Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Висновок, Форма, Порядок від 11.02.2019 №60
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Висновок, Форма, Порядок

Дата 11.02.2019

Номер 60

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.02.2019 № 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 370/33341
Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
Відповідно до статті 43 глави 1, статті 102 глави 9 розділу II, статті 166, пункту 179.8 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України , частини другої статті 45 глави 8 розділу II та частини другої статті 78 глави 12 розділу III Бюджетного кодексу України , Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 15 грудня 2015 року № 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124;
від 06 квітня 2018 року № 417 "Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за № 533/31985.
3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, та застосовується щодо повернення платежів, належних:
державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу;
місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С., Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної служби України


О. Власов

Т. Слюз


Л.О. Євдоченко

К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
11 лютого 2019 року № 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 370/33341
ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені
( У тексті Порядку абревіатуру "ДФС" замінено абревіатурою "ДПС"
згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм інформаційного обміну:
між ДПС, територіальними органами ДФС та Казначейством і територіальними органами Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС;
між територіальними органами ДПС та місцевими фінансовими органами в процесі погодження електронних висновків та/або електронних повідомлень про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.
2. Дія цього Порядку не поширюється на:
відшкодування податку на додану вартість;
повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та грошової застави;
повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення;
повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;
повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;
виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.
3. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Бюджетному кодексі України, Законах України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
II. Опрацювання заяв платників податків на повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
1. Платник податків має право на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, відкритого на ім'я ДПС у Казначействі.
Заява подається платником податків до територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника виключно в електронній формі через сервіс "Електронний кабінет", що функціонує відповідно до статті 42-1 розділу II Податкового кодексу України, з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
У разі повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені платник податків у заяві зазначає суму, дату сплати і реквізити з розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок, та поточний рахунок платника податку в установі банку, на який необхідно повернути такі кошти.
2. Подана в електронній формі заява платника податків про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації відображається в Є-Журналі опрацювання заяв на повернення коштів з єдиного рахунка (далі - Є-Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС.
Є-Журнал містить, зокрема, такі дані:
податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);
найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);
дату та номер заяви про повернення коштів з єдиного рахунка;
суму помилково та/або надміру сплачених коштів на єдиний рахунок;
дату сплати і реквізити розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок;
поточний рахунок платника податків в установі банку, на який необхідно перерахувати кошти.
3. Заява платника податків, внесена до Є-Журналу, розглядається підрозділом територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника податків, на який покладено функцію з формування електронних висновків, шляхом перевірки наявності коштів на єдиному рахунку, відповідності заявлених до повернення платником податків сум коштів наявним даним у єдиній картці такого платника.
За результатами опрацювання заяви підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС такої заяви вноситься відповідна відмітка до Є-Журналу.
У разі відмови в задоволенні заяви про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платнику податків підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, готує та направляє платнику податків через сервіс "Електронний кабінет" письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
4. На заяви, щодо яких у Є-Журналі встановлено відмітки про підтвердження повернення коштів підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, здійснюється накладання кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника) цього підрозділу у строки, визначені в пункті 3 цього розділу.
Інформація про повернення, щодо якого у Є-Журналі внесено відмітку про підтвердження повернення відповідної суми коштів, автоматично вноситься до Реєстру узгоджених повернень, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС.
( Порядок доповнено розділом II згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
III. Опрацювання заяв платників податків на повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум та формування електронних висновків
1. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу (далі - податкова декларація)), поданої до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.
Заява може бути подана платником до територіального органу ДПС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
2. У заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок), та визначає напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:
на поточний рахунок платника податку в установі банку;
на єдиний рахунок (у разі його використання);
на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету;
у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.
3. У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу , такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
4. Після надходження до територіального органу ДПС подана в електронній формі заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації вноситься до Журналу опрацювання заяв на повернення (далі - Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДПС.
Внесення до Журналу інформації щодо заяви, поданої платником у паперовому вигляді, здійснюється працівником підрозділу, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу.
Журнал містить, зокрема, такі дані:
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб);
дата та номер заяви про повернення коштів;
назва помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
сума помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
дата сплати і реквізити, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок);
напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються, тощо.
Заява платника, внесена до Журналу, розглядається структурними підрозділами територіального органу ДПС, що виконують функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу та погашення боргу.
5. Якщо за результатами розгляду заяви підрозділом територіального органу ДПС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, встановлено правомірність повернення коштів, працівник цього підрозділу вносить до Журналу відмітку про правомірність повернення відповідної суми коштів.
Внесення до Журналу відмітки про правомірність повернення коштів здійснюється не пізніше 18:00:
дев’ятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних державному бюджету;
одинадцятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.
У разі якщо за результатами розгляду заяви правомірність повернення коштів не встановлено, у строки, визначені абзацами другим-четвертим цього пункту, підрозділ територіального органу ДПС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
6. Після внесення до Журналу відмітки підрозділу територіального органу ДПС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, підрозділ територіального органу ДПС, що виконує функції з погашення боргу, проставляє у Журналі відмітку про наявність або відсутність податкового боргу та правомірність або неправомірність за таких умов повернення коштів.
Внесення відмітки про правомірність або неправомірність повернення здійснюється підрозділом територіального органу ДПС, що виконує функції з погашення боргу, не пізніше 18:00:
восьмого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних державному бюджету;
десятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.
У разі якщо за результатами розгляду заяви правомірність повернення коштів не встановлено, у строки, визначені абзацами другим-четвертим цього пункту, підрозділ територіального органу ДПС, що виконує функції з погашення боргу, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
7. На заяви, щодо яких у Журналі встановлено відмітки підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків, зборів, платежів та погашення боргу, здійснюється накладання кваліфікованих електронних підписів керівників (заступників керівників) цих підрозділів у строки, визначені в абзацах другому-четвертому пунктів 5, 6 цього розділу.
Інформація про повернення, щодо якого у Журналі здійснено накладання кваліфікованих електронних підписів керівників (заступників керівників) підрозділів територіального органу ДПС, що виконують функції з адміністрування відповідних податків, зборів, платежів та погашення боргу, автоматично вноситься до Реєстру узгоджених повернень, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДПС.
Реєстр узгоджених повернень містить, зокрема, дані про податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті), найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб), дату та номер заяви про повернення коштів, назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, суму помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу або коштів, сплачених на єдиний рахунок, дату сплати і реквізити, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок) або реквізити єдиного рахунку, на який помилково та/або надміру сплачені кошти, напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються.
Опрацювання Реєстру узгоджених повернень здійснюється шляхом формування електронних висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі - електронні висновки) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку структурним підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування таких електронних висновків.
8. Формування електронних висновків здійснюється територіальними органами ДПС щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з урахуванням календарної черговості розміщення інформації у Реєстрі узгоджених повернень.
На кожний сформований електронний висновок накладаються кваліфіковані електронні підписи керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, що сформував висновок, керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС та кваліфікована електронна печатка такого органу.
Кваліфіковані електронні підписи та кваліфікована електронна печатка накладаються:
за платежами, сплаченими на єдиний рахунок, - не пізніше 18:00 другого робочого дня після надходження до територіального органу ДПС заяви;
за платежами, належними державному бюджету,- не пізніше 16:00 шостого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви;
за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами,- не пізніше 18:00 восьмого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви.
9. Сформовані електронні висновки про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 шостого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.
Сформовані електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 третього робочого дня після надходження заяви ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.
Електронні висновки про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім платежів, які сплачені у 2016 році до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - непідконтрольні території), та акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), направляються до Казначейства для виконання за умови їх погодження з відповідними місцевими фінансовими органами.
( Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
VI. Опрацювання даних про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб та формування реєстру їх повернення
1. Надміру утримані (сплачені) суми податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) за результатами звітного податкового року підлягають поверненню на підставі поданої платником податків податкової декларації з урахуванням положень статті 166 та пункту 179.8 статті 179 Кодексу .
