Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення від 28.07.2020 №107
Остання редакція від 28.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення

Дата 28.07.2020

Номер 107

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 29.07.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28 липня 2020 року № 107
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
1. Затвердити Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (далі – Положення), що додається.
2. Установити, що установи:
1) уживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлюються з дати набрання чинності Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), необхідних заходів відповідно до вимог Закону;
2) уживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом (далі – наявні клієнти), заходів з належної перевірки, виявлення фактів належності клієнтів (їх кінцевих бенефіціарних власників) до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами, переоцінки ризику ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог Положення під час здійснення процедур планової актуалізації/уточнення установою даних про таких клієнтів у строки, встановлені установою в наявних внутрішніх документах відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу, до набрання чинності Законом.
Щодо наявних клієнтів, які не підтримують ділових відносин з установою (крім тих, ризик ділових відносин з якими є високим), зазначені заходи можуть здійснюватись і понад установлені строки під час звернення такого клієнта до установи, але до проведення фінансових операцій, ініційованих клієнтом;
3) звітують до спеціально уповноваженого органу щодо порогових фінансових операцій політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов’язаних із політично значущими особами, які не мали такого статусу відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", починаючи з дати виявлення установою факту належності відповідного клієнта до політично значущої особи, члена його сім’ї та/або особи, пов’язаної з політично значущою особою;
4) забезпечують налаштування та автоматизацію необхідних процесів установи відповідно до вимог Положення не пізніше 31 грудня 2020 року.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
1) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036;
2) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 121 "Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1088/8409;
3) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 квітня 2004 року № 336 "Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 травня 2004 року за № 581/9180;
4) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 квітня 2006 року № 5720 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 570/12444;
5) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 10 травня 2007 року № 7288 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 травня 2007 року за № 539/13806;
6) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 серпня 2008 року № 951 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за № 1023/15714;
7) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 року № 102 "Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 травня 2011 року за № 600/19338;
8) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05 березня 2013 року № 712 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 770/23302;
9) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 жовтня 2015 року № 2481 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2015 року за № 1335/27780;
10) постанову Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 "Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів";
11) постанову Правління Національного банку України від 17 квітня 2018 року № 43 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів".
4. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор Береза) забезпечити розміщення цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 25
( Аркуш погодження додається. )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
28 липня 2020 року № 107
Положення
про здійснення установами фінансового моніторингу
Офіційно опубліковано 29.07.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28 липня 2020 року № 107
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
1. Затвердити Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (далі – Положення), що додається.
2. Установити, що установи:
1) уживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлюються з дати набрання чинності Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), необхідних заходів відповідно до вимог Закону;
2) уживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом (далі – наявні клієнти), заходів з належної перевірки, виявлення фактів належності клієнтів (їх кінцевих бенефіціарних власників) до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами, переоцінки ризику ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог Положення під час здійснення процедур планової актуалізації/уточнення установою даних про таких клієнтів у строки, встановлені установою в наявних внутрішніх документах відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу, до набрання чинності Законом.
Щодо наявних клієнтів, які не підтримують ділових відносин з установою (крім тих, ризик ділових відносин з якими є високим), зазначені заходи можуть здійснюватись і понад установлені строки під час звернення такого клієнта до установи, але до проведення фінансових операцій, ініційованих клієнтом;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!