Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій. Постанова від 12.12.2002 №1876

Кабінет Міністрів України Постанова від 12.12.2002 №1876
Остання редакція від 01.06.2012 втрата чинності (постанова від 21.05.2012 N 450 /450-2012-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 12.12.2002

Номер 1876

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1876
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 450 від 21.05.2012 )
Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92 від 18.01.2003 )
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (далі - відомчі класифікатори), затверджується Державною митною службою з урахуванням таких загальних вимог:
1) ведення відомчих класифікаторів здійснюється на паперових та електронних носіях у формі таблиць розподілу об'єктів класифікації;
2) таблиці розподілу об'єктів класифікації містять такі обов'язкові графи:
код об'єкта класифікації - умовне цифрове та/або буквене позначення, яке відображає систему кодування і розподілу об'єктів за класифікаційними угрупованнями;
назва об'єкта класифікації з його словесним описом, що дає змогу відрізнити конкретний об'єкт класифікації від інших;
3) у разі зміни системи кодування об'єктів класифікації та/або перевищення кількості змінюваних записів більш як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор підлягає перегляду.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92 від 18.01.2003 )
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1876
Київ
Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (далі - відомчі класифікатори), затверджується Державною митною службою з урахуванням таких загальних вимог:
1) ведення відомчих класифікаторів здійснюється на паперових та електронних носіях у формі таблиць розподілу об'єктів класифікації;
2) таблиці розподілу об'єктів класифікації містять такі обов'язкові графи:
код об'єкта класифікації - умовне цифрове та/або буквене позначення, яке відображає систему кодування і розподілу об'єктів за класифікаційними угрупованнями;
назва об'єкта класифікації з його словесним описом, що дає змогу відрізнити конкретний об'єкт класифікації від інших;
3) у разі зміни системи кодування об'єктів класифікації та/або перевищення кількості змінюваних записів більш як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор підлягає перегляду.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.