Щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) із доходів у вигляді заробітної плати працівників

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.09.2020 №3836/ІПК/99-00-04-05-03-06
Остання редакція від 14.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.09.2020

Номер 3836/ІПК/99-00-04-05-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3836/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі  Кодекс) розглянула звернення щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) із доходів у вигляді заробітної плати працівників та в межах компетенції повідомляє.
Товариство повідомило, що має відокремлені підрозділи, територіально розташовані не за місцезнаходженням (основним місцем обліку) Товариства.
Відокремлені підрозділи не мають власного балансу, не мають розрахункових рахунків в банках та не ведуть самостійно бухгалтерський і податковий облік.
У зв'язку з зазначеною ситуацією Товариство запитує:
- чи зобов'язаний відокремлений підрозділ (філія) юридичної особи подавати до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП про об'єкти оподаткування за умови, що такий відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати податки та збори до бюджету, вести податковий облік, подавати податкову звітність;
- чи зобов'язана стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах юридична особа - головне підприємство, щодо відокремлених підрозділів (філій) з метою сплати податків та зборів з доходів найманих працівників, які працюють у відокремлених підрозділах юридичної особи, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП з поміткою про взяття на облік за неосновним місцем обліку;
- до якого бюджету сплачується податок на доходи фізичних осіб за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- до якого бюджету сплачується військовий збір за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- до якого бюджету сплачується єдиний внесок за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- в якому електронному кабінеті має відображатись сплата податків - відокремленого підрозділу чи головного підприємства;
- які форми звітності та до яких ДПС (яких областей) повинне подавати головне управління для відображення доходів, отриманих фізичними особами - працівниками відокремлених підрозділів з метою звітування про утримані та нараховані податки та збори;
- чи зараховується оплата податків та зборів, здійснена за працівників відокремленого підрозділу, в рахунок зобов'язань головного підприємства по сплаті податків та зборів, або навпаки.
Щодо питань:
- чи зобов'язаний відокремлений підрозділ (філія) юридичної особи подавати до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП про об'єкти оподаткування за умови, що такий відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати податки та збори до бюджету, вести податковий облік, подавати податкову звітність;
- чи зобов'язана стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах юридична особа - головне підприємство, щодо відокремлених підрозділів (філій) з метою сплати податків та зборів з доходів найманих працівників, які працюють у відокремлених підрозділах юридичної особи, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП з поміткою про взяття на облік за неосновним місцем обліку.
Підпунктом 15.1 п. 15 ст. 15 Кодексу встановлено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.
Згідно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування) - неосновне місце обліку.
Об'єктами оподаткування є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів.
Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того чи іншого податку та збору (п. 63.2 ст. 63 Кодексу).
Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих згідно із Законом України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами (п. 64.1 ст. 64 Кодексу).
Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.2014 р. за N 503/25280, із змінами (далі - Порядок N 1588).
Згідно з пунктом 8.2 розділу VIII Порядку N 1588 відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.
Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.
Згідно з пунктом 8.4. розділу VIII Порядку N 1588 повідомлення N 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Згідно з пунктом 8.3 розділу VIII Порядку N 1588 якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII Порядку N 1588.
Відповідно до п. 7.2. розділу VII Порядку N 1588 для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою N 17-ОПП.
Враховуючи викладене, за результатами розгляду звернення встановлено таке.
Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 р. N 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 р. за N 974/27419, зі змінами (далі - Порядок N 666).
Відповідно до п. 1 Порядку N 666 в полі N 3 реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів друкується код клієнта за ЄДРПОУ.
При цьому, відповідно до пп. 2 п. 3 Порядку N 666 в полі N 3 реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті підприємством за відокремлений підрозділ, що має код за ЄДРПОУ, грошового зобов'язання з податку, - вказується код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата. При цьому у полі N 4 реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа на сплату грошового зобов'язання з податку друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу.
Щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати найманих працівників, які працюють у неуповноваженому відокремленому підрозділі, та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу
Підпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено, що поняття "відокремлені підрозділи" для цілей розділу IV Кодексу вживається у значенні, визначеному Господарським кодексом України (далі - ГКУ).
Відповідно до ст. 64 ГКУ підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, відповідно до якої податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексуУкраїни (далі - БКУ).
Статтею 64 БКУ встановлено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
Відповідно до пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а у випадках, передбачених Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).
