• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму

Державне агентство України з питань кіно | Наказ, Критерії, Форма типового документа, Протокол, Рекомендації від 19.09.2016 № 151
Реквізити
 • Видавник: Державне агентство України з питань кіно
 • Тип: Наказ, Критерії, Форма типового документа, Протокол, Рекомендації
 • Дата: 19.09.2016
 • Номер: 151
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державне агентство України з питань кіно
 • Тип: Наказ, Критерії, Форма типового документа, Протокол, Рекомендації
 • Дата: 19.09.2016
 • Номер: 151
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
НАКАЗ
19.09.2016 № 151
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з питань кіно № 250 від 30.07.2018 )
З метою виконання наказу Міністерства культури України від 31.08.2016 р. № 774 "Про затвердження Примірного договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму" та в межах повноважень, визначених Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму.
2. Відділу формування та реалізації програм виробництва та розповсюдження національних фільмів (Череповська Г.В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Держкіно.
3. Скасувати наказ Державного агентства України з питань кіно від 09.11.2012 р. № 76 "Про затвердження Методичних рекомендацій та примірного договору фінансової підтримки".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Неретіна С.М.
ГоловаП.Ю. Іллєнко
Додаток 1
до наказу Державного агентства України
з питань кіно
19.09.2016 № 151
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму
1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про кінематографію", Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, ратифікованої Законом № 1140-VI від 18 березня 2009 р., постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. № 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі" і можуть застосовуватись при плануванні, ефективному та раціональному використанні коштів на здійснення державної фінансової підтримки у галузі кінематографії, які передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік.
1.2. Цими Методичними рекомендаціями визначається порядок оформлення договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму (далі - Договір).
1.3. Державна фінансова підтримка національного фільму надається Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно) суб'єктам кінематографії України - юридичним особам (далі - виробникам) для виробництва та розповсюдження національних фільмів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. № 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі" та на підставі Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі - Програма), яка формується на конкурсній основі у порядку, визначеному Міністерством культури України.
1.4. Закупівля товарів, робіт, послуг, що стосується виробництва та розповсюдження національних фільмів здійснюється на підставі Закону України "Про публічні закупівлі" .
2. Рекомендації щодо оформлення договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму
2.1. Договір - письмовий правочин між Держкіно та виробником - переможцем конкурсного відбору, якого включеного до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на відповідний рік, і передбачає надання фінансової підтримки виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з виробництвом фільму та/або його розповсюдженням.
Перелік документів для оформлення Договору визначено Порядком конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 р. № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.06.2011 р. № 687/19425.
2.2. Договір укладається у письмовій формі відповідно до положень законодавства України.
2.3. Зміст Договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджених сторонами, так і тих, що приймаються ними як обов'язкові згідно чинного законодавства.
2.4. При укладанні Договору сторони мають у будь-якому разі погодити предмет, суму, термін виробництва фільму та строк дії Договору, які є істотними умовами Договору.
2.5. Умови про предмет у Договорі можуть визначати:
- найменування продукції (назву фільму та ім'я автора сценарію і режисера-постановника);
- характеристики продукції (робіт, послуг): вид, жанр, хронометраж (кількість хвилин екранного часу, формат кадру, формат запису фонограми);
- умови виготовлення Виробником комплекту вихідних фільмових матеріалів згідно з вимогами чинної нормативно-технічної документації та стандартів якості та комплекту обов'язкових інформаційно-довідкових матеріалів фільму і передачі їх на постійне зберігання до Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".
2.6. У разі виникнення необхідності заміни особи режисера-постановника та/або жанру, та/або виробника фільму питання виноситься на розгляд Експертної комісії з питань кінематографії.
2.7. Вимоги до якості продукції визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 Господарського кодексу України , з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.
2.8. Строком дії Договору є час, упродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього Договору. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.
2.9. Істотні умови Договору (предмет, ціна та строк дії Договору) не повинні змінюватися після підписання Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.10. Крім істотних умов, Договір може, як правило, за домовленістю сторін містити такі положення:
- інформацію щодо включення проекту до Програми на період, в якому планується здійснити фінансову підтримку виробництва та/або розповсюдження фільму;
- гарантії щодо прав авторів, твори яких увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору (фільму);
- права і обов'язки сторін;
- порядок і умови фінансування;
- розподіл майнових прав на фільм або умови (графік) повернення коштів державної фінансової підтримки;
- відповідальність сторін;
- умови та вимоги до звітних документів які може подавати Виробник фільму;
- рекомендації щодо збереження і цільового використання сценічно-постановочних засобів, реквізиту та іншого обладнання і матеріальних цінностей, необхідних для виробництва фільму, створених або придбаних відповідно до кошторису;
- умови вирішення спорів або розбіжностей;
- інші положення.
2.11. Підписання Договору відбувається, як правило, в приміщенні Держкіно. Особи, уповноважені підписувати Договір від імені виробника, повинні мати при собі документ, що посвідчує особу або належним чином оформлене доручення.
3. Рекомендації щодо організації виконання договору
3.1. Відповідно до підписаного Договору, Протоколу погодження договірної ціни (додаток 1) та затверджених Виробником календарно-постановочного плану та генерального кошторису (до його складення - орієнтовного ліміту витрат) Виробник має організувати виконання повного комплексу робіт з виробництва фільму.
3.2. Рекомендовані статті витрат, на які поширюється державна фінансова підтримка виробництва та розповсюдження фільму, наведено у додатку 2.
3.3. Критерії, за якими рекомендовано визначати суму державної фінансової підтримки виробництва та розповсюдження фільму, наведено у додатку 3.
Обмеження розміру державної фінансової підтримки застосовується до частки фінансування кінопроекту, яку складає фінансова підтримка.
3.4. Виробнику рекомендовано забезпечити використання звичайних цін та надати перевагу вітчизняним постачальникам товарів, робіт та послуг у процесі виконання Договору.
3.5. Виробнику рекомендується здійснювати окремий облік витрат на виробництво фільму, а також облік фінансових вкладень сторін у виробництво фільму.
Для ведення бухгалтерського обліку рекомендується використовувати:
- Методичні рекомендації з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 р. № 1238/0/16-07;
- Методичні рекомендації з обліку об'єктів сценічно-постановочних засобів на підприємствах кіновиробництва, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 02.11.2007 р. № 1381/0/16-07;
- Методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів кіновиробництва, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 02.04.2008 р. № 353/0/16-08.10.9;
3.6. Виробнику рекомендується після закінчення відповідного періоду або етапу протягом десяти робочих днів надавати Держкіно проміжний акт про закінчення періоду або етапу та звіт фактичних витрат відповідного періоду або етапу Держкіно, підтверджений незалежною аудиторською компанією.
Протягом виробництва Фільму Виробнику рекомендовано щоквартально надавати Держкіно звіт про використання коштів, спрямованих на виробництво фільму, у розрізі з бюджетних і позабюджетних джерел - Додаток 4 та інформацію про хід виробництва фільму - Додатки 5 та 6.
( Методичні рекомендації доповнено новим пунктом 3.6 згідно з Наказом Державного агентства України з питань кіно № 250 від 30.07.2018 )
3.7. Після закінчення виробництва фільму Виробнику рекомендується надавати Держкіно аудиторський висновок про відсутність необґрунтованого завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у процесі виробництва національного фільму, а також правильність віднесення загальностудійних витрат до фактичної собівартості фільму разом з актом про завершення виробництва Фільму, звітом фактичних витрат виробництва фільму та звітом про використання коштів спрямованих на виробництво фільму, у розрізі з бюджетних і позабюджетних джерел.
( Методичні рекомендації доповнено новим пунктом 3.7 згідно з Наказом Державного агентства України з питань кіно № 250 від 30.07.2018 )
Додаток 1
до пункту 3.1 Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору державної
фінансової підтримки національного фільму
ПРОТОКОЛ
погодження ціни
Державне агентство України з питань кіно, далі - "Держкіно", в особі Голови ___________________________________, який діє на підставі Положення, з однієї сторони,
та ТОВ ______________, далі - "Продюсер-Виконавець", в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі іменовані разом "Сторони", а кожний окремо "Сторона", засвідчують, що Сторони досягли згоди щодо визначення розміру фінансової підтримки виробництва та/або розповсюдження національного фільму "_______" (надалі - Фільм)
характеристика Фільму:
вид Фільму, ________, кольоровий кінофільм хронометражем ___ хвилин екранного часу:
1. Вартість хвилини екранного часу державної фінансової підтримки виробництва та/або розповсюдження національного фільму - _____ (________) гривень без ПДВ.
