• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів. (Класифікація форм власності ДК 001:2004). (Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004)

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики  | Наказ, Класифікація, Класифікатор від 28.05.2004 № 97
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 • Тип: Наказ, Класифікація, Класифікатор
 • Дата: 28.05.2004
 • Номер: 97
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 • Тип: Наказ, Класифікація, Класифікатор
 • Дата: 28.05.2004
 • Номер: 97
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
28.05.2004 № 97
Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів
( Щодо набуття чинності національних стандартів та затвердження змін до них додатково див. Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики № 133 від 30.05.2005 )( Із змінами, внесеними згідно з Документами Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики № 133 від 30.05.2005 № 375 від 26.12.2005 Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 40 від 26.02.2007 № 297 від 05.11.2007 № 297 від 05.11.2007 № 167 від 27.04.2009 № 342 від 25.09.2009 )( На заміну Державного класифікатора "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" затверджено Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ) Наказом Державної служби статистики № 271 від 29.09.2014 )( Про затвердження Зміни № 4 до національного класифікатора ДК 002:2004 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 615 від 19.06.2015 )( Про затвердження Зміни № 5 до національного класифікатора ДК 002:2004 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 260 від 23.02.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1749 від 23.11.2018 Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 369 від 23.02.2021 )( Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 002:2004 додатково див. Наказ Міністерства економіки № 264-21 від 19.07.2021 )( Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 002:2004 додатково див. Наказ Міністерства економіки № 4552 від 11.11.2022 )
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. № 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2000, 2001, 2002 та 2004 роки НАКАЗУЮ:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2005 р.:
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять - На заміну ДСТУ 2732-94
ДСТУ 4304:2004 Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови - Вперше
ДСТУ 4305:2004 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Метод визначення вмісту каротину - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8756.22-80)
ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови - Вперше
ДСТУ 4307:2004 Сіль йодована. Технічні умови - Вперше
ДСТУ 4308:2004 Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу. Загальні технічні вимоги - Вперше
2. Затвердити державні класифікатори України з наданням чинності з 1 січня 2008 р.:
( Позицію скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 40 від 26.02.2007
)
ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання
- На заміну ДК 002-94
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 297 від 05.11.2007 )
3. Затвердити національні зміни до міждержавних стандартів з наданням чинності з 1 вересня 2004 р.:
національна зміна № 1
ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94 Цукор-рафінад. Технічні умови
національна зміна № 1
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови
4. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59, а саме:
з пункту 2 вилучити підпункт "б".
5. Скасувати в Україні чинність нормативних документів:
а) з 1 червня 2004 р.:
ДК 001-94 Класифікація форм власності
ДК 002-94 Класифікація організаційно-правових форм господарювання
б) з 1 липня 2005 р.:
ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення
ГОСТ 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина.
6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю.В.) забезпечити опублікування інформації щодо затвердження зазначених національних стандартів, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Голови.

Голова

Л. Школьник
( Державний класифікатор України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності" скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 40 від 26.02.2007 )( На заміну Державного класифікатора "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" затверджено Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ) Наказом Державної служби статистики № 271 від 29.09.2014 )( Щодо зміни до національного класифікатора України з наданням чинності з 1 вересня 2005 р. додатково див. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 133 від 30.05.2005 )
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікація організаційно-правових форм господарювання
ДК 002:2004
( Див. текст )( Зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005 № 133, від 05.11.2007 № 297 та від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260, та від 23.11.2018 № 1749, Мінекономіки від 23.02.2021 № 369 )( Текст зі змінами станом на 23.02.2021 взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua )