Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60

Національний банк України Постанова від 04.10.2022 №212
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 04.10.2022

Номер 212

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 04.10.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
04.10.2022 № 212
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 11, 14, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", статті 5 Закону України "Про санкції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 10 слова "може не проводитися" замінити словами "не проводиться";
2) в абзаці п'ятому пункту 12-2 слова "про результати безвиїзного нагляду" та "про позапланові виїзні перевірки" виключити;
3) постанову після пункту 12-3 доповнити п'ятьма новими пунктами 12-4 - 12-8 такого змісту:
"12-4. Розгляд питання, зазначеного в підпункті 1 пункту 8 розділу І Положення № 90, на засіданні колегіального органу, який утворений відповідно до статті 17 Закону України "Про Національний банк України" та якому Правлінням Національного банку делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду (далі - Комітет), здійснюється без участі Суб'єктів.
12-5. Інформація, зазначена в підпункті 1 пункту 8 розділу І Положення № 90, може не вноситися на засідання Комітету та не розглядатися Комітетом.
Акт/довідка в такому разі складається без розгляду Комітетом, а інформація про результати проведеного(ої) безвиїзного нагляду/виїзної перевірки, зафіксована в акті/довідці, доводиться до відома Комітету одночасно з унесенням на засідання Комітету пропозицій, зазначених у підпункті 2 пункту 8 розділу І Положення № 90.
12-6. На засідання Комітету, зазначене в абзаці четвертому пункту 8 розділу І Положення № 90, не запрошується/не запрошуються представник/представники Суб'єкта в разі розгляду на цьому засіданні пропозиції щодо незастосування заходів впливу до такого Суб'єкта.
Національний банк доводить інформацію про прийняте рішення щодо незастосування заходів впливу до Суб'єкта шляхом направлення йому листа в порядку, визначеному в пункті 12-2 цієї постанови.
Розгляд питання про застосування заходів впливу до Суб'єкта здійснюється в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, якщо Комітетом не підтримано пропозицію, зазначену в абзаці першому пункту 12-6 цієї постанови.
12-7. Пункт 7 розділу І Положення № 90 не застосовується.
12-8. Зустріч, зазначена в пункті 29 розділу ІI Положення № 90, може проводитися в режимі відеоконференції.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 25
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 04.10.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
04.10.2022 № 212
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 11, 14, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", статті 5 Закону України "Про санкції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 10 слова "може не проводитися" замінити словами "не проводиться";
2) в абзаці п'ятому пункту 12-2 слова "про результати безвиїзного нагляду" та "про позапланові виїзні перевірки" виключити;

30 днiв передплати безкоштовно!