3.3. Операції за дебетом кореспондентського рахунку здійснюються за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98 )
3.4. Платіжні доручення на перерахування коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки обов'язково мають вміщувати напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги тощо), та назву країни отримувача коштів.
3.5. Уповноважений банк України має право відкривати кореспондентські рахунки в іноземній валюті в банках-нерезидентах за умови отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії.
За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в банках-нерезидентах, дозволяється проводити операції, які зазначені в розділі 3 цього Положення.
( Пункт 3.5 розділу 3 в редакціїПостанови Національного банку № 41 від 25.05.2017 )( Пункт 3.6 розділу 3 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )( Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України
( У тексті розділу 4 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012 )
Кореспондентські рахунки в гривнях використовуються для здійснення резидентами розрахунків за експортно-імпортними операціями з нерезидентами, а також інших операцій, передбачених цим розділом. Не можуть здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів представництва, філії та інші структурні підрозділи нерезидентів.
( Абзац перший преамбули розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 484 від 14.10.2004, № 209 від 28.05.2012, № 450 від 29.10.2012, № 150 від 11.03.2016 )
Розрахунки між резидентами та нерезидентами в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України, що регламентують такі розрахунки.
( Абзац третій преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99 )( Абзац четвертий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99 )( Абзац п'ятий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99 )( Абзац шостий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99 )
Вимоги цього розділу поширюються на кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 цього Положення.
( Преамбулу розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007; в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013 ) ( Преамбула пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98 )
4.1. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в гривнях банкам-нерезидентам. Філії уповноважених банків України зазначені кореспондентські рахунки не відкривають.
( Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )
4.2. Операції за дебетом кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях здійснюються тільки за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.
( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98 )
Для здійснення контролю уповноваженим банком за операціями резидентів кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунку банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, поки клієнт не надасть банку документи, передбачені вимогами цього Положення, але не більше п'яти робочих днів (враховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок). Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів.
( Підпункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98; в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002 )
Якщо клієнт протягом 5 днів не надав банку необхідні документи або надані документи на підтвердження здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях не відповідають вимогам пункту 4.4 цього розділу або розділу 5 цього Положення, уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента протягом двох банківських днів від дня виявлення порушення або закінчення 5-денного строку (вказавши мотиви повернення).
( Підпункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98; в редакції Постанови Національного банку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013 )
4.3. На кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях зараховуються кошти:
( Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Постанов Нацбанку № 209 від 25.05.2000, № 209 від 28.05.2012 )
- на користь нерезидентів: за товари (продукцію, роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів з нерезидентами у тому числі за розрахунками з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем відповідно до умов договорів, зареєстрованих Національним банком України; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів; в інших випадках, передбачених законодавством України;
( Абзац пункту 4.3 в редакції Постанови Нацбанку № 381 від 21.09.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; в редакції Постанови Нацбанку № 457 від 20.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 495 від 04.12.2001; в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 450 від 29.10.2012 )
- одержані внаслідок продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента, відкритому в уповноваженому банку України;
( Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012 )
- на користь самого банку-нерезидента:
( Абзац пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі на залишок коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених банках України;
в) зарахування з власного кореспондентського рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку України/Національному банку України;
( Абзац сьомий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
г) за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України (норми цього підпункту поширюються виключно на операції з зарахування коштів на кореспондентські рахунки центральних банків іноземних країн);
( Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
- перераховані з кореспондентських рахунків у гривнях інших банків-нерезидентів.
( Абзац дев'ятий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
Уповноваженим банкам рекомендувати власним клієнтам при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в гривнях, користуватися рекомендаціями, наведеними у Типових платіжних умовах зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. № 444.
Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. У разі перерахування гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції законодавству України зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками". З цього рахунку наступного робочого дня зазначені кошти можуть перераховуватися на користь нерезидента за умови отримання від клієнта всіх потрібних документів, що свідчать про правомірність платежу. Якщо клієнт не надав до уповноваженого банку належного пакета документів, то уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на поточний рахунок клієнта не пізніше третього робочого дня після дня отримання від клієнта відповідного платіжного доручення. Вимоги цього абзацу не поширюються на розрахунки резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюються перерахування за рахунок цільових бюджетних коштів, а також на розрахунки з центральними банками іноземних країн за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України.
( Пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 457 від 20.11.2000, № 392 від 17.10.2002, в редакції Постанови Національного банку № 56 від 12.02.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 154 від 16.04.2003, № 209 від 28.05.2012; в редакції Постанов Національного банку № 150 від 11.03.2016, № 385 від 14.09.2016 )( Абзац дванадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016 )( Абзац тринадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016 )( Абзац чотирнадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016 )( Абзац п'ятнадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016 )
Невиконання зазначених вимог кваліфікується як нездійснення уповноваженим банком функцій, покладених на нього пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю.
( Пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 17.10.2002, № 385 від 14.09.2016 )
Уповноваженим банкам дозволяється зараховувати на кореспондентський рахунок центрального банку іноземної країни кошти, що перераховуються з кореспондентського рахунку банку-нерезидента цієї країни за операціями щодо сплати до бюджету податків та неподаткових платежів цими банками або їх клієнтами. У призначенні платежу має бути зазначено: "Сплата податків та неподаткових платежів до бюджету".
( Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
4.4. З кореспондентського рахунку за дорученням банку-нерезидента здійснюються такі операції в гривнях:
( Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000 )
- перерахування коштів на користь резидентів за дорученням клієнтів банку-нерезидента або самого банку-нерезидента за його власними операціями: за товари (продукцію, роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів резидентів з нерезидентами; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів; в інших випадках, передбачених законодавством України; будь-які надходження від нерезидентів до Державного бюджету України та Пенсійного фонду України;
( Абзац пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98; в редакції Постанови Нацбанку № 457 від 20.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 495 від 04.12.2001, в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012 )
- інші власні операції банку-нерезидента, а саме:
( Абзац пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000, в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006 )
а) перерахування коштів за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
( Підпункт "б" абзацу пункту 4.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 31.03.2005 )
б) розміщення депозитів на рахунках в уповноважених банках України, які згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії мають право здійснювати такі операції;
( Підпункт "б" абзацу пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
в) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України/Національному банку України;
( Абзац пункту 4.4 розділу 4 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000, в редакції Постанови Національного банку № 154 від 16.04.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
г) перерахування протягом календарного місяця до 60 тисяч гривень включно на рахунок типу "Н", відкритий власному представництву в Україні.
( Абзац пункту 4.4 розділу 4 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою Нацбанку № 154 від 16.04.2003 )
ґ) перерахування за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України (норми цього підпункту поширюються виключно на операції з перерахування коштів з кореспондентських рахунків центральних банків іноземних країн);
( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
д) перерахування коштів на користь резидентів (у тому числі, уповноважених банків) з метою компенсації іноземною країною (державними органами цієї країни або уповноваженими ними особами) процентів за наданими уповноваженими банками резидентам кредитами, кошти за якими спрямовуються на купівлю товарів, виготовлених у цій іноземній країні;
( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
- перерахування коштів на кореспондентські рахунки інших банків-нерезидентів;
( Абзац десятий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України лише через банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях:
а) банк-нерезидент має право за рахунок коштів його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту на підставі документів, що підтверджують отримання нерезидентом на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях унаслідок поставки в Україну товарів (продукції, робіт, послуг) за відповідним зовнішньоекономічним договором (контрактом). Поставка продукції в Україну має підтверджуватися наявною в уповноваженому банку в електронних реєстрах митних декларацій інформацією про митні декларації, що є підставою для ввезення продукції та її випуску у вільний обіг на митній території України за відповідним зовнішньоекономічним договором (контрактом) (крім тимчасових митних декларацій, за якими купівля іноземної валюти не здійснюється). Зазначена інформація може бути надана іншим банком засобами електронної пошти Національного банку України з дозволу резидента-контрагента або на запит цього резидента-контрагента. Виконання робіт, надання послуг підтверджуються актом, рахунком (інвойсом) або іншим документом, який згідно з умовами відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) засвідчує виконання робіт, надання послуг;
( Абзац перший підпункту "а" абзацу пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанов Національного банку № 209 від 28.05.2012, № 368 від 11.08.2016 )( Абзац тринадцятий пункту 4.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016 )
б) уповноважений банк України має право купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за дорученням банку-нерезидента і за рахунок його коштів у гривнях, що знаходяться на власному кореспондентському рахунку в цьому банку України, в тому випадку, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані на цей кореспондентський рахунок відсотки за розміщені депозити та за залишком коштів на цьому рахунку. Купівля іноземної валюти здійснюється лише на суму зарахованих зазначених відсотків.
Уповноважений банк має право також за дорученням центрального банку іноземної країни купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за гривні, розміщені на кореспондентському рахунку цього центрального банку та отримані ним за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України, на підставі документів, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою, для відповідних операцій іноземних інвесторів;
( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016 )
в) кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України;
г) уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків;
- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків за розміщені депозити здійснюється лише через уповноважений банк, у якому був відкритий депозитний рахунок банку-нерезидента в гривнях і нараховані відсотки. Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України.
Уповноважений банк має право виконати доручення уповноваженої особи, яка здійснює ліквідацію банку-нерезидента, щодо купівлі іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в гривнях з подальшим її перерахуванням на рахунок банку-нерезидента, що ліквідовується, або на інший рахунок, зазначений уповноваженою особою.
( Пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007 )
Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявних гривень на кореспондентському рахунку банку-нерезидента здійснюється за таких умов:
купується іноземна валюта лише тієї країни, у якій зареєстрований цей банк-нерезидент. Банк-нерезидент, національна валюта країни реєстрації якого віднесена Національним банком України до 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, має право купити на міжбанківському валютному ринку України іншу іноземну валюту в межах цієї самої групи Класифікатора;
( Абзац пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 57 від 20.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 06.02.2014 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
26.03.1998 № 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 1998 р.
за № 231/2671
Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!