Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення (Класифікатор типів декларацій. Класифікатор митних режимів. Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України. Класифікатор умов поставки. Класифікатор характерів угод. Класифікатор видів транспорту. Класифікатор видів упаковок. Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру. Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом. Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом. Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором. Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість. Класифікатор документів. Класифікатор способів розрахунку. Класифікатор типів контейнерів. Класифікатор заходів гарантування доставки товарів. Класифікатор видів штрафних санкцій. Класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів). Перелік від 15.02.2011 №107

Державна митна служба України Наказ, Перелік, Класифікатор, Порядок від 15.02.2011 №107
Остання редакція від 25.12.2012 втрата чинності (наказ від 25.12.2012 N 743 /v0743342-12/)
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ, Перелік, Класифікатор, Порядок

Дата 15.02.2011

Номер 107

Статус Не діє

Редакції
25.12.2012 втрата чинності (наказ від 25.12.2012 N 743 /v0743342-12/) 30.08.2012 внесення змін (наказ від 20.08.2012 N 408 /v0408342-12/) 14.07.2012 внесення змін (наказ від 13.07.2012 N 363 /v0363342-12/) 20.06.2012 внесення змін (наказ від 20.06.2012 N 329 /v0329342-12/) 01.06.2012 внесення змін (наказ від 31.05.2012 N 301 /v0301342-12/) 01.03.2012 внесення змін (наказ від 23.02.2012 N 124 /v0124342-12/) 01.03.2012 внесення змін (наказ від 23.02.2012 N 123 /v0123342-12/) 25.01.2012 внесення змін (наказ від 18.01.2012 N 48 /v0048342-12/) 11.01.2012 внесення змін (наказ від 05.01.2012 N 14 /v0014342-12/) 15.12.2011 внесення змін (наказ від 01.12.2011 N 1017 /va017342-11/) 07.12.2011 внесення змін (наказ від 30.11.2011 N 1006 /v1006342-11/) 29.10.2011 внесення змін (наказ від 14.10.2011 N 864 /v0864342-11/) 10.09.2011 внесення змін (наказ від 30.08.2011 N 770 /v0770342-11/) 20.08.2011 внесення змін (наказ від 09.08.2011 N 730 /v0730342-11/) 04.04.2011 внесення змін (наказ від 23.03.2011 N 231 /v0231342-11/) 15.06.2011 внесення змін (наказ від 10.06.2011 N 488 /v0488342-11/) 05.05.2011 внесення змін (наказ від 05.05.2011 N 363 /v0363342-11/) 22.04.2011 внесення змін (наказ від 13.04.2011 N 308 /v0308342-11/) 15.02.2011 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2011 N 107
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 743 від 25.12.2012 )
Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 N 308 від 13.04.2011 N 363 від 05.05.2011 N 488 від 10.06.2011 N 730 від 09.08.2011 N 770 від 30.08.2011 N 864 від 14.10.2011 N 1006 від 30.11.2011 N 1017 від 01.12.2011 N 14 від 05.01.2012 N 48 від 18.01.2012 N 123 від 23.02.2012 N 124 від 23.02.2012 N 301 від 31.05.2012 N 329 від 20.06.2012 N 363 від 13.07.2012 N 408 від 20.08.2012 )
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій (додається).
2. Затвердити класифікатори з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3 наказу Держмитслужби від 07.08.2009 N 731 і накази Держмитслужби згідно з переліком, що додається.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
5. Прес-службі (Судак С.Д.), Департаменту митних режимів та організації митного оформлення (Муратов І.М.) актуалізувати рубрику "Класифікатори" веб-сайта Держмитслужби в мережі Інтернет з урахуванням положень цього наказу.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
ПОРЯДОК
ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає загальні вимоги до розроблення, впровадження, внесення змін до відомчих класифікаторів з питань митної статистики (далі - відомчі класифікатори) та супроводження класифікаторів, розроблених іншими державними органами, які використовуються в процесі митного оформлення товарів із застосуванням митних декларацій.
1.2. Відомчі класифікатори розробляються в паперовому та електронному вигляді у формі таблиць розподілу об'єктів класифікації з додержанням вимог підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".
1.3. Відомчі класифікатори та класифікатори, розроблені іншими державними органами (далі - класифікатори), застосовуються при заповненні граф митних декларацій відповідно до положень Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами), та додатка до цього Порядку, а також при заповненні граф документів контролю за переміщенням товарів та здійсненні попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1006 від 30.11.2011 )
1.4. Відомчі класифікатори видів штрафних санкцій і підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів використовуються відповідно до положень Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.09.2008 N 1045, зареєстрованого в Мін'юсті 01.12.2008 за N 1148/15839.
1.5. Відомчі класифікатори розробляються та затверджуються Держмитслужбою для застосування в процесі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Ці класифікатори є базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід'ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби), інших програмних засобів і баз даних, які розробляє Департамент митних інформаційних технологій та статистики.
( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
2. Підрозділи, відповідальні за ведення класифікаторів
2.1. Ведення відомчих класифікаторів здійснюється підрозділами Держмитслужби (митними органами) за напрямами діяльності:
2.1.1. Відомчих класифікаторів, що затверджуються цим наказом:
Класифікатор типів декларацій - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор митних режимів - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор умов поставки - Управлінням митної вартості;
Класифікатор характерів угод - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор видів транспорту - Управлінням організації та технологій митного контролю;
Класифікатор видів упаковок - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру, - Управлінням митної вартості, Управлінням класифікаційної роботи;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом - Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом - Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор документів - Управлінням декларування та митних режимів, Відділом нетарифного регулювання;
( Абзац чотирнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 в редакції Наказу Державної митної служби N 1006 від 30.11.2011 )
Класифікатор способів розрахунку - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор типів контейнерів - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор заходів гарантування доставки товарів - Відділом контролю за переміщенням товарів;
Класифікатор видів штрафних санкцій - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів - Управлінням адміністрування митних платежів.
( Підпункт 2.1.1 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
2.1.2. Відомчих класифікаторів, затверджених іншими наказами Держмитслужби:
Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затверджений наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (у редакції наказу Держмитслужби від 30.11.2009 N 1151, зі змінами), - Управлінням організації та технологій митного контролю;
Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, затверджений наказом Держмитслужби від 11.02.2011 N 95, - Управлінням митної вартості;
( Абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 363 від 13.07.2012 )
Класифікатор додаткової митної інформації, затверджений наказом Держмитслужби від 01.07.2009 N 617, зареєстрований у Мін'юсті 21.07.2009 за N 660/16676 (зі змінами), - Управлінням класифікаційної роботи, Управлінням митної вартості, Управлінням митно-тарифного регулювання.
Класифікатор місць прибуття, затверджений наказом Держмитслужби від 17.05.2011 N 395, - Відділом контролю за переміщенням товарів.
( Підпункт 2.1.2 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 488 від 10.06.2011 )( Підпункт 2.1.2 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231 від 23.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 488 від 10.06.2011 )
2.2. Супроводження класифікаторів, розроблених іншими державними органами, здійснюється підрозділами Держмитслужби:
Класифікація країн світу, затверджена наказом Держкомстату від 22.12.2010 N 527, - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики;
( Абзац другий пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
Класифікація валют, затверджена наказом Держкомстату від 22.12.2010 N 528, - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики;
( Абзац третій пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики;
( Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 N 97 (зі змінами), - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики.
( Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
2.3. Методичні рекомендації щодо застосування кодів відомчих класифікаторів у разі необхідності складаються підрозділами Держмитслужби, якими здійснюється ведення відповідних класифікаторів.
3. Порядок внесення змін до відомчих класифікаторів
3.1. Проект наказу про внесення змін до відомчого класифікатора готується структурним підрозділом Держмитслужби, яким здійснюється його ведення, а про впровадження нового відомчого класифікатора - структурним підрозділом Держмитслужби за напрямами діяльності.
3.2. Проект наказу Держмитслужби про впровадження нового відомчого класифікатора або про внесення змін до діючого обов'язково погоджується з підрозділами Держмитслужби, до компетенції яких належать питання об'єктів класифікації, а також з Управлінням декларування та митних режимів і Департаментом митних інформаційних технологій та статистики.
( Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
3.3. Департамент митних інформаційних технологій та статистики на підставі наказів здійснює своєчасне внесення змін та доповнень до баз даних нормативно-довідкової інформації, що використовується в ЄАІС Держмитслужби та інших програмних продуктах.
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
3.4. Виключений код забороняється використовувати для новостворених об'єктів класифікації.