2. Сума державної фінансової підтримки виробництва та/або розповсюдження національного фільму без ПДВ _______ (________) гривень:
3. Сума державної фінансової підтримки виробництва та/або розповсюдження національного фільму визначена на підставі генерального кошторису витрат на виробництво Фільму, наданого Продюсером-Виконавцем (до його складення - орієнтовного ліміту витрат).
Цей протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Держкіно і Продюсером-Виконавцем.
Державне агентство Україниз питань кіноПродюсер-Виконавець
Голова ДержкіноДиректор
Додаток 2
до пункту 3.2 Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору державної
фінансової підтримки національного фільму
РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ ВИТРАТ,
на які поширюється державна фінансова підтримка
1) оплата витрат на відрядження;
2) оплата послуг з:
2.1. обробки плівки;
2.2. переведення відеозображення на кіноплівку;
2.3. копіювання фільму із носія у носій;
2.4. перенесення цифрової інформації на носії;
2.5. виготовлення вихідних матеріалів фільму;
2.6. забезпечення монтажно-тонувального періоду: кольорокорекції, створення комп'ютерної графіки, монтажу фільму, зберігання робочого матеріалу;
2.7. забезпечення проведення звуко-, фонозапису: виконання музики, мовного та шумового озвучування, перезапису;
2.8. організації та забезпечення комбінованих зйомок, комп'ютерній обробці, створення титрів, виготовлення комп'ютерної графіки, компоузингу; розкадровки; виготовлення спец ефектів;
2.9. підбору акторів, підбору локацій;
2.10. декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;
2.11. пошиття костюмів;
2.12. створення образів (послуг гримерів, перукарів, стилістів, пастижерів);
2.13. використання матеріалів з фільмофондів та кіноархівів;
2.14. надання медичних страховок при зйомках за кордоном, страхування та надання першої медичної допомоги на знімальному майданчику;
2.15. охорони громадського порядку на знімальному майданчику;
2.16. отримання дозволів на зйомки;
2.17. використання сил і засобів військово-повітряних сил, сухопутних військ, МВС, МНС та інших родів військ;
2.18. проїзду на платних дорогах, стоянок автотранспорту;
2.19. надання прогнозів погоди;
2.20. надання комунальних послуг, які отримуються Продюсером-Виконавцем під час проведення зйомок та інших робіт над створенням фільму;
2.21. зв'язку: пошта, телефон, Інтернет, мобільний зв'язок та інших;
2.22. виготовлення ляльок (конструкції, скульптури, обтягування, розпис, декорації та пристосування); виготовлення моделей зображувального ряду та графічних моделей, атрибутики (в т.ч. створення "бібліотек"); виготовлення Story board; виготовлення експозиційних листів; виготовлення та прорисовка LOs анімації та LOs фонів; виготовлення мультиплікату (анімації), чорнової фазовки, промальовування, фазовки, контуровки; зйомка (Line-test); створення фонів (в одиницях); сканування фонів та анімації; розфарбовування (заливання); компоузинг (Checking); обробка зображувального ряду (в т.ч. виконання корекцій); обробка фаз моделювання 3D персонажів; створення і прив'язка текстур персонажів, створення скелета і кінематичних формул руху, аніматику, в тому числі аніматику з 3D елементами; виготовлення 3D фонів (в одиницях), анімації камери для 3D сцен, анімації 3D моделей, анімації елементів/блоків фонів, обробки фаз, встановлення світла та положень камери (превізуалізація) та візуалізація (rendering) 3D персонажів та фонів;
2.23. надання знімальної, освітлювальної, звукозаписувальної та іншої техніки, її обслуговування;
2.24. охорони знімального майданчика, територій, приміщень та матеріальних цінностей, що використовуються у виробництві фільму;
2.25. вантажних та пасажирських перевезень, а також послуг з надання ігрового та спеціального транспорту;
2.26. організації та створення піротехнічних ефектів;
2.27. організації, постановки та виконання трюків;
2.28. забезпечення участі-у зйомках ігрових тварин;