У разі надходження до територіального органу ДПС податкової декларації, в якій задекларовано право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО, засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДПС вноситься запис до Журналу повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданої платником податків податкової декларації (далі - Журнал повернення ПДФО).
2. Журнал повернення ПДФО містить, зокрема,такі дані:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків;
дата подання та номер податкової декларації, в якій платником податків задекларовано право на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО;
сума ПДФО, задекларованого до повернення з бюджету, зазначена у податковій декларації;
реквізити поточного рахунку платника податку в установі банку для перерахування сум ПДФО (за наявності) або адреса, зазначена в декларації, для надсилання коштів поштовим переказом;
сума узгодженого територіальним органом ДПС ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, за кожною податковою декларацією та дата її узгодження.
3. Журнал повернення ПДФО формується автоматично протягом операційного дня з дня реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі органів ДПС податкових декларацій платників податків у хронологічному порядку їх надходження.
У разі якщо за результатами розгляду податкової декларації підрозділом відповідного територіального органу ДПС, який виконує функції з адміністрування ПДФО, підтверджено суми, що мають бути повернуті, не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання територіальним органом ДПС податкової декларації працівник цього підрозділу вносить до Журналу повернення ПДФО інформацію щодо суми, яка підлягає поверненню, з одночасним встановленням у Журналі повернення ПДФО відмітки про правомірність такого повернення.
4. Інформація про податкові декларації, щодо яких у Журналі повернення ПДФО підрозділом територіального органу ДПС, який виконує функції з адміністрування ПДФО, встановлено відмітку про суму ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, підлягає включенню до Реєстру повернення ПДФО, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДПС та є сукупністю сформованих електронних повідомлень про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданих платниками податків податкових декларацій, форму яких визначено у додатку 2 до цього Порядку (далі - електронне повідомлення).
На кожне сформоване електронне повідомлення, включене до Реєстру повернення ПДФО, накладаються кваліфіковані електронні підписи керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, що підтвердив право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО, керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС та кваліфікована електронна печатка такого органу не пізніше 18:00 восьмого робочого дня до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання територіальним органом ДПС податкової декларації.
Сформовані електронні повідомлення з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 шостого робочого дня до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання територіальним органом ДПС податкової декларації ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.
Електронні повідомлення (крім електронних повідомлень про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій) направляються до Казначейства для виконання за умови їх погодження з відповідними місцевими фінансовими органами.
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
V. Інформаційна взаємодія територіальних органів ДПС та місцевих фінансових органів у процесі погодження електронного висновку та електронного повідомлення
1. За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім випадків повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації), територіальний орган ДПС формує електронний висновок з накладанням кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки такого територіального органу ДПС у термін, визначений абзацом п’ятим пункту 8 розділу III цього Порядку.
У разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації територіальний орган ДПС здійснює накладання на електронне повідомлення кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки такого територіального органу ДПС у термін, визначений абзацом третім пункту 4 розділу IV цього Порядку.
Електронний висновок за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій, акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), та/або електронне повідомлення (крім електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій) є доступними для перегляду відповідним місцевим фінансовим органом з моменту накладання кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС.
Разом з електронним висновком на повернення за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), відповідним місцевим органам надається доступ до інформації про суму, дату сплати та реквізити платіжного документа.
Доступ місцевого фінансового органу до електронного висновку та/або електронного повідомлення забезпечується засобами приватної частини сервісу "Електронний кабінет платника".
2. Відповідний місцевий фінансовий орган не пізніше 15:00 другого робочого дня, наступного за днем отримання доступу до електронного висновку та/або електронного повідомлення, погоджує такий електронний висновок та/або електронне повідомлення шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи та кваліфікованої електронної печатки такого місцевого фінансового органу.
3. У разі повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів непідконтрольних територій, електронний висновок про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у 2016 році, акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), та/або електронне повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО (крім електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році) на підставі поданої платником податків податкової декларації є доступними для перегляду Донецькою або Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією відповідно до пункту 24-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
Донецька та/або Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом терміну, встановленого у пункті 2 цього розділу, погоджують отримані електронні висновки та/або електронні повідомлення шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи та кваліфікованої електронної печатки такого місцевого фінансового органу.
