• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань визначення переліку операцій, які не є обєктом оподаткування

Національний банк України  | Постанова від 15.09.2023 № 114
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.09.2023
 • Номер: 114
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.09.2023
 • Номер: 114
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 19.09.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.09.2023 № 114
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань визначення переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 196 Податкового кодексу України, з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають перелік операцій, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 01 серпня 2017 року № 73 "Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування" (зі змінами) такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Переліку послуг з виконання платіжних операцій, розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Перелік послуг з виконання платіжних операцій, розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, що додається.".
2. Унести зміни до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 серпня 2017 року № 73 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Людмила Снігурська) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома надавачів платіжних послуг.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01 серпня 2017 року № 73
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 15 вересня 2023 року № 114)
Перелік послуг з виконання платіжних операцій, розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування
1. Операції з відкриття (закриття) рахунків користувачів (далі - рахунки), зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків банків.
2. Операції з документального оформлення чи підтвердження виконання платіжних операцій користувачів:
1) надання виписок/дублікатів виписок з рахунків користувачів (включаючи надання на паперовому носії, в електронному вигляді, у вигляді текстових повідомлень, з використанням платіжних пристроїв, мобільного зв'язку) і додатків до них;
2) надання документів (копій документів), які є документальним підтвердженням виконання/відміни/відмови здійснення платіжних операцій, включаючи ініційованих з використанням платіжних інструментів; видача дублікатів/копій платіжних інструкцій з переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі та інших документів, які зберігаються в архіві;
3) оформлення документів (включаючи оформлення грошових чекових книжок, довіреностей на розпорядження/або виконання операцій за рахунком) під час відкриття, обслуговування рахунків користувачів, а також закриття рахунків користувачів з їх ініціативи;
4) розшук (запит), уточнення, повернення, зміна умов виконання платіжних операцій, авізованих та наданих гарантій, акредитивів; підтвердження виконання платіжних операцій, залишків за рахунками;
5) видача касових документів, що підтверджують зняття фізичною особою готівкової валюти з власних рахунків для транскордонного переміщення валютних цінностей;
6) видача документів, що підтверджують придбання фізичною особою банківських металів у банку для транскордонного переміщення валютних цінностей;
7) надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування користувачів [включаючи довідки про відкриття (закриття) та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, стан розрахунків], згідно із законодавством;
8) надання довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування користувачів [включаючи довідки про відкриття/закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, курс гривні до іноземних валют та банківських металів, стан розрахунків за договором (включаючи договори кредиту/позики, експорту/імпорту), здійснені операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, включаючи для погашення кредиту], а також інформації, необхідної для формування аудиторського звіту;
9) відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платіжної інструкції, повернення або відкликання платіжної інструкції на підставі документа про відкликання;
10) надання інформації щодо виконання платіжної операції за письмовим запитом користувача.
3. Операції з виконання платіжних операцій користувачів:
1) виконання платіжних операцій користувачів та зарахування коштів за всіма видами рахунків у національній та іноземній валютах;
2) переказ коштів у національній та іноземній валютах з одного рахунку користувача на інший його рахунок;
3) виконання платіжних операцій користувачів, пов'язаних із наданням послуги з переказу коштів без відкриття рахунку (включаючи приймання комунальних та інших платежів від фізичних осіб) у національній та іноземній валютах;
4) ведення рахунків банків-кореспондентів;
5) виконання платіжних операцій з використанням засобів дистанційної комунікації (уключаючи платіжні операції за допомогою платіжних пристроїв з використанням платіжних інструментів);
6) виконання операцій за приватизаційними рахунками;
7) виконання за дорученням клієнтів операцій з купівлі, продажу, обміну валютних цінностей;
8) виконання переказних доручень іноземних банків на користь громадян;
9) пересилання та передавання розписки одержувача переказу відповідно до умов переказного доручення;
10) обслуговування рахунків, що передбачає проведення платежів за договорами щодо виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті;
11 ) ведення розрахункових рахунків небанківських надавачів платіжних послуг.
4. Операції, що забезпечують виконання та/або супроводження платіжних операцій або є їх складовою частиною:
1) перевірка платіжних інструкцій, наданих користувачем; оформлення та/або внесення виправлень до платіжних інструкцій/договорів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування;
2) унесення погоджених змін до умов акредитивів та гарантій;
3) надання, авізування гарантій та виконання операцій за наданими/авізованими гарантіями;
4) проведення розрахунків із застосуванням чистого або документарного інкасо;
5) оформлення інкасових платіжних інструкцій за експортними інкасо;
6) приймання та передавання документів за імпортними інкасо;
7) інкасо іменних чеків;
8) пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, дорожніх, іменних чеків, включаючи несплачених;
9) зміна умов інкасових доручень або їх анулювання за експортними інкасо, авізування змін умов інкасових платіжних інструкцій за імпортними інкасо;
10) опротестування векселів, отриманих за інкасо, у разі їх несплати;
11) випуск, видача ощадних книжок, ощадних сертифікатів банку, які підтверджують унесення коштів на вкладні (депозитні) рахунки, переоформлення ощадних книжок у разі їх закінчення або втрати/пошкодження (непридатності до використання), погашення ощадних сертифікатів банку;
12) установлення, підключення, відключення до/від засобів дистанційної комунікації, включаючи надання/генерація/перегенерація паролів, а також користування засобами криптозахисту, що забезпечують можливість виконання платіжних операцій;
13) платіжні операції, що проводяться з використанням міжнародних, внутрішньодержавних та інших платіжних систем;
14) проведення розрахунків на кліринговій основі;
15) виконання операцій, відкриття, авізування та підтвердження акредитивів у будь-якій валюті за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними операціями клієнтів;
16) обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів/звітів про проведення або підтвердження платіжних операцій на підставі договору або письмового звернення користувача.
5. Операції з касового обслуговування користувачів:
1) приймання готівки національної та іноземної валюти від користувачів за платіжною операцією для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку (філії, відділення) [включаючи не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет)];
2) видача готівки національної та іноземної валюти користувачам за платіжною операцією, включаючи з їх рахунків. Попередня підготовка готівки для видачі користувачам за видатковими касовими документами, іменними та дорожніми чеками, анулювання заявки на видачу готівки;
3) приймання готівки національної та іноземних валют для виконання платіжної операції і виплати отримувачу коштів, що становлять суму платіжної операції в готівковій формі за касовими документами;
4) виконання операцій з обміну валютних цінностей;
5) виконання операцій з розміну банкнот іноземної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу (без зарахування їх на рахунок);
6) купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкові кошти в грошовій одиниці України, а також купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів;
7) обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні до обігу;
8) вилучення з обігу та приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти, а іноземної валюти - щодо справжності та приймання на інкасо банкнот іноземної валюти;
9) обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу, а також банкнот національної валюти на обігову і розмінну монету та зворотний обмін;
10) вкладні (депозитні) операції;
11) видача готівки Національним банком для підкріплення запасів готівки Національного банку на зберіганні в уповноваженому банку;
12) приймання готівки Національним банком від уповноваженого банку, вивезеної із запасів готівки Національного банку на зберіганні.
6. Операції з платіжними інструментами:
1) обслуговування платіжних інструментів (оформлення та видача платіжного інструменту користувачу, включаючи заміну втраченого користувачем, пошкодженого з вини користувача платіжного інструменту та заміна платіжного інструменту після завершення його терміну дії; зміна лімітів платіжного інструменту чи їх платіжних додатків; унесення, вилучення платіжного інструменту до/із стоп-списку, надання інформації про платіжні та/або інші операції);
2) проведення взаєморозрахунків за операціями з платіжними інструментами;
3) зміна/відновлення персонального ідентифікаційного номера (ПІН-код);
4) виконання операцій за розрахунками з використанням платіжних інструментів.
7. Операції з векселями:
1) оформлення та видача векселів (крім операцій з продажу бланків), переоформлення векселів та/або пакета документів до них;
2) виконання операцій із урахування, авалювання векселів та виконання банком за дорученням клієнтів обов'язків особливого платника (доміциліата);
3) операції розрахункової палати щодо прийняття векселів до платежу, включаючи зберігання векселів до настання строку платежу;
4) унесення погоджених змін до умов договору про надання аваля за векселями.
8. Операції з використанням електронних грошей:
1) випуск, розповсюдження електронних грошей, їх погашення та пов'язані з ними платіжні операції (включаючи приймання готівки від споживача/списання коштів з рахунків користувача/споживача в обмін на випущені електронні гроші, видача готівки споживачу/зарахування коштів на рахунки користувачів/споживачів, інших осіб в обмін на погашені електронні гроші);
2) операції з відкриття/закриття електронних гаманців;
3) надання виписок (інформації щодо руху електронних грошей) за електронними гаманцями/документів, що підтверджують здійснення платіжних операцій з електронними грошима;
4) надання довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування користувачів/споживачів (про відкриття/закриття, наявність електронних гаманців, підтвердження залишків електронних грошей на електронних гаманцях);
5) обслуговування передплачених платіжних інструментів, включаючи віртуальні платіжні інструменти (оформлення, видача припейд-картки споживачу, заміна втраченої/пошкодженої споживачем припейд-картки, заміна припейд-картки після завершення її терміну дії; зміна лімітів; унесення, вилучення припейд-картки до/із стоп-списку, зміна/відновлення ПІН-коду);
6) здійснення обмінних операцій з електронними грошима;
7) переказ електронних грошей між електронними гаманцями користувачів/споживачів;
8) обслуговування розрахунків та переказів з використанням електронних грошей.
9. Операції з використанням цифрових грошей Національного банку України (далі - цифрові гроші):
1) здійснення емісії цифрових грошей;
2) обмін цифрових грошей на готівкові/безготівкові кошти;
3) погашення цифрових грошей.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)