2.29. обслуговування постановочного реквізиту та костюмів;
3) оплата витрат допоміжного виробництва, цехів;
4) оплата придбання:
4.1. у третіх осіб майнових прав на використання аудіовізуальних творів та інших об'єктів авторського права і суміжних прав, які були створені раніше та будуть використані під час виробництва фільму або увійдуть до фільму складовою частиною, а саме літературних творів, музичних творів, пісень та віршів; фотографічних творів, творів мистецтва та ін.;
4.2. прав на використання матеріалів з фільмофондів, кіноархівів та компаній, що надають платні послуги з доступу та використання аудіовізуальних матеріалів;
4.3. витратних матеріалів, в тому числі негативної, позитивної і контратипної плівки, і предметів постачання;
4.4. реквізиту, постановочного реквізиту, вихідного реквізиту, меблів, ляльок;
4.5. костюмів;
4.6. гриму;
4.7. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;
4.8. піротехнічних матеріалів;
4.9. пально-мастильних матеріалів;
4.10. носіїв інформації (кіноплівка; накопичувачів на твердих дисках, ДВД, флеш карти);
4.11. матеріалів для декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;
4.12. елементів живлення;
4.13. оптичних фільтрів;
4.14. прав на виконання у акторів, зайнятих у зйомках фільму.
4.15. обладнання для будівництва декорацій та добудов, за умови якщо таке обладнання не є основними засобами у розумінні підпункту 14.1.138 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України .
5) оплата оренди:
5.1. автотранспорту (ігрового транспорту, спецтехніки, транспорту для забезпечення знімального процесу);
5.2. обладнання для будівництва декорацій та добудов, за умови якщо сумарна вартість оренди обладнання не перевищує вартості купівлі такого обладнання;
5.3. натурних об'єктів і інтер'єрів;
5.4. павільйонів, приміщень для зйомок;
5.5. комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення знімального процесу, за умови якщо сумарна вартість оренди обладнання не перевищує вартості купівлі такого обладнання;
5.6. побутових приміщень для знімальної групи;
5.7. студій звукозапису;
5.8. обладнання для монтажу та обробки зображення;
5.9. меблів;
5.10. постановочного реквізиту, за умови якщо сумарна вартість оренди реквізиту не перевищує вартості купівлі такого реквізиту;
5.11. костюмів, за умови якщо сумарна вартість оренди костюмів не перевищує вартості купівлі таких костюмів;
5.12. тварин;
5.13. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;
5.14. спеціальних засобів зв'язку;
5.15. програмного забезпечення;
5.16. операторської техніки;
5.17. звукозаписувальної техніки;
5.18. освітлювальної техніки;
5.19. спеціальних технічних пристосувань;
5.20. техніки та засобів військово-повітряних сил, сухопутних, МЧС та інших родів військ;
5.21. офісних приміщень для розміщення знімальної групи;
5.22. складських приміщень для зберігання сценічно-постановочних засобів;
6) оплата митних послуг:
6.1. оформлення митних декларацій;
6.2. платежів і зборів регіонів перебування;
6.3. за надлишкову вагу знімальної апаратури;
6.4. дозволів на зйомки в регіонах перебування;
7) оплата праці знімальної групи, послуг художньо-виробничого персоналу та відрахувань на соціальні заходи;
8) загальностудійні витрати в розмірі, що не перевищують 10% суми фінансової підтримки.
( Додаток 2 в редакції Наказу Державного агентства України з питань кіно № 250 від 30.07.2018 )
Додаток 3
до пункту 3.3 Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору державної
фінансової підтримки національного фільму
КРИТЕРІЇ,
за якими рекомендовано визначати суму державної фінансової підтримки
1. Сума фінансової підтримки виробництва та розповсюдження фільму з боку Держкіно не може перевищувати 50 % загальної вартості виробництва фільму і визначається з урахуванням граничних показників вартості хвилини екранного часу та тривалості базового фільму, затверджених Держкіно на момент укладання Договору.
