Про внесення змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є обєктом оподаткування

Національний банк України Постанова від 28.12.2019 №167
Остання редакція від 28.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 28.12.2019

Номер 167

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 09.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.12.2019 № 167
Про внесення змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 196 Податкового кодексу України, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 серпня 2017 року № 73, такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків;";
2) у пункті 2:
підпункт 1 виключити;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) видача касових документів, що підтверджують зняття фізичною особою готівкової валюти з власних рахунків для транскордонного переміщення валютних цінностей;";
пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7-1 такого змісту:
"7-1 ) видача документів, що підтверджують придбання фізичною особою банківських металів у банку для транскордонного переміщення валютних цінностей;";
3) у підпункті 7 пункту 3 слово "(конвертація)" виключити;
4) у пункті 5:
у підпункті 2 слова ", з їх рахунків чи відповідного рахунку банку з використанням електронних платіжних засобів" виключити;
ристанням електронних платіжних засобів" виключити; підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:
"4) обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави, обмін одного банківського металу на інший банківський метал з фізичною поставкою або готівкову іноземну валюту;
5) купівля у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) готівкової іноземної валюти, банківських металів з фізичною поставкою за готівкові гривні, продаж фізичним особам (резидентам і нерезидентам) готівкової іноземної валюти, банківських металів з фізичною поставкою за готівкові гривні;";
підпункт 7 виключити;
підпункт 11 викласти в такій редакції:
"11) вилучення з обігу та приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти, а іноземної валюти  щодо справжності та приймання на інкасо банкнот іноземної валюти;".
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома банків України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 60
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 09.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.12.2019 № 167
Про внесення змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 196 Податкового кодексу України, з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 серпня 2017 року № 73, такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків;";
2) у пункті 2:
підпункт 1 виключити;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) видача касових документів, що підтверджують зняття фізичною особою готівкової валюти з власних рахунків для транскордонного переміщення валютних цінностей;";
пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7-1 такого змісту:
"7-1 ) видача документів, що підтверджують придбання фізичною особою банківських металів у банку для транскордонного переміщення валютних цінностей;";
3) у підпункті 7 пункту 3 слово "(конвертація)" виключити;
4) у пункті 5:
у підпункті 2 слова ", з їх рахунків чи відповідного рахунку банку з використанням електронних платіжних засобів" виключити;
ристанням електронних платіжних засобів" виключити; підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +