• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 19.01.2024 № 319/ІПК/26-15-24-01-13-08
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 19.01.2024
 • Номер: 319/ІПК/26-15-24-01-13-08
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 19.01.2024
 • Номер: 319/ІПК/26-15-24-01-13-08
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.01.2024 № 319/ІПК/26-15-24-01-13-08
Щодо практичного застосування норм чинного законодавства
Головне управління ДПС у м. Києві, керуючись статтею 52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), розглянуло звернення ТОВ '...' щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до інформації, наведеної у зверненні, підприємство є резидентом Дія Сіті - платником податку на прибуток на особливих умовах (далі - Товариство) та має найманих працівників, які працюють за сумісництвом і отримують заробітну плату у розмірі, що перевищує мінімальну заробітну плату (гіг-контракти відсутні).
У зв'язку з чим платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо питання: у якому розмірі нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на заробітну плату працівників, що працюють за сумісництвом, якщо резидент Дія Сіті відповідає вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"?
Організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті регулюються Законом України від 15 липня 2021 року №1667-IX "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (далі - Закон №1667), статтею 5 якого визначені вимоги до резидента Дія Сіті.
Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів - на підставі гіг-контрактів відповідно до Закону №1667, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб - підприємців, - на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством (частина 4 статті 4 Закону №1667).
При цьому спеціалісти резидента Дія Сіті - це гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом №1667, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах (підпункт 14.1.283 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Відповідно до частини 14-1 статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон №2464) із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) для платника - резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону №1667, встановлюється у розмірі мінімального страхового внеску:
а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР "Про оплату праці" із змінами та доповненнями;
б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом №1667.
При цьому мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 5 частини першої статті 1 Закону №2464).
Згідно з частиною п'ятою статті 8 Закону №2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлюється у розмірі 22 відсотків до визначеної статтею 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена частиною п'ятою статті 8 Закону №2464, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Водночас пунктами 2, 3 частини першої статті 5 Закону №1667, та підпунктами "а" і "б" частини 14-1 статті 8 Закону №2464 не передбачено поділу працівників (застрахованих осіб) на штатних та за сумісництвом, натомість визначено умови, при виконанні яких платник - резидент Дія Сіті сплачує єдиний внесок у фіксованому розмірі - розмірі мінімального страхового внеску незалежно від розміру нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованої особи.
Враховуючи зазначене, працівнику, який працює у резидента Дія Сіті за сумісництвом (у вільний час від основної роботи у іншого роботодавця), незалежно від розміру його заробітної плати єдиний внесок нараховується у розмірі мінімального страхового внеску, якщо резидент Дія Сіті у календарному місяці відповідає вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону №1667.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.