Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.12.2020 №4925/ІПК/99-00-04-05-03-06
Остання редакція від 02.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.12.2020

Номер 4925/ІПК/99-00-04-05-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.12.2020 N 4925/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що перебуває на обліку як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність та з 03.09.2020 р. зареєстрований фізичною особою - підприємцем.
У зв'язку із зазначеним, платник податків просить надати консультацію з наступних питань:
- чи зобов'язана фізична особа в даному випадку подати до контролюючого органу заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" у зв'язку із початком підприємницької діяльності?
- яким чином (до якого числа якого місяця) і в якому розмірі фізичною особою повинно бути сплачено єдиний внесок за вересень 2020 року, як фізичною особою - підприємцем? Чи зобов'язана фізична особа сплачувати, починаючи з 01 жовтня 2020 року, двічі єдиний внесок: як фізична особа - підприємець і як особа, що не призупинила незалежну професійну діяльність?
- яким чином може бути усунуто подвійне оподаткування єдиного внеску (якщо воно виникає) в даному випадку?
Щодо подачі заяви за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" у зв'язку із початком підприємницької діяльності.
Першоджерелом даних щодо реєстрації юридичних, фізичних осіб - підприємців є відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) згідно із Законом України від 15 травня 2003 року N 755-ІV " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755).
Порядок взяття на облік у контролюючих органах самозайнятих осіб та фізичних осіб - підприємців, як платників податків, визначено у Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (далі - Порядок).
Відповідно до п. 6.1 розділу VI Порядку взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом N 755 контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, які надходять з ЄДР.
Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності (п. 6.7 розділу VI Порядку).
За даними Реєстру самозайнятих осіб Ви перебуваєте на обліку в контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності (адвокат).
Отже, в зазначеному випадку відсутня необхідність в поданні заяви за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" у зв'язку з початком підприємницької діяльності.
Щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичною особою підприємцем, який одночасно є особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Згідно з п. 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VІ " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності є платниками єдиного внеску.
Єдиний внесок для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464).
Так, відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464, у разі якщо платник єдиного внеску, визначений п. 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464, не отримав дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Водночас, платниками єдиного внеску, відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону є, зокрема, фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом N 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону N 2464).
Згідно з нормами частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для зазначених категорій платників єдиного внеску встановлено у розмірі 22 відс. до бази нарахування єдиного внеску.
Відповідно до абзацу третього частини восьмої ст. 9 Закону N 2464 фізичні особи - підприємці, у тому числіті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (частина друга ст. 6 Закону N 2464).
Разом з тим висновок Верховного Суду від 02.09.2019 р. у зразковій справі N 520/3939/19, яке Велика Палата Верховного Суду постановою від 04.12.2019 р. залишила без змін, полягає в такому.
За наявного правового регулювання взяття та перебування на обліку платника єдиного внеску фізичної особи - підприємця з ознакою провадження незалежної професійної діяльності не передбачено.
Взяття контролюючим органом на облік особи як платника єдиного внеску фізичної особи - підприємця та внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб унеможливлює нарахування єдиного внеску за іншим типом платника без прийняття відповідних рішень і внесення змін щодо попереднього обліку особи у спосіб, визначений законом і підзаконними нормативно-правовими актами.
Підзаконний нормативно-правовий акт спеціальної облікової політики в частині визначення такої категорії платників єдиного внеску, як фізичної особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності не відповідає ст. 4 Закону N 2464.
Зміна контролюючим органом обліку особи платника єдиного внеску в спосіб, не встановлений Законом або встановлений підзаконним нормативно-правовим актом, який не відповідає Закону в цій частині, та нарахування на підставі таких дій єдиного внеску суперечить принципам законності та належного врядування.
Враховуючи викладене, у платника, який не подавав заяву форми 1-ЄСВ для взяття на облік платником єдиного внеску як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність відсутні підстави перебувати на обліку в контролюючих органах платником єдиного внеску як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність. Разом з цим, зазначене не звільняє особу, що здійснює незалежну професійну діяльність від обов'язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону N 2464.
Щодо усунення подвійного оподаткування єдиного внеску.
Законом України від 13.05.2020 р. N 592-IX "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" внесено зміни до Закону N 2464, які набирають чинності з 01 січня 2021 року, зокрема, ст. 4 Закону N 2464 доповнено частиною п'ятою, відповідно до якої особи, зазначені у п. 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік як фізичнихосіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.12.2020 N 4925/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що перебуває на обліку як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність та з 03.09.2020 р. зареєстрований фізичною особою - підприємцем.
У зв'язку із зазначеним, платник податків просить надати консультацію з наступних питань:
- чи зобов'язана фізична особа в даному випадку подати до контролюючого органу заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" у зв'язку із початком підприємницької діяльності?
- яким чином (до якого числа якого місяця) і в якому розмірі фізичною особою повинно бути сплачено єдиний внесок за вересень 2020 року, як фізичною особою - підприємцем? Чи зобов'язана фізична особа сплачувати, починаючи з 01 жовтня 2020 року, двічі єдиний внесок: як фізична особа - підприємець і як особа, що не призупинила незалежну професійну діяльність?
- яким чином може бути усунуто подвійне оподаткування єдиного внеску (якщо воно виникає) в даному випадку?
Щодо подачі заяви за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" у зв'язку із початком підприємницької діяльності.
Першоджерелом даних щодо реєстрації юридичних, фізичних осіб - підприємців є відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) згідно із Законом України від 15 травня 2003 року N 755-ІV " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755).
Порядок взяття на облік у контролюючих органах самозайнятих осіб та фізичних осіб - підприємців, як платників податків, визначено у Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (далі - Порядок).

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +