Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.07.2021 №780
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.07.2021

Номер 780

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 780
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 780
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзаци третій і четвертий пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 616; 2013 р., № 21, ст. 703; 2017 р., № 38, ст. 1205; 2019 р., № 70, ст. 2468), виключити.
2. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151; 2016 р., № 12, ст. 515; 2019 р., № 70, ст. 2468; 2020 р., № 23, ст. 891, № 59, ст. 1859):
1) в абзаці першому пункту 2 слова ", керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами четвертим — шостим цього пункту)" виключити;
2) абзац п’ятий пункту 4 виключити;
3) у пункті 11:
в абзацах другому і третьому слова ", виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити;
в абзаці п’ятому слова ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити;
4) у пункті 12 слова ", виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити.
3. У Положенні про Державну службу України з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2017 р., № 38, ст. 1205; 2019 р., № 70, ст. 2468; 2021 р., № 45, ст. 2762):
1) у пункті 4:
у підпункті 6-1 слова "виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та" виключити;
у підпункті 27:
абзац шостий виключити;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку посадових осіб центральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю;";
підпункт 54-2 виключити;
у підпункті 54-3:
слова ", виконавчим органом міської ради міста обласного значення чи сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади" виключити;
слова і цифри "та частиною третьою статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключити;
2) у підпунктах 7-1 і 8-1 пункту 6 слова ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2468; 2020 р., № 3, ст. 135, № 59, ст. 1859):
1) пункт 3 виключити;
2) у Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий пункту 2 виключити;
у пункті 3:
в абзаці першому слова ", виконавчих органів рад" виключити;
абзаци третій та восьмий виключити;
3) у Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення центральними органами виконавчої влади (далі — об’єкт нагляду) повноважень, визначених частиною другою статті 259 Кодексу законів про працю України (далі — контрольні повноваження).";
у пункті 7 слова "органів місцевого самоврядування," виключити.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 780
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 780
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзаци третій і четвертий пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 616; 2013 р., № 21, ст. 703; 2017 р., № 38, ст. 1205; 2019 р., № 70, ст. 2468), виключити.
2. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151; 2016 р., № 12, ст. 515; 2019 р., № 70, ст. 2468; 2020 р., № 23, ст. 891, № 59, ст. 1859):
1) в абзаці першому пункту 2 слова ", керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами четвертим — шостим цього пункту)" виключити;
2) абзац п’ятий пункту 4 виключити;
3) у пункті 11:
в абзацах другому і третьому слова ", виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити;
в абзаці п’ятому слова ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" виключити;

30 днiв передплати безкоштовно!