Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Державна митна служба України Наказ від 23.03.2011 №231
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 23.03.2011

Номер 231

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2011 N 231
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 743 від 25.12.2012 )
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій",
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
2. Внести до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби від 11.02.2011 N 95, такі зміни:
у графах "Код виду додаткової інформації" та "Додаткова інформація, яка вноситься до графи 31 ВМД" таблиці 1 "Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно УКТЗЕД" цифру "126" та слова "Чиста вага" виключити;
у таблиці 2 "Класифікатор видів додаткової інформації про товари, яку необхідно зазначати в гр. 31 ВМД для електронного інвойсу" рядок за кодом додаткової інформації "126" виключити.
3. Унести до наказу Держмитслужби від 15.02.2011 N 107 зміни, що додаються.
4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Пашко П.В.) до набрання чинності цим наказом доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням його положень.
5. Прес-службі (Судак С.Д.), Департаменту митних режимів та організації митного оформлення (Муратов І.М.) актуалізувати рубрику "Класифікатори" веб-сайта Держмитслужби в мережі Інтернет з урахуванням положень цього наказу.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності з 04.04.2011.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
23.03.2011 N 231
ЗМІНИ
до наказу Держмитслужби від 15.02.2011 N 107 ( v0107342-11 )
1. У Порядку ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, затвердженому наказом Держмитслужби від 15.02.2011 N 107:
1.1. У пунктах 1.5, 3.3 та 3.5 слова "Регіональна інформаційна митниця" у всіх відмінках замінити словами "Департамент митних інформаційних технологій та статистики" у відповідних відмінках.
1.2. Підпункти 2.1.1 та 2.1.2 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.1.1. Відомчих класифікаторів, що затверджуються цим наказом:
Класифікатор типів декларацій - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор митних режимів - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор умов поставки - Управлінням митної вартості;
Класифікатор характерів угод - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор видів транспорту - Управлінням організації та технологій митного контролю;
Класифікатор видів упаковок - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру, - Управлінням митної вартості, Управлінням класифікаційної роботи;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом - Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом - Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор документів - Управлінням декларування та митних режимів, Відділом нетарифних заходів регулювання;
Класифікатор способів розрахунку - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор типів контейнерів - Управлінням декларування та митних режимів;
Класифікатор заходів гарантування доставки товарів - Відділом контролю за переміщенням товарів;
Класифікатор видів штрафних санкцій - Управлінням адміністрування митних платежів;
Класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів - Управлінням адміністрування митних платежів.
2.1.2. Відомчих класифікаторів, затверджених іншими наказами Держмитслужби:
Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затверджений наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (у редакції наказу Держмитслужби від 30.11.2009 N 1151, зі змінами), - Управлінням організації та технологій митного контролю;
Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, затверджений наказом Держмитслужби від 11.02.2011 N 95, - Управлінням митної вартості;
Класифікатор видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затверджений наказом Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованим у Мін'юсті 22.12.2005 за N 1552/11832 (зі змінами), - Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор додаткової митної інформації, затверджений наказом Держмитслужби від 01.07.2009 N 617, зареєстрований у Мін'юсті 21.07.2009 за N 660/16676 (зі змінами), - Управлінням класифікаційної роботи, Управлінням митної вартості, Управлінням митно-тарифного регулювання".
1.3. У пункті 2.2 глави 2:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"Класифікація країн світу, затверджена наказом Держкомстату від 22.12.2010 N 527, - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики;
Класифікація валют, затверджена наказом Держкомстату від 22.12.2010 N 528, - Департаментом митних інформаційних технологій та статистики";
в абзацах четвертому та п'ятому слова "Департаментом митної статистики" замінити словами "Департаментом митних інформаційних технологій та статистики".
1.4. У пункті 3.2 глави 3 слова "Департаментом митних режимів та організації митного оформлення, Департаментом митної статистики і Регіональною інформаційною митницею" замінити словами "Управлінням декларування та митних режимів і Департаментом митних інформаційних технологій та статистики".
1.5. У додатку слова "Класифікація держав світу" замінити словами "Класифікація країн світу".
2. У розділі 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що видаються державними органами України" Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби від 15.02.2011 N 107:
коди та найменування документів за кодами "5002", "5136", "5199", "5202", "5209", "5210", "5302" та "5303" виключити;
доповнити опис документа за кодом "5041" після слів "(для країн СНД)" словами "(вивезення товарів)";
доповнити розділ після коду й найменування документа за кодом "5050" новими рядками такого змісту:
"
5051Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і
флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та
інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
(Держкомрибгосп України) (для
осетрових видів риб і виробленої з них продукції)
5053Ветеринарні свідоцтва форм N 1, 2
(ввезення
товарів) (Мінагрополітики України)
";
опис найменування документа за кодом "5064" викласти в такій редакції:
"Повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів (Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України)";
доповнити розділ після коду й найменування документа за кодом "5173" новими рядками такого змісту:
"
5176Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними
цінностями (на відкриття уповноваженим банком
кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в
іноземній валюті та здійснення операцій за ними, при
вивезенні за межі України та ввезенні в Україну
готівкової іноземної валюти) (НБУ)
5177Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними
цінностями (на здійснення операцій уповноваженим банком з
банківськими металами на валютному ринку України та/або
операцій з банківськими металами на міжнародних ринках,
при ввезенні в Україну та вивезенні за межі України
банківських металів) (НБУ)
5178Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними
цінностями (на ввезення в Україну уповноваженими банками
бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та
вивезення їх з України у разі нереалізації) (НБУ)
5179Індивідуальна ліцензія на вивезення за межі України
банківських металів фізичною особою (НБУ)
";
рядки за кодами "5501" та "5502" викласти в такій редакції:
"
5501Відбиток штампа територіальних органів Державної
санітарно-епідеміологічної служби України
"Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено", що
проставляється на товаросупровідних
(товарно-транспортних) документах і засвідчує результат
здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товару
5502Відбиток штампа територіальних органів Державної
екологічної інспекції України "Екологічний контроль
ввіз/вивіз дозволено", що проставляється на
товаросупровідних (товарно-транспортних) документах і
засвідчує результат здійснення екологічного контролю товару
";
доповнити розділ після рядка за кодом "5503" новими рядками такого змісту:
"
5504Відбиток штампа територіальних органів Державної
екологічної інспекції України "Радіологічний контроль
ввіз/вивіз дозволено", що проставляється на
товаросупровідних (товарно-транспортних) документах і
засвідчує результат здійснення радіологічного контролю
товару (для товарів і транспортних засобів, що не
підлягають екологічному контролю)
5510Відомості про дотримання вимог законодавства щодо оплати
послуг за організацію збирання, заготівлі та утилізації
використаних тари і пакувальних матеріалів (зазначається
тільки при заповненні електронної вантажної митної
декларації)
".
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення


І.М.Муратов
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2011 N 231
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій",
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!