• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60

Національний банк України  | Постанова від 11.05.2023 № 64
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.05.2023
 • Номер: 64
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.05.2023
 • Номер: 64
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 12.05.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.05.2023 № 64
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 11, 14, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", статті 5 Закону України "Про санкції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) постанову після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1. Національний банк України має право прийняти рішення щодо:
1) продовження строку проведення позапланової виїзної перевірки, зміни в частині переліку питань, що підлягають позаплановій виїзній перевірці, періоду, що підлягає позаплановій виїзній перевірці, - за наявності причин, що можуть свідчити про неможливість перевірки питань, що підлягають позаплановій виїзній перевірці, в повному обсязі та в установлені строки та/або продовження строків надання інформації/документів у відповідь на запит інспекційної групи/Національного банку України, та/або надходження інформації/документів, отриманих у порядку безвиїзного нагляду, від інших структурних підрозділів Національного банку України, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, які потребують перевірки;
2) дострокового припинення розпочатої позапланової виїзної перевірки - у разі недопущення інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки та/або ненадання документів/інформації, що призвело до неможливості проведення позапланової виїзної перевірки, та/або в разі припинення підстав для здійснення нагляду за суб'єктом, зазначеним у пункті 2 розділу I Положення № 90 (далі - Суб'єкт), у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або виникнення інших обставин, які унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки;
3) відміни позапланової виїзної перевірки, яка не була розпочата у строк, визначений у наказі про проведення позапланової виїзної перевірки, - у разі припинення підстав для здійснення нагляду за Суб'єктом у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або виникнення інших обставин, які унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки.";
2) в абзаці першому пункту 10-1 слова та цифри "Суб'єкт, зазначений в пункті 2 розділу I Положення № 90 (далі - Суб'єкт)," замінити словом "Суб'єкт";
3) у пункті 12-2:
в абзаці першому слова "заходів впливу" замінити словами "заходів впливу/письмових вимог";
в абзаці другому слова "заходів впливу" замінити словами "заходів впливу/письмові вимоги";
в абзаці п'ятому слова "заходів впливу" замінити словами "заходів впливу/копії письмових вимог";
4) постанову після пункту 12-8 доповнити новим пунктом 12-9 такого змісту:
"12-9. Національний банк України оприлюднює шляхом розміщення протягом перших п'яти робочих днів місяця, наступного за звітним, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію про застосовані ним протягом звітного місяця до СПФМ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 25
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)