4. Обмін інформацією між територіальними органами ДПС та місцевими фінансовими органами здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
( Розділ V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
VI. Інформаційна взаємодія ДПС та Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені
1. Інформаційна взаємодія ДПС та Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, пені та надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації здійснюється з використанням каналів зв'язку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - СІТС НСКЗ).
У разі відсутності технічної можливості передання даних з використанням каналів конфіденційного зв’язку СІТС НСКЗ таке передання здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, зазначаються в окремому протоколі обміну інформацією між ДПС та Казначейством.
Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється ДПС та Казначейством з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.
ДПС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують виключно захищені носії особистих ключів.
Інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, має оброблятися в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС та Казначейства із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
2. У рамках інформаційної взаємодії щодня до 17:00 (крім вихідних, святкових та неробочих днів) ДПС направляє до Казначейства електронні висновки та/або електронні повідомлення.
Електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені надсилаються ДПС до Казначейства у межах залишку коштів на єдиному рахунку.
Електронні висновки та/або електронні повідомлення направляються до Казначейства у форматі XML. Блок даних кожного висновку та/або повідомлення представляється у вигляді окремого XML-документа версії 1.0 з кодуванням windows-1251.
На кожний електронний висновок, який ДПС направляє до Казначейства, накладаються:
два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС у разі повернення платежів, належних державному бюджету, платежів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами та сплачені у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій, та/або акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального;
два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС, один кваліфікований електронний підпис посадової (уповноваженої) особи та кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім платежів, сплачених платниками податків у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій, акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального).
На кожне електронне повідомлення, яке направляється ДПС до Казначейства, накладаються:
два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС;
один кваліфікований електронний підпис посадової (уповноваженої) особи та кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО (крім сум ПДФО, сплачених платниками у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій);
два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій.
Для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, пені відповідно до бюджетного законодавства Казначейству разом з висновком направляється інформація про реквізити платіжного документа, згідно з яким сплачено такі грошові зобов'язання, пеню.
3. Казначейство до 12:00 робочого дня, наступного за днем отримання електронних висновків та/або електронних повідомлень, забезпечує їх автоматичну обробку після перевірки таких висновків та/або електронних повідомлень засобами антивірусного захисту інформації.
Під час автоматичної обробки Казначейство здійснює перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та повноти платіжних реквізитів електронних висновків та/або електронних повідомлень.
На кожний отриманий електронний висновок та/або електронне повідомлення у строк, визначений в абзаці першому цього пункту, Казначейство формує та надає ДПС квитанцію про отримання та результати обробки такого електронного висновку та/або електронного повідомлення з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи.
4. Електронні висновки та/або електронні повідомлення, які не пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та/або повноти платіжних реквізитів, до виконання Казначейством не приймаються. Казначейство інформує ДПС про відмову у прийнятті електронних висновків та/або електронних повідомлень та про причини такої відмови шляхом надсилання відповідної квитанції.
Територіальний орган ДПС за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС, на наступний робочий день після отримання квитанції з відмовою накладає справжні та дійсні кваліфіковані електронні підписи, кваліфіковані електронні печатки та надсилає такі електронні висновки та/або електронні повідомлення повторно.
Територіальний орган ДПС за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку повноти платіжних реквізитів, на наступний робочий день після отримання квитанції з відмовою формує електронний висновок та/або електронне повідомлення з повними платіжними реквізитами, необхідними для перерахування помилково та/або надміру сплачених сум.
Такий повторно сформований електронний висновок та/або електронне повідомлення підлягають направленню до Казначейства з урахуванням вимог цього розділу та розділів III - V цього Порядку.
