Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39

Національний банк України Постанова від 10.05.2022 №97
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 10.05.2022

Номер 97

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 11.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.05.2022 № 97
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану в Україні Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 1 пункту 16 слова "збільшення строків користування активами та/або" виключити;
2) пункт 16-1 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Кредитна спілка під час застосування вимог розділу VI Положення № 1840 визначає рівень простроченості договору кредиту відповідно до нових умов договору кредиту, пов'язаних із реструктуризацією зобов'язань за таким договором кредиту, за одночасного дотримання таких умов:
1) продовжено строк дії договору кредиту та/або внесено зміни до графіка погашення кредиту, який не був простроченим станом на 23 лютого 2022 року;
2) строк дії договору кредиту продовжено не більше ніж на один рік;
3) кредитна спілка на підставі заяви позичальника прийняла обґрунтоване рішення, що відображено в рішенні кредитного комітету, про необхідність реструктуризації зобов'язань за договором кредиту, спричиненої фінансовими труднощами позичальника внаслідок військової агресії російської федерації проти України;
4) кредитна спілка здійснила реструктуризацію зобов'язань за договором кредиту в період дії воєнного стану.";
3) постанову після пункту 19 доповнити новим пунктом 19-1 такого змісту:
"19-1. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 (зі змінами) (далі - Положення № 12), застосовується із такими особливостями:
1) протягом дії воєнного стану в Україні та 30 календарних днів із дня його припинення або скасування Національний банк з власної ініціативи вносить зміни до рішень про застосування заходів впливу, передбачених у пунктах 1, 2, 6, 7-1, 8 частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", строк виконання яких припадає (припав) на період дії воєнного стану в Україні та 30 календарних днів із дня його припинення або скасування, у частині строків їх виконання;
2) рішення про внесення змін до рішень про застосування заходів впливу, які визначені в підпункті 1 пункту 19-1 цієї постанови, у частині строків їх виконання приймає Правління Національного банку/Комітет з питань нагляду. Рішення Правління Національного банку надсилається учаснику ринку небанківських фінансових послуг, щодо якого воно було прийнято, у порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 15 розділу III Положення № 12;
3) Національний банк має право затверджувати виконання плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок на строк до 18 місяців.".
2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 33
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 11.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.05.2022 № 97
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану в Україні Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 1 пункту 16 слова "збільшення строків користування активами та/або" виключити;
2) пункт 16-1 доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Кредитна спілка під час застосування вимог розділу VI Положення № 1840 визначає рівень простроченості договору кредиту відповідно до нових умов договору кредиту, пов'язаних із реструктуризацією зобов'язань за таким договором кредиту, за одночасного дотримання таких умов:
1) продовжено строк дії договору кредиту та/або внесено зміни до графіка погашення кредиту, який не був простроченим станом на 23 лютого 2022 року;

30 днiв передплати безкоштовно!