3.5. Для недопущення повторного використання виключеного коду та забезпечення достовірності й об'єктивності статистичних даних за попередні періоди, у разі виключення коду він залишається як довідкова інформація у базах даних Департаменту митних інформаційних технологій та статистики.
( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231 від 23.03.2011 )
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення


І.М.Муратов
Додаток
до Порядку ведення відомчих
класифікаторів з питань
митної статистики,
які використовуються
в процесі оформлення митних
декларацій
КЛАСИФІКАТОРИ,
що використовуються під час заповнення граф митних декларацій
------------------------------------------------------------------
| N | Назва класифікатора | Графи митної декларації |
| | | в яких зазначається код |
| | | об'єкта класифікації |
| | |відповідно до класифікаторів|
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 1 |Класифікатор митних режимів |1, 37 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 2 |Класифікатор типів декларацій |1 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 3 |Класифікатор особливостей |37 |
| |переміщення товарів через | |
| |митний кордон | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 4 |Класифікація країн світу |2, 8, 11, 14, 15, 15а, 17, |
| | |17а, 18, 20, 21, 34, 50, 55 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 5 |Класифікатор умов поставки |20 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 6 |Класифікатор іноземних валют |22 |
| |та банківських металів | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 7 |Класифікація валют |22, 24, В |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 8 |Класифікатор характерів угод |24 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 9 |Класифікатор видів транспорту |25, 26 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|10 |Класифікатор митних органів |27, 29, 53, А |
| |України та їх структурних | |
| |підрозділів, спеціалізованих | |
| |митних установ та організацій | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|11 |Класифікатор типів контейнерів |31 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|12 |Класифікатор додаткової |31 |
| |інформації, яка вноситься до | |
| |графи 31 ВМД, необхідної для | |
| |ідентифікації товарів при їх | |
| |класифікації згідно з УКТЗЕД | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|13 |Класифікатор окремих товарів, |31 |
| |при декларуванні яких | |
| |застосовуються додаткові | |
| |одиниці виміру | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|14 |Класифікатор видів упаковок |31 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|15 |Класифікатор системи позначень |31, 41, 47 |
| |одиниць вимірювання та обліку | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|16 |Українська класифікація товарів|33 |
| |зовнішньоекономічної діяльності| |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|17 |Класифікатор додаткової митної |33 |
| |інформації | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|18 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 |
| |товарів увізним митом | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|19 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 |
| |товарів вивізним митом | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|20 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 |
| |товарів акцизним збором | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|21 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 |
| |товарів податком на додану | |
| |вартість | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|22 |Класифікатор документів |40, 44, E/J |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|23 |Класифікатор способів |47 |
| |розрахунку | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|24 |Класифікатор видів податків, |47, В |
| |зборів (обов'язкових платежів) | |
| |та інших бюджетних надходжень | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|25 |Класифікатор заходів |52 |
| |гарантування доставки товарів | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|26 |Класифікатор одиниць |31, 41, 47 |
| |вимірювання та обліку, що | |
| |використовуються при заповненні| |
| |граф вантажної митної | |
| |декларації | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 231 від 23.03.2011, N 1017 від 01.12.2011 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
КЛАСИФІКАТОР
типів декларацій
---------------------------------------------------------------------------
| Митний режим | Особливості декларування | Тип ВМД |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Імпорт |Імпорт товарів в загальному |ІМ40, ІМ40Г |
| |порядку | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Імпорт складової комплектного |ІМ40КО |
| |об'єкта | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Імпорт товарів як гуманітарної |ІМ40ГД |
| |допомоги | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Періодична митна декларація |ІМ40ПМД |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Тимчасова декларація |ІМ40ТД |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Неповна декларація |ІМ40НД |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Окрема митна декларація на |ІМ40ВТ |
| |витрачені товари | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Реімпорт |Реімпорт |ІМ41 |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Експорт |Експорт товарів в загальному |ЕК10, ЕК10Г |
| |порядку | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Експорт складової комплектного |ЕК10КО |
| |об'єкта | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Експорт товарів як гуманітарної |ЕК10ГД |
| |допомоги | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Періодична митна декларація |ЕК10ПМД |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Ордерні поставки |ЕК10ОП |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Загальна декларація |ЕК10З |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Окрема митна декларація на |ЕК10ВТ |
| |витрачені товари | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Експорт запасів, призначених для|ЕК10ЗС |
| |споживання, що постачаються на | |
| |транспортні засоби, | |