2. Вартість однієї хвилини екранного часу фільму, порівняно з граничною вартістю хвилини екранного часу базового фільму може бути збільшена з урахуванням критеріїв (коефіцієнтів) складності виробництва фільму (лише по одному коефіцієнту з найбільшим значенням, незалежно від кількості їх одночасно присутніх під час виробництва фільму).
2.1. Ігровий базовий фільм - фільм знятий на цифрову кінокамеру, тривалістю 100 хвилин екранного часу, в якому відображена сучасність, без комп'ютерної графіки, без складно-постановочних сцен, масових сцен, експедицій, участі дітей, непрофесійних акторів, акторів-інвалідів, зйомки якого проходять в період, коли світловий день триває більше 12 годин.
Вартість однієї хвилини екранного часу базового фільму може збільшитися на коефіцієнт складності:
коефіцієнт - 1,1
При здійсненні постановки фільму режисером-постановником або оператором-постановником, що не має досвіду самостійної роботи (фільми-дебюти); у випадках, коли у фільмі головну роль виконує кінорежисер-постановник.
коефіцієнт - 1,35
При зйомках за участю дітей - виконавців головних та основних ролей, або ж акторів-інвалідів (з обмеженими можливостями); костюмованих сцен або сцен зі складним та/або спеціальним гримом, протезуванням, пастижем;
коефіцієнт - 1,4
При зйомках: за участю непрофесійних акторів-виконавців головних та основних ролей; при зйомках за участю тварин, ігрових сцен з акторами під водою, масових сцен, трюкових сцен, сцен з застосуванням піротехніки, аерозйомках; інших складнопостановочних сцен, що пов'язані з ризиком для життя; при зйомках на режимних об'єктах або в інших місцях, що мають обґрунтовані обмеження стосовно тривалості знімальної зміни; особливо складних трюкових епізодів, що пов'язані з маневруванням великогабаритних наземних та водних транспортних засобів, застосуванням складних трюкових номерів та при зйомках на воді.
За наявності у ігровому фільмі комп'ютерної графіки, вартість хвилини екранного часу з використанням такої графіки вираховується, виходячи з фактичної тривалості сцен, в яких використана графіка. Вартість хвилини екранного часу з використанням комп'ютерної графіки обчислюється з урахуванням вартості хвилини екранного часу базового анімаційного фільму, враховуючи рівень складності, додаванням (якщо графіка використовується разом з відзнятим матеріалом) або заміщенням (якщо використовується тільки графіка).
2.2. Неігровий базовий фільм - авторський неігровий фільм, знятий на цифрову кінокамеру, тривалістю 52 хвилини екранного часу, найпростішої, щодо виробничого процесу, категорії складності: без відряджень, без постановочних епізодів з реставрацією подій, без використання складної техніки (операторських кранів, автомобілів, візків з рейками та інших спец. пристосувань), без складної комп'ютерної графіки та анімації, зйомки якого проходять в період, коли світловий день триває більше 12 годин.
Вартість однієї хвилини екранного часу базового фільму збільшиться з урахуванням критеріїв складності із застосуванням таких коефіцієнтів:
коефіцієнт - 1,1
При зйомках фільму кінорежисером або кінооператором, які не мають досвіду самостійної роботи (фільми - дебюти) - 1,1;
коефіцієнт - 1,3
При зйомках за участю дітей, використання складної техніки або тривалих експедицій - 1,30;
коефіцієнт - 1,45
При зйомках за участю тварин, птахів та комах, а також за особливо важких умов (повітряні, високогірні, арктичні та підводні) - 1,45;
За наявності у неігровому кіно ігрових сцен вартість хвилини екранного часу обчислюється з урахуванням фактичної тривалості таких сцен за ціною хвилини екранного часу базового ігрового фільму враховуючи рівень складності.
За наявності у неігровому фільмі комп'ютерної графіки, вартість хвилини екранного часу з використанням такої графіки вираховується, виходячи з фактичної тривалості сцен, в яких використана графіка. Вартість хвилини екранного часу з використанням комп'ютерної графіки обчислюється з урахуванням вартості хвилини екранного часу базового анімаційного фільму, враховуючи рівень складності, додаванням (якщо графіка використовується разом з відзнятим матеріалом) або заміщенням (якщо використовується тільки графіка).
2.3. Мальований базовий анімаційний фільм 2D - персонажі: прості по техніці малюнка живі предмети, без гротеску і метаморфоз, до 5-ти головних персонажів. Дії: прості циклічні рухи в кадрі на статичних фонах, хода, репліки і спів, з чітким ліпсінгом. Промальовування з фазуванням на ігрових сценах, великі та середні плани, мала кількість шарів. Заливка: прості моделі без відблисків і переливів, з простими тінями. Фонування: статичні прості фони, панорамні, не фактурні, без анімованих предметів, мінімально заповнений кадр. Звук: до 3-х акторів озвучування, прості нечисленні шуми, музичне оформлення - прості мелодії та пісні. Спецефекти: без складних ефектів, з елементами комп'ютерної графіки, без поєднання з іншими техніками (3D, flash, і т. п.);
Коефіцієнти, які збільшують вартість хвилини екранного часу базового фільму визначаються відповідно рівням складності виробничого процесу:
коефіцієнт - 1,25
Персонажі: людські чи зоологічні, до 5-ти головних персонажів. Дії: складні динамічні ігрові сцени (біг, груповий танець і т. п.). Промальовування з фазуванням. Заливка: моделі з відблисками і переливами, тіні складні. Фонування: багатошарове, анімоване. Звук: до 7 акторів озвучування, складні шуми, пісні, саундтреки. Спецефекти: нетривале суміщення з іншими техніками (3D, flash, і т. п.);
коефіцієнт - 1,50
Персонажі: натуралістичні, людські чи зоологічні, більше 5-ти головних персонажів. Дії: метаморфози, перетворення, динаміка на рухомому тлі, батальні сцени, рух зі складними ракурсами зйомок. Промальовування з фазуванням більше 10 шарів зі складним контуром. Фонування: рухливе фактурне, заповнення на весь кадр. Звук: від 8 акторів озвучування, музиканти, оркестр. Спецефекти: тривале суміщення з іншими техніками (3D, flash, і т. п.).
2.4. Базовий анімаційний фільм в техніці лялька/пластилін - персонажі: прості по техніці виготовлення живі предмети, до 3-х персонажів. Дії: прості циклічні рухи в кадрі на статичних фонах, репліки і спів, без ліпсінгу. Великі та середні плани. Конструкції ляльки - прості форми моделей, без фарбування. Фонування: статичні прості фони, не фактурні, без анімованих предметів, мінімально заповнений кадр. Звук: до 3-х акторів озвучування, прості нечисленні шуми, музичне оформлення - прості мелодії. Спецефекти: без поєднання з іншими техніками (3D, flash, і т. п.).
Коефіцієнти, які збільшують вартість хвилини екранного часу базового фільму визначаються відповідно трьом рівням складності виробничого процесу.
коефіцієнт - 1,25
Персонажі: людські чи зоологічні, до 3-х персонажів. Дії: складні динамічні ігрові сцени (біг). Конструкції ляльки: на основі дроту, складні форми моделей, без фарбування, з гнучкими кінцівками. Фонування: багатошарове, анімоване. Звук: до 7 акторів озвучування, складні шуми, пісні, саундтреки. Спецефекти: нетривале суміщення з іншими техніками (3D, flash, і т. п.).
коефіцієнт - 1,50
Персонажі: натуралістичні, людські чи зоологічні, більше 3-х персонажів. Дії: перетворення, груповий танець, динаміка на рухомому тлі, батальні сцени, рух зі складними ракурсами зйомок. Конструкції ляльки: шарнірні, складні форми моделей, з художнім фарбуванням або одягом Фонування: рухливе фактурне, заповнення на весь кадр. Звук: від 5 акторів озвучування, музиканти, оркестр. Спецефекти: тривале суміщення з іншими техніками (3D, flash, і т. п.).
