Щодо повернення коштів з єдиного рахунка

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.09.2021 №3395/ІПК/99-00-12-09-04-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.09.2021

Номер 3395/ІПК/99-00-12-09-04-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.09.2021 N 3395/ІПК/99-00-12-09-04-06
Державна податкова служба України розглянула звернення фізичної особи - підприємця на отримання індивідуальної податкової консультації щодо повернення коштів з єдиного рахунка та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, повідомляє таке.
Згідно з пунктом 10 Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321, з єдиного рахунка кошти перераховуються:
на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
на поточний рахунок платника в установі банку - помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу, та помилково сплачені суми єдиного внеску.
Відповідно до розділу ІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.09.2019 р. N 60, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 р. за N 370/33341 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. N 127) (далі - Порядок N 60), платник податків має право на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, відкритого на ім'я ДПС у Казначействі.
Заява про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені (далі - заява) подається платником податків до територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника виключно в електронній формі через сервіс "Електронний кабінет" (документ "Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені" за формою J/F1302002).
Подана в електронній формі заява платника податків автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації відображається в Є-Журналі опрацювання заяв (далі - Є-Журнал).
Заява платника податків, внесена до Є-Журналу, розглядається підрозділом територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника податків, на який покладено функцію з формування електронних висновків, шляхом перевірки наявності коштів на єдиному рахунку, відповідності заявлених до повернення платником податків сум коштів наявним даним у єдиній картці такого платника.
За результатами опрацювання заяви підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС такої заяви вноситься відповідна відмітка до Є-Журналу.
У разі відмови в задоволенні заяви підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, готує та направляє платнику податків через сервіс "Електронний кабінет" письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
На заяви, щодо яких у Є-Журналі встановлено відмітки про підтвердження повернення коштів підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, здійснюється накладання кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника) цього підрозділу не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС такої заяви.
Інформація про повернення, щодо якого у Є-Журналі внесено відмітку про підтвердження повернення відповідної суми коштів, автоматично вноситься до Реєстру узгоджених повернень, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС.
Сформовані електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 третього робочого дня після надходження заяви ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання (пункт 9 розділу ІІІ Порядку N 60).
Електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені надсилаються ДПС до Казначейства у межах залишку коштів на єдиному рахунку (пункт 2 розділу VІ Порядку N 60).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надана така консультація.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.09.2021 N 3395/ІПК/99-00-12-09-04-06
Державна податкова служба України розглянула звернення фізичної особи - підприємця на отримання індивідуальної податкової консультації щодо повернення коштів з єдиного рахунка та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, повідомляє таке.
Згідно з пунктом 10 Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321, з єдиного рахунка кошти перераховуються:
на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
на поточний рахунок платника в установі банку - помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу, та помилково сплачені суми єдиного внеску.
Відповідно до розділу ІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.09.2019 р. N 60, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 р. за N 370/33341 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. N 127) (далі - Порядок N 60), платник податків має право на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, відкритого на ім'я ДПС у Казначействі.
Заява про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені (далі - заява) подається платником податків до територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника виключно в електронній формі через сервіс "Електронний кабінет" (документ "Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені" за формою J/F1302002).

30 днiв передплати безкоштовно!