| |експлуатантом яких є резидент | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Реекспорт |Реекспорт |ЕК11 |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Періодична митна декларація на |ЕК11ПМД |
| |товари, що переміщуються | |
| |трубопровідним транспортом | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Транзит |Транзит |ТР80 |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Періодична митна декларація |ТР80ПМД |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Тимчасове ввезення |Тимчасове ввезення |ІМ31, ІМ31Г, ІМ31КО |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Тимчасове вивезення|Тимчасове вивезення |ЕК32, ЕК32КО |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Митний склад |Митний склад |ІМ74, ЕК73, ІМ74КО |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Митний склад (ТЕО) |ІМ74ТЕО |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Спеціальна митна |Спеціальна митна зона |ІМ71, ЕК71 |
|зона | | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Магазин безмитної |Магазин безмитної торгівлі |ІМ72, ЕК72 |
|торгівлі | | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Переробка на митній|Переробка на митній території |ІМ51, ІМ51КО |
|території України |України | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Переробка за межами|Переробка за межами митної |ЕК61, ЕК61КО |
|митної території |території України | |
|України | | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Знищення або |Знищення або руйнування |ІМ76 |
|руйнування | | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Відмова на користь |Відмова на користь держави |ІМ75 |
|держави | | |
|-------------------+--------------------------------+--------------------|
|Завершення режиму |Товари, продані в магазині |ЕК00 |
| |безмитної торгівлі протягом | |
| |місяця | |
| |--------------------------------+--------------------|
| |Повернення товарів |ІМ00, ЕК00, ЕК00Г, |
| | |ІМ00КО, ЕК00КО |
---------------------------------------------------------------------------
( Класифікатор типів декларацій із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 770 від 30.08.2011 )
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення


І.М.Муратов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
КЛАСИФІКАТОР
митних режимів
------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування |
|---+------------------------------------------------------------|
|10 |Експорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|11 |Реекспорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|31 |Тимчасове ввезення |
|---+------------------------------------------------------------|
|32 |Тимчасове вивезення |
|---+------------------------------------------------------------|
|40 |Імпорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|41 |Реімпорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|51 |Переробка на митній території України |
|---+------------------------------------------------------------|
|61 |Переробка за межами митної території України |
|---+------------------------------------------------------------|
|71 |Спеціальна митна зона |
|---+------------------------------------------------------------|
|72 |Магазин безмитної торгівлі |
|---+------------------------------------------------------------|
|73 |Митний склад (для товарів, що вивозяться за межі митної |
| |території України) |
|---+------------------------------------------------------------|
|74 |Митний склад (для товарів, ввезених з-за меж митної |
| |території України) |
|---+------------------------------------------------------------|
|75 |Відмова на користь держави |
|---+------------------------------------------------------------|
|76 |Знищення або руйнування |
|---+------------------------------------------------------------|
|80 |Транзит |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення


І.М.Муратов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
КЛАСИФІКАТОР
особливостей переміщення товарів через митний кордон України
Розділ 1. Особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування особливості |
|----------------------------------------------------------------|
| A. Благодійництво |
|----------------------------------------------------------------|
|AA |Ввезення товарів, визнаних гуманітарною допомогою |
|---+------------------------------------------------------------|
|AB |Ввезення товарів, що не визнані гуманітарною допомогою, але |
| |надсилались як гуманітарна допомога |
|---+------------------------------------------------------------|
|AC |Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається |
| |Україною |
|---+------------------------------------------------------------|
|AD |Інші (крім позначених кодами AA-AC) переміщення товарів |
| |(без зобов'язань про наступне повернення) для ліквідації |
| |наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, |
| |екологічних, техногенних та інших катастроф |
|---+------------------------------------------------------------|
|AE |Переміщення товарів міжнародної технічної допомоги |
|---+------------------------------------------------------------|
|AF |Переміщення товарів, призначених для забезпечення реалізації|
| |проекту (програми) міжнародної технічної допомоги |
|---+------------------------------------------------------------|
|AG |Ввезення товарів як подарунків (крім позначених |
| |кодами AA-AF) |
|---+------------------------------------------------------------|
|AU |Інші (крім позначених кодами AA-AG) переміщення товарів |
| |(без зобов'язань про наступне повернення) на засадах |
| |благодійництва та благодійної діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
| B. Інвестиції |
|----------------------------------------------------------------|
|BA |Увезення товарів як внеску іноземного інвестора до |
| |статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями |
|---+------------------------------------------------------------|
|BB |Увезення товарів на підставі договорів про спільну |
| |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не |
| |пов'язану із створенням юридичної особи |
|---+------------------------------------------------------------|
|BC |Вивезення товарів, визнаних продукцією власного виробництва |
| |(згідно з положеннями статті 19 Закону України "Про режим |
| |іноземного інвестування") ( 93/96-ВР ) підприємств, які |
| |відповідно до законодавства належать до підприємств з |
| |іноземними інвестиціями |
|---+------------------------------------------------------------|
|BD |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна |
| |інвестиція |
|---+------------------------------------------------------------|
|BE |Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових |
| |цінностей за межами України |
|---+------------------------------------------------------------|
|BF |Увезення товарів, раніше вивезених з України з метою |
| |інвестування їх як майнових цінностей |
|----------------------------------------------------------------|
| C. Угоди про розподіл продукції |
|----------------------------------------------------------------|
|CA |Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про |
| |розподіл продукції |
|---+------------------------------------------------------------|
|CB |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання |
| |угоди про розподіл продукції |
|---+------------------------------------------------------------|
|CC |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про |
| |розподіл продукції та ще не розподілених між сторонами угоди|
|---+------------------------------------------------------------|
|CD |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про |
| |розподіл продукції, право власності на які за розподілом |
| |набуто інвестором |
|---+------------------------------------------------------------|
|CE |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про |
| |розподіл продукції, які за розподілом залишились у власності|
| |держави |
|---+------------------------------------------------------------|
|CU |Інші (крім позначених кодами CA-CE) переміщення товарів на |
| |виконання угоди про розподіл продукції |
|----------------------------------------------------------------|
| D. Інші угоди |
|----------------------------------------------------------------|
|DA |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з договором |
| |консигнації |
|---+------------------------------------------------------------|
|DB |Переміщення товарів (транспортних засобів) за договорами |
| |оперативного лізингу, оренди, фрахтування, чартеру |
|---+------------------------------------------------------------|
|DC |Переміщення товарів за договором фінансового лізингу |
|---+------------------------------------------------------------|
|DD |Переміщення товарів за договором купівлі-продажу, укладеним |
| |та зареєстрованим на акредитованій товарній біржі |
|---+------------------------------------------------------------|
|DE |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД |
| |(відповідно до Ашгабатської угоди) ( 997_014 ) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DF |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації (крім |
| |поставок у межах Ашгабатської угоди) ( 997_014 ) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DG |Переміщення товарів як дослідних зразків для проведення |
| |досліджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне |
| |повернення) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DH |Переміщення товарів як рекламних матеріалів на безоплатній |
| |основі (без зобов'язань про наступне повернення) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DI |Переміщення раніше поставлених товарів (та їх замінників) з |
| |метою заміни в межах гарантійних зобов'язань |
|---+------------------------------------------------------------|
|DK |Переміщення складових частин раніше поставлених товарів (та |
| |їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних |
| |зобов'язань |
|---+------------------------------------------------------------|
|DL |Переміщення товарів, призначених для забезпечення |
| |збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та |
| |безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні |
| |матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку |
| |декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної |
| |угоди (без зобов'язань про наступне повернення) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DM |Ввезення продукції морського промислу, видобутої та/або |
| |виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються |
| |українськими підприємствами на підставі договорів оренди |
| |(фрахтування) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DN |Переміщення запасів, призначених для споживання, що |
| |постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент |
|---+------------------------------------------------------------|
|DO |Поміщення у режим митного складу товарів, ввезених |
| |резидентом згідно з договором купівлі-продажу та призначених|
| |для подальшого продажу за межі України |
|---+------------------------------------------------------------|
|DP |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з |
| |зовнішньоекономічним договором складського зберігання |
|---+------------------------------------------------------------|
|DR |Переміщення запасів, призначених для споживання, що |
| |постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент |
|----------------------------------------------------------------|
| E. Форс-мажор |
|----------------------------------------------------------------|
|EA |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене |
| |форс-мажорними обставинами |
|---+------------------------------------------------------------|
|EB |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене |
| |відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу |
| |держави |
|---+------------------------------------------------------------|
|EC |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта |
| |зовнішньоекономічної діяльності - продавця чи відправника, |
| |який має право розпоряджатися товаром |
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2011 N 107
Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій"
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.