2.5. Базовий мальований анімаційний фільм 3D - Підготовчий період. 3D моделі: Для виробництва фільму розробляються частково (до 200 %) складні та частково прості (до 80 %) моделі персонажів та анімаційного миру. Авторські гонорари: для виробництва фільму використовуються твори вітчизняних авторів. Програмне забезпечення: пишуться не складні програмні алгоритми, яка дозволяють автоматизувати деякі особливо трудозатратні технічні процеси з виробництва фільму. 3D анімація: У виробництві фільму використовується 4-ри групи складності анімації при цьому рівень використання 2 групи складності знижується до 20 %, а рівень 3, 4 та п'ятої груп складності збільшується до 80 %. Використовується не складний ліпсінг героїв. Візуалізація фільму: При першому (базовому) рівні виробництва анімаційного фільму використовуються здебільше прості технологічні операції з спецефектів, композітінгу, текстурінгу та рендерінгу. Складна динаміка анімаційних об'єктів не використовується. Рендер фільму виконується в один шар. Звукова фонограма: Діалоги: Головні персонажі фільму здебільшого мовчать та інколи обмінюються короткими фразами. Музика: На протязі фільму використовуються декілька музичних заставок записаних в музичної студії звукозапису без пісенного ряду. Шуми: не складні шуми. Кольорокорекція: Візуальний ряд фільму виконаний до 70 % єдиному кольороряді, тому остаточна корекція кольору не складна та виконується фахівцями при чистовому монтажі відеоряду. Матеріальні носії: Для здачі фільму в архів виконується запис готового фільму на жорсткий диск та запис на DVD.
Коефіцієнти, які збільшують вартість хвилини екранного часу базового фільму визначаються відповідно трьом рівням складності виробничого процесу.
коефіцієнт - 1,24
Підготовчий період. 3D моделі: Для виробництва фільму розробляються частково (до 50 %) складні та частково прості (до 50 %) моделі персонажів та анімаційного миру. Авторські гонорари: для виробництва фільму частково використовуються твори іноземних авторів, а частково твори вітчизняних авторів. Програмне забезпечення: пишеться складна програма, яка дозволяє автоматизувати до 40 % технічних процесів, з яких складається виробництво фільму. 3D анімація: У виробництві фільму використовується 5-ть груп складності анімації, але розмір використання анімації 1 та 2 групи складності знижується до 30 %. Використовується ліпсінг героїв. Візуалізація фільму: При другому рівні виробництва анімаційного фільму використовуються складні технологічні операції зі спецефектів, композітінгу, текстурінгу та рендерінгу. Виконується складна динаміка анімаційних об'єктів, але питома вага використання їх у фільмі знижується до 30 - 20 %. Використовується багатошаровий (від 2-х до 3-х поверхонь) рендер фільму. Питома вага складної динаміки рухів складає 30 %. Звукова фонограма: Діалоги: Головні персонажі фільму висловлюють короткі прості речення, другорядні здебільше мовчать. Музика: На протязі фільму використовуються декілька музичних заставок та нескладних пісень записаних в музичної студії звукозапису. Шуми: здебільш не складні шуми. Кольорокорекція: Візуальний ряд фільму виконаний до 70 % в єдиному кольороряді, тому остаточна корекція кольору не складна та виконується фахівцями при чистовому монтажі відеоряду. Додаткові процеси виробництва; Виготовлення субтитрів (1 мовна версія). Переведення аналогового звуку в формат 5:1 Dolby. Матеріальні носії: Для здачі фільму в архів виконується запис готового фільму на жорсткий диск, запис на плівку, запис на DVD та виготовлення цифрової майстер-копії (DCDM).