Отже, якщо платник податку - Товариство має структурний підрозділ, територіально розташований не за місцезнаходженням (основним місцем обліку) Товариства, в якому працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов'язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) такого підрозділу (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.
При цьому при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням (розташуванням) підрозділу (неосновне місце обліку) в полі N 3 платіжного доручення відповідно до Порядку N 666 необхідно вказувати код юридичної особи, яка стала на облік як платник окремих видів податків.
Щодо сплати до бюджету військового збору із доходів у вигляді заробітної плати найманих працівників, які працюють у неуповноваженому відокремленому підрозділі, та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу
Статтею 29 БКУ визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.
До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу закріплені за місцевими бюджетами (п. 29.1 ст. 29 БКУ).
Відповідно до п. 12 частини другої ст. 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.
Одночасно, відповідно до пп. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Кодексу податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.
Водночас норма пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу регламентує порядок перерахування податку за відокремлені підрозділи до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому цього підпункту норма для військового збору не може бути застосована.
Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважені відокремлені (структурні) підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.
При цьому відповідно до Порядку N 666 при сплаті до бюджету військового збору до бюджету в полі N 3 платіжного доручення необхідно вказувати код юридичної особи головного підприємства.
Щодо сплати до бюджету єдиного внеску за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу
Пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) визначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Відповідно до п. 4 частини другої ст. 6 Закону N 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звітність та сплачувати до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Згідно з частиною другою розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. N 449 сплата єдиного внеску здійснюється за місцем обліку такого платника в національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на відповідні рахунки контролюючих органів, відкриті в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь.
Отже, сплата єдиного внеску та подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску здійснюються платником за основним місцем його обліку.
Відповідно до п. 5 Порядку N 666 при сплаті єдиного внеску у полі N 3 "Призначення платежу" розрахункового документа друкується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), який здійснює сплату.
Щодо відображення в електронному кабінеті сплати податків
Електронний кабінет функціонує за принципами, визначеними п. 421.1 ст. 421 Кодексу.
Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом, зокрема, автоматизованого визначення рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків.
Платники податків в меню "Стан розрахунків з бюджетом" приватної частини Електронного кабінету мають доступ до своїх особових рахунків (його відокремлених підрозділів) зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.
Щодо подання форм звітності для відображення доходів, отриманих фізичними особами - працівниками відокремлених підрозділів, утримання та нарахування податків та зборів
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 111/26556.
Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
У формі, яка подається за неуповноважений відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) такого підрозділу.
Крім того, п. 1 розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435, встановлено, що звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску у контролюючих органах.
Щодо зарахування оплати податків та зборів, здійсненої за працівників відокремленого підрозділу, в рахунок зобов'язань головного підприємства по сплаті податків та зборів, або навпаки
З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань, зокрема з питання зарахування оплати податків та зборів, здійсненої за працівників відокремленого підрозділу, в рахунок зобов'язань головного підприємства по сплаті податків та зборів, або навпаки.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3836/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі  Кодекс) розглянула звернення щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) із доходів у вигляді заробітної плати працівників та в межах компетенції повідомляє.
Товариство повідомило, що має відокремлені підрозділи, територіально розташовані не за місцезнаходженням (основним місцем обліку) Товариства.
Відокремлені підрозділи не мають власного балансу, не мають розрахункових рахунків в банках та не ведуть самостійно бухгалтерський і податковий облік.
У зв'язку з зазначеною ситуацією Товариство запитує:
- чи зобов'язаний відокремлений підрозділ (філія) юридичної особи подавати до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП про об'єкти оподаткування за умови, що такий відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати податки та збори до бюджету, вести податковий облік, подавати податкову звітність;
- чи зобов'язана стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах юридична особа - головне підприємство, щодо відокремлених підрозділів (філій) з метою сплати податків та зборів з доходів найманих працівників, які працюють у відокремлених підрозділах юридичної особи, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. N 20-ОПП з поміткою про взяття на облік за неосновним місцем обліку;
- до якого бюджету сплачується податок на доходи фізичних осіб за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- до якого бюджету сплачується військовий збір за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- до якого бюджету сплачується єдиний внесок за неуповноважений відокремлений підрозділ та який код ЄДРПОУ зазначається в призначенні платежу;
- в якому електронному кабінеті має відображатись сплата податків - відокремленого підрозділу чи головного підприємства;

30 днiв передплати безкоштовно!