• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розгляд листа

Національний банк України  | Лист від 29.06.2024 № 25-0005/49827
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.06.2024
 • Номер: 25-0005/49827
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.06.2024
 • Номер: 25-0005/49827
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
29.06.2024 № 25-0005/49827
На № 2-303 від 20.05.2024
Національна асоціація страховиків України
office@nasu.com.ua
Про розгляд листа
Національний банк України (далі - Національний банк) розглянув листа Національної асоціації страховиків України від 20.05.2024 № 2-303 (далі - Лист) щодо надання роз'яснень з питань практичного виконання норм Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (далі -Положення № 90) та повідомляє таке.
У додатку 2 до Положення № 90 містяться типові форми відповідей, які подаються установою(1) під час проведення виїзної перевірки, а саме:
форма 1. Інформація (у формі таблиці в паперовій та електронній формі у форматі xlsx ) про всі фінансові операції, що здійснювалися за допомогою установи, за період перевірки (далі - Форма 1);
форма 2. Інформація (у формі таблиці в електронній формі у форматі xlsx ) про всі платіжні операції, що здійснювались за допомогою установи, за період перевірки (далі - Форма 2);
форма 3. Інформація (у формі таблиці в електронній формі у форматі xlsx ) про всі платіжні операції, здійснені установою на користь клієнтів, з якими встановлені ділові відносини, за період перевірки в розрізі послуг, за які здійснювалися платіжні операції (далі - Форма 3);
форма 4. Перелік клієнтів установи зі встановленими / переоціненими рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії РЕР(2) (далі - Форма 4);
Форма 5. Інформація (у формі таблиці) про платника (ініціатора платіжної операції) / отримувача за платіжною операцією (далі - Форма 5).
Додатково звертаємо увагу, що відповідно до пункту 78 розділу IV Положення № 90 Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду має право запитувати в установи інформацію (в електронній або паперовій формі у визначених форматі, структурі та носіях надання такої інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення, ураховуючи письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності установи шляхом надання відповідного запиту.
Згідно з пунктом 79 розділу IV Положення № 90 установа зобов'язана на запит Національного банку своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, формі збережену на визначених носіях надання такої інформації достовірну інформацію, матеріали, дані відеоархіву, документи (їх копії та/або витяги з них) (незалежно від того, є / немає грифа обмеження доступу), в яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, які можуть бути надані в письмовій формі.
Щодо першого питання Листа.
Національний банк зазначає, що з огляду на назви Форм 1-5 та заголовки їхніх колонок, Форми 1 та 4 стосуються всіх установ, а Форми 2, 3 та 5 -виключно установ, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
Відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 04.04.2024 № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду" (далі - Постанова № 37) установи зобов'язані забезпечити налаштування та автоматизацію формування типових форм відповідей, наведених у додатку 2 до Положення № 90, не пізніше трьох календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності Постанова № 37, тобто до 31.07.2024.
Щодо другого питання Листа.
Заходи, які суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) зобов'язані вживати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є РЕР, додатково до належної перевірки клієнта визначені в частині чотирнадцятій статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі -Закон про ПВК/ФТ).
Водночас звертаємо увагу, що згідно з абзацами шостим, сьомим частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ обсяг дій СПФМ щодо заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
СПФМ повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є РЕР, з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.
Якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також СПФМ не виявлено ознак, що ділові відносини з такою особою становлять ризики, властиві політично значущим особам, такий СПФМ не вживає (припиняє вживати) щодо неї заходів, визначених пунктами 2-4 частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ (абзац десятий частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ).
Крім того, звертаємо увагу, що в листі від 06.02.2024 № 25-0005/9103 Національний банк надав роз'яснення та рекомендації щодо застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які належать до категорії РЕР.
Таким чином, у Формі 4 має відображатися інформація про перелік клієнтів, щодо яких установою як СПФМ було встановлено та відповідно до вимог пунктів 14, 20, 21 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 (зі змінами), зафіксовано факт їх належності до категорії РЕР.
_________________________
1. Установи - страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк; оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; оператори платіжних систем; філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України; інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк (пункт 1 розділу І Положення № 90).
2. PEP - особи, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами.
Заступник ГоловиДмитро ОЛІЙНИК
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)