• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду

Національний банк України  | Постанова від 04.04.2024 № 37
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.04.2024
 • Номер: 37
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.04.2024
 • Номер: 37
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 24.04.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
04.04.2024 № 37
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду
Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 3, 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", статей 1, 4, 5 Закону України "Про санкції", з метою підвищення ефективності нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що додається.";
3) пункт 2 виключити.
2. Унести зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, виклавши його в новій редакції (далі - Положення), що додається.
3. Національний банк проводить виїзні перевірки, які розпочаті до набрання чинності цією постановою, та оформляє їх результати відповідно до вимог Положення в редакції, яка діяла до набрання чинності цією постановою.
4. Суб'єкти, зазначені в пункті 1 розділу І Положення, зобов'язані забезпечити налаштування та автоматизацію формування типових форм відповідей, наведених у додатках 1, 2 до Положення, не пізніше трьох календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності ця постанова.
5. Департаменту фінансового моніторингу (Анна Липська) після офіційного опублікування довести до відома суб'єктів, зазначених у пункті 1 розділу І Положення, інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30 червня 2020 року № 90
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 04 квітня 2024 року № 37)
Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)