коефіціент - 1,49
Підготовчий період. 3D моделі: Для виробництва фільму розробляються складні моделі персонажів та анімаційного миру. Авторські гонорари: для виробництва фільму використовуються твори іноземних авторів. Програмне забезпечення: пишеться складна програма, яка дозволяє автоматизувати до 70 % технічних процесів з яких складається виробництво фільму. 3D анімація: У виробництві фільму використовується 5-ть груп складності анімації при цьому 50 % відеоряду це є 1 та 2 групи складності. Використовується складний ліпсінг героїв. Візуалізація фільму: Використовуються складні технологічні операції зі спецефектів, композітінгу, текстурінгу та рендерінгу. Виконується складна динаміка анімаційних об'єктів. Питома вага складних спецефектів складає 50 %. Використовується багатошаровий (до 5-ти поверхонь) рендер фільму. Питома вага складної динаміки рухів складає 50 %. Звукова фонограма: Діалоги: Головні та другорядні персонажі на протязі всього фільму висловлюють свої думки та формують складні діалогові речення. Музика: На протязі фільму використовується складний музичний супровід, виконаний оркестром, головні герої у фільму виконують декілька пісень. Шуми: складні шуми. Кольорокорекція: Виконується фахівцями з кольорокорекції як окрема від монтажу відеоряду складна операція. Додаткові процеси виробництва; Виготовлення субтитрів (1 мовна версія). Переведення аналогового звуку в формат 5:1 Dolby. Переклад зображення 3D анімаційного фільму в стерео зображення - Real 3D. Матеріальні носії: Для здачі фільму в архів виконується запис готового фільму на жорсткий диск, запис на плівку, запис на DVD та виготовлення цифрової майстер-копії (DCDM).
3. Граничні показники вартості хвилини екранного часу, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, встановлюються Держкіно виключно при наданні державної фінансової підтримки і не можуть обмежувати розмір фінансування виробництва фільму з інших джерел, включаючи власні кошти виробника.
Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору про надання
державної фінансової підтримки
національного фільму
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
з бюджетних і позабюджетних джерел
( Див. текст )( Методичні рекомендації доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Державного агентства України з питань кіно № 250 від 30.07.2018 )
Додаток 5
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору про надання
державної фінансової підтримки
національного фільму
за ________ (квартал) ____ року Щоквартальна
(подається Держкіно України до
15 числа після закінчення
кварталу)
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виробництва (анімаційного -2D, -3D, лялькового) фільму
_____________________________________________________________________________
(назва фільму, виконавець)
державний контракт № ____________ від ______________
№ зпНазва роботи/процесуРежисерська розробкаПідготовчий періодЗнімальний періодМонтажно- тонувальний період
Кількість за звітний кварталГотовність
(%)
наростаючим підсумком
Кількість за звітний кварталГотовність
(%)
наростаючим підсумком
Кількість за звітний кварталГотовність
(%)
наростаючим підсумком
Кількість за звітний кварталГотовність
(%)
наростаючим підсумком
1Комплектація знімальної групи
всього планується
підписано Договорів
2Готовність режисерського сценарію (%)
3Звукозапис акторів
Всього заплановано акторів
здійснено звукозапис акторів
кількість змін звукозапису
4Виготовлення SB та аніматік
виготовлення SB
виготовлення аніматік
5Виготовлення експозиційних листів
всього заплановано сцен
6Виготовлення моделей
виготовлення основних графічних персонажів
виготовлення другорядних графічних персонажів
виготовлення атрибутики
виготовлення графічних зображень місцедії
7Виготовлення декорацій (лялькові фільми)
Всього одиниць (приблизно)
8Виготовлення графічних робіт (лялькові фільми)
виготовлення LOs фонів (одиниць)
прорисовка фонів (одиниць)
виготовлення LOs анімації (секунд)
виготовлення анімації (секунд)
9Виготовлення ляльок (лялькові фільми)
Всього заплановано одиниць
композит (секунд)
10Виготовлення 3D анімації
виготовлення 3D моделей анімації (одиниць)
текстурування 3D моделей анімації (одиниць)
3D-анімація всього секунд
3D-анімація затверджено секунд
11Рендерінг
Всього натурних об'єктів
оглянуто
затверджено
12Композитинг
Всього секунд
затверджено
13Виготовлення комп'ютерних робіт
Checking (композит), (секунд)
14Спецефекти
виготовлення візуальних ефектів (секунд)
візуалізація зображення (секунд)
15Титри
Всього заплановано секунд
16Роботи зі зведення згідно контракту
Всього заплановано змін
17Прийом-передача вихідних матеріалів в архів згідно контракту
Готовність (%)