Щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.11.2021 №4547/ІПК/99-00-21-02-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.11.2021

Номер 4547/ІПК/99-00-21-02-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2021 N 4547/ІПК/99-00-21-02-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - Повідомлення) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
У Компанії виникає наступне питання: "який код необхідно зазначити при заповненні графи 10 "Код звітного статусу учасника міжнародної групи компаній" Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2020 рік, якщо платник податків не виконує жодної ролі у поданні Звіту про контрольовані операції за 2020 рік в розрізі країн, а такий звіт готує материнська компанія групи?".
Згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та Повідомлення.
Звіт про контрольовані операції та Повідомлення подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Форму та Порядок складання Повідомлення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 839, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 2021 року за N 278/35900 (далі - Наказ N 839). Наказом Міністерства фінансів України від 27 серпня 2021 року N 484, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2021 року N 1236/36858 (далі - Наказ N 484) затверджено зміни до Порядку, а також до форми Повідомлення, які спрощують заповнення окремих її граф для платників податків. Оновлена редакція форми Повідомлення, яка враховує положення Наказу N 484, доступна для заповнення в Електронному кабінеті (електронна форма J1800102).
Відповідно до п. 9 Розділу ІІ Порядку складання Повідомлення затвердженого Наказом N 839, із змінами, внесеними згідно з Наказом N 484, у графі 10 зазначається код, який відповідає ролі платника податків у поданні звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній(далі - Звіт). Залежно від обставин, визначених пп. 39.4.10 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, зазначається один із таких кодів:
платник податків є материнською компанією МГК - CBC701;
материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту - CBC702;
платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і не уповноважений на подання Звіту - СВС709;
відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника МГК на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачено його подання - СВС709. У цьому разі у графі 15 Повідомлення має зазначатися код "CBC809".
Враховуючи наведене, якщо платник податків є учасником МГК, а Звіт подає материнська компанія МГК, то платник податків у графі 10 зазначає код "CBC709".
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2021 N 4547/ІПК/99-00-21-02-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - Повідомлення) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
У Компанії виникає наступне питання: "який код необхідно зазначити при заповненні графи 10 "Код звітного статусу учасника міжнародної групи компаній" Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2020 рік, якщо платник податків не виконує жодної ролі у поданні Звіту про контрольовані операції за 2020 рік в розрізі країн, а такий звіт готує материнська компанія групи?".
Згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та Повідомлення.
Звіт про контрольовані операції та Повідомлення подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Форму та Порядок складання Повідомлення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 839, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 2021 року за N 278/35900 (далі - Наказ N 839). Наказом Міністерства фінансів України від 27 серпня 2021 року N 484, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2021 року N 1236/36858 (далі - Наказ N 484) затверджено зміни до Порядку, а також до форми Повідомлення, які спрощують заповнення окремих її граф для платників податків. Оновлена редакція форми Повідомлення, яка враховує положення Наказу N 484, доступна для заповнення в Електронному кабінеті (електронна форма J1800102).

30 днiв передплати безкоштовно!