У разі якщо за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку повноти платіжних реквізитів, неможливо встановити відповідні платіжні реквізити, підрозділ територіального органу ДПС, що виконує функції з формування електронних висновків та/або адміністрування ПДФО в частині електронних повідомлень, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
5. Електронні висновки та/або електронні повідомлення, які пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та повноти платіжних реквізитів, приймаються Казначейством до виконання.
Про прийняття електронного висновку та/або електронного повідомлення до виконання Казначейство інформує ДПС шляхом надсилання відповідної квитанції.
Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО здійснюється територіальними органами Казначейства протягом п’яти робочих днів, наступних за днем прийняття електронного висновку та/або електронного повідомлення територіального органу ДПС.
Про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО на підставі прийнятого до виконання електронного висновку та/або електронного повідомлення Казначейство інформує ДПС шляхом надсилання відповідної квитанції не пізніше 11:00 робочого дня, наступного за днем виконання такого висновку та/або електронного повідомлення.
6. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках, здійснюється територіальними органами Казначейства:
з відповідних рахунків, відкритих територіальними органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки, на підставі чека територіального органу Казначейства, виписаного на ім’я фізичної особи на підставі електронного висновку;
поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку (у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації) на адресу, зазначену в електронному повідомленні.
Оплата послуг підприємств поштового зв’язку при поверненні платникам податків готівкою надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.
7. У разі повернення банком або територіальним органом Казначейства перерахованої суми згідно з електронним висновком або електронним повідомленням у зв’язку із зазначенням некоректних платіжних реквізитів Казначейство наступного операційного дня надсилає ДПС електронне повідомлення про їх некоректність для подальшого уточнення платіжних реквізитів.
За результатами опрацювання електронних повідомлень Казначейства про некоректні платіжні реквізити, зазначені в електронних висновках та/або електронних повідомленнях, підрозділ територіального органу ДПС, що виконує функції з формування електронних висновків та/або адміністрування ПДФО в частині електронних повідомлень, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.
8. У разі зміни реквізитів рахунку за надходженнями відповідно до законодавства Казначейство у день такої зміни надсилає ДПС електронне повідомлення про необхідність уточнення реквізитів рахунку в електронному висновку та/або електронному повідомленні, що знаходиться на виконанні в Казначействі, у порядку, визначеному абзацом третім пункту 1 цього розділу.
ДПС не пізніше наступного робочого дня після отримання електронного повідомлення надсилає Казначейству електронне повідомлення про уточнені реквізити рахунку до електронного висновку та/або електронного повідомлення, що знаходиться на виконанні в Казначействі, у порядку, визначеному абзацом третім пункту 1 цього розділу.
Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат


Д. Серебрянський
Додаток 1
до Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 7 розділу III)
Форма електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені
NРеквізит
1Код регіону
2Код району
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, що подав заяву
4Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) платника податків, що подав заяву
5Дата висновку
6Номер висновку
7Вид бюджету, з якого повертаються кошти*
8Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти*
9Назва коду класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти*
10Рахунок, з якого повертаються кошти
11Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти*
12Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти*
13Сума, що повертається (грн, коп.)
14Напрям повернення
15Вид бюджету, на який повертаються кошти*
16Код класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти*
17Назва коду класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти*
18Рахунок, на який повертаються кошти
19Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства / платника, на ім'я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти*
20Код виду сплати для рахунку, на який повертаються кошти*
____________
* У разі повернення помилково та/або надміру сплачених коштів з єдиного рахунка інформація не заповнюється.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
Додаток 2
до Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
(пункт 4 розділу IV)
Форма електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації
NРеквізит
1Код регіону
2Код району
3Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, що подав декларацію
4Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків, що подав декларацію
5Дата повідомлення
6Номер повідомлення
7Вид бюджету, з якого повертаються кошти
8Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти
9Назва коду класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти
10Рахунок, з якого повертаються кошти
11Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти
12Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти
13Сума, що повертається (грн, коп.)
14Напрям повернення
15Рахунок, на який повертаються кошти
16Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, на ім'я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти
17Адреса отримувача коштів (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири)
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 127 від 01.03.2021 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.02.2019 № 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 370/33341
Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!