• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, фючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Повідомлення, Форма від 31.12.2020 № 840
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Повідомлення, Форма
 • Дата: 31.12.2020
 • Номер: 840
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Повідомлення, Форма
 • Дата: 31.12.2020
 • Номер: 840
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2020 № 840
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2021 р.
за № 95/35717
Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами
Відповідно до підпунктів 39.3.3.3 та 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України , підпунктів 5 та 5-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;
Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04 квітня 2018 року № 405 "Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 травня 2018 року за № 547/31999.
3. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Голова Державної податкової служби України
Т.в.о. Голови Державної
регуляторної служби України


О. Вискуб
О. Любченко

О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2020 року № 840
ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами
Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Л. Паламар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2020 року № 840
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2021 р.
за № 95/35717
ПОРЯДОК
подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами
1. Цей Порядок визначає механізм подання платниками податків Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами (далі - Повідомлення) у випадках, передбачених підпунктами 39.3.3.3 та 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України .
2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами.
3. Платник податків повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про здійснення контрольованої операції на підставі форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами шляхом надання Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного контракту.
4. При здійсненні контрольованих операцій із сировинними товарами, направлення платником такого Повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійс-нювалося сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
5. Електронна форма Повідомлення у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюється на офіційному вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику.
6. Повідомлення направляється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
7. У разі укладання декількох форвардних, ф’ючерсних контрактів або контрактів на здійснення операцій з сировинними товарами платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.
8. Прийняття (реєстрація) Повідомлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, здійснюється відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557 (із змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 959/30827.
Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